Gebyrer

Prisene som vises i appen vår og på nettsiden vår er inklusive alle skatter og avgifter.

Noen ekstra gebyrer kan imidlertid påløpe ved visse tilfeller. En oversikt over slike tilfeller og de påfølgende gebyrene finner du nedenfor.

Ved disse tilfellene har vi rett til å belaste gebyr på betalingskortet ditt. Vi varsler deg alltid når vi krever et gebyr fra deg.

Gebyr for fylling av drivstoff - 3,50 EUR / liter
Hvis du tilbakeleverer bilen med mindre drivstoff i tanken enn det som er spesifisert i drivstoffavtalen for leiebilen din, belaster vi deg for manglende drivstoff.
Ekstra rengjøringsgebyr - Opptil 300 EUR / bil
Alle Liigu-biler går gjennom den samme innvendige og utvendige rengjøringen og en desinfeksjon etter hver utleie. Hvis standardrengjøringen ikke er nok til å rengjøre bilen og dets tilleggsutstyr (f. eks. barneseter), kan vi belaste deg for ekstra rengjøring. Gebyret overstiger vanligvis ikke 300 EUR. Likevel, hvis våre utgifter på rengjøring er vesentlig høyere enn 300 EUR, forbeholder vi oss retten til å fakturere deg for hele beløpet for nødvendig rengjøring. Dette gebyret kan gjelde f. eks. når du røyker i bilen, legger igjen søppel eller søler mat eller drikke i bilen. Om kravene til renhold er tilfredsstilt bestemmes utelukkende av Liigu.
Ekstra kilometeravgift - 0,25 EUR / km
Hvis du velger å overskride tillatt kilometerbegrensning, belaster vi deg for hver ekstra kilometer du kjører. Du kan finne en kilometerbegrensning i avtalen når du bestiller en leiebil.
Parkeringsavgifter, veiavgifter og bomavgifter - Fastsettes av lokale myndigheter
Du er ansvarlig for alle parkeringsavgifter, veiavgifter og bomavgifter som påløper under leieforholdet ditt. Hvis du ikke betaler disse avgiftene direkte til lokale myndigheter, kan vi enten belaste betalingskortet direkte for slike skatter og avgifter, eller sende kontaktinformasjonen din til ansvarlige lokale myndigheter, slik at de kan fakturere deg.
Avbestillingsgebyr - 100 EUR men ikke over den fullstendige utleieprisen.
Du blir fakturert et avbestillingsgebyr hvis billeien blir kansellert enten av deg eller Liigu mindre enn 24 timer før den planlagte hentetiden.
Gebyr for manglende oppmøte - Kostnaden for tre dager av leieperioden din, men ikke mer enn den fullstendige leieprisen.
Du blir belastet gebyr for manglende oppmøte hvis du ikke henter Liigu-bilen til avtalt tid og ikke informerer Liigu om eventuelle forsinkelser.
Gebyr for tilbakelevering på et uforutsett tidspunkt - 100 EUR
Hvis du tilbakeleverer bilen på feil sted, vil du bli belastet med et ekstra behandlingsgebyr.
Administrasjonsgebyr - 45 euro for hver enkelt sak
Hvis du bryter lokale lover eller pådrar deg bøter, vil du bli belastet med et administrasjonsgebyr for at vi behandler og sender dokumentene til deg.
Purregebyr - 50 EUR
Du vil bli belastet med et purregebyr hvis du ikke henter eller tilbakeleverer bilen til avtalt tid.
Bot for uautorisert grensekryssing - Tre ganger kostnaden for grensekryssingstillegget.
Hvis du krysser inn i et annet land enn hentelandet med en Liigu-leiebil, vil du måtte betale grensekryssingstillegget og kan få en bot for å krysse grensen uten å kjøpe tillegget.
Bot for å krysse inn i et land med restriksjoner - 500 EUR.
Hvis du kjører Liigu-leiebilen din til et land som har restriksjoner i henhold til vilkårene for tjenesten, vil du måtte en betale en bot på 500 EUR.

Hvis noen av disse avgiftene gjelder, vil vi enten trekke de respektive beløpene fra depositumet ditt, eller belaste dem fra betalingskortet ditt etter utleien.

Når det gjelder brudd på trafikkregler, er det mulig at vi videresender kontaktopplysningene dine til lokale myndigheter hvis det anmodes om dette.

Liigu kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskjeller i beløpene som vises i appen vår og på nettstedet vårt på grunn av svingninger i valutakurser og eventuelle andre bankgebyrer.