Vilkår for tjenesten

Disse vilkårene for tjenesten inneholder meget viktig informasjon om tjenestene vi tilbyr og de vilkårene som gjelder for bruken av disse tjenestene. Ved å bruke Liigu-tjenestene, erklærer du at du aksepterer og samtykker i disse vilkårene for tjenesten og at de er juridisk bindende for deg. Hver gang du bestiller, leier eller kjører en Liigu-bil, bekrefter du på nytt avtalen med disse vilkårene for tjenesten. Hvis du ikke samtykker i en del av disse vilkårene for tjenesten, skal du ikke bestille en Liigu-bil og omgående holde opp å bruke tjenestene våre.

DET ER VIKTIG AT DU LESER DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU LEIER BIL HOS OSS.

Generell informasjon

Vi er Liigu, en plattform for smarte mobilitetstjenester. Vi tilbyr kontaktløs billeie via appen og nettstedet vårt. Du kan bestille en bil fra nettstedet eller appen vår, men for å bruke en Liigu-bil trenger du appen.

Det er mulig at vi av og til endrer disse vilkårene for tjenesten, og vi råder deg derfor til å sjekke nettstedet eller appen vår for å se om eventuelle endringer av disse vilkårene for tjenesten gjelder for deg. Dersom vi foretar betydelige endringer av disse vilkårene for tjenesten vil vi varsle deg separat, slik at du kan gjøre deg kjent med endringene og holde opp å bruke tjenestene våre hvis du ikke samtykker i de endrede vilkårene.

I tilfelle avvik mellom den engelske originalversjonen av disse vilkårene for tjenesten og oversettelser til andre språk, er det den engelske versjonen som skal gjelde.

Definisjoner

I dette avsnittet definerer vi noen ord og begreper som har en spesiell betydning i disse vilkårene for tjenesten.

Liigu (vi, oss, vår(e)) – Liigu OÜ, en plattform for leveringen av internasjonale mobilitetstjenester med følgende registrerte adresse, Lai 11, Tartu, 51005, Estland.

Bruker (du, din(e)) – personen som bruker Liigu-appen, nettstedet og/eller tjenestene.

Nettsted – Liigu-nettstedet, tilgjengelig på liigu.me.

App – Liigu-mobilitetsappen, tilgjengelig for Android- og iOS-enheter.

Tjenester – mobilitetstjenester som tilbys av Liigu, inkludert, men ikke begrenset til billeie, bilabonnement og bilabonnement.

Bilabonnement – en type billeie der leiekostnaden faktureres i månedlige avdrag. Leieperioden for et bilabonnement er lenger enn 45 dager.

Liigu-bil – alle biler som leies på Liigu-plattformen.

Konto – en brukerkonto på Liigu-plattformen som gjør det mulig for brukeren å søke etter, bestille og bruke Liigus tjenester.

Tjenesteleverandør – den parten du inngår en juridisk bindende leieavtale med. Disse vilkårene for tjenesten utgjør leieavtalen. Tjenesteleverandøren er enten Liigu OÜ eller vår lokale partner. I avsnittet Tjenesteleverandør finner du mer detaljert informasjon om dette.

Leiekostnader – det pengebeløpet vi fakturerer brukerne for å bruke en Liigu-bil. Det nøyaktige beløpet avhenger av hvor lenge du bruker bilen, hvor du bruker den, hvilken type bil du bruker samt den valgte kjørelengden og forsikringen. I avsnittet Leiekostnader finner du mer detaljert informasjon om dette.

Egenandel – det pengebeløpet du selv må betale i tilfelle skade på eller tap av en Liigu-bil. Dette kan inkludere brann, hærverk, tyveri og tap av bruk. Det er den summen du samtykker i å betale i tilfelle et krav som omfattes av bilen forsikringspolise. Det nøyaktige egenandelbeløpet avhenger av type bil, hvor bilen brukes og den dekningspakken du velger. I avsnittet Egenandel finner du mer detaljert informasjon om dette.

Sikkerhetsdepositum – det pengebeløpet vi reserverer på betalingskortet ditt før du henter bilen for som dekning for eventuelle ikke-planlagte utgifter, som skade på bilen. Dette beløpet blir overført tilbake til kortet ditt når du leverer tilbake bilen dersom det ikke har påløpt uventede utgifter eller krav. I avsnittet Sikkerhetsdepositum finner du mer detaljert informasjon om dette.

Identitetskontroll – den prosessen som utføres av Liigu for å sjekke brukerens identitet på bakgrunn av de dokumentene og bildene brukeren har lastet opp i appen. I avsnittet Identitetskontroll finner du mer detaljert informasjon om dette.

Valgfrie tillegg – tjenester eller enheter du kan legge til leien mot et tilleggsgebyr. Slike gebyrer inkluderer for eksempel ekstra forsikringsdekning og barneseter. I avsnittet Valgfrie tillegg finner du mer detaljert informasjon om dette.

Manglende oppmøte – vi anser det som manglende oppmøte hvis du ikke kansellerer bestillingen din og ikke møter opp til riktig tid for å starte leien. I avsnittet Manglende oppmøte finner du mer detaljert informasjon om dette.

Tilleggssjåfør – enhver person som er registrert og autorisert av Liigu til å kjøre leiebilen i leieperioden, i tillegg til brukeren. I avsnittet Tilleggssjåfør finner du mer detaljert informasjon om dette.

Beskrivelse av tjenester

Tjenesteleverandør

Tjenesteleverandøren kan enten være Liigu eller Liigus lokale partner, som er ansvarlig for å påse at Liigu-biler er tilgjengelige for brukerne våre til de avtalte tidene på de avtalte stedene. Når du bestiller en Liigu-bil, inngår du en juridisk bindende leieavtale med tjenesteleverandøren. Disse vilkårene for tjenesten utgjør leieavtalen. Den aktuelle tjenesteleverdøren for din spesifikke Liigu-leie vises i Liigu-appen.

Helt digital, tidsplanlagt og stasjonsbasert billeie

Liigu tilbyr helt digitale billeietjenester. Du kan sjekke tilgjengelige biler og steder i appen eller på nettstedet vårt. Du kan bruke appen uten å logge deg på/registrere deg for å søke etter tilgjengelige biler, men for å bruke en Liigu-bil må du opprette en konto.

Du må laste ned appen vår og registrere deg for å bekrefte identiteten din, få tilgang til bilen og levere den tilbake. Du må laste opp de påkrevde dokumentene i appen vår (i avsnittet Identitetskontroll finner du mer detaljert informasjon om dette), og så kan du går rett til bilen din til den avtalte hentetiden. Disse vilkårene for tjenesten utgjør en leieavtale mellom deg og tjenesteleverandøren. Hver gang du leier en Liigu-bil, bekrefter du på nytt avtalen med disse vilkårene for tjenesten.

Liigu-tjenester er tidsplanlagte. Det betyr at du, når du vil leie en Liigu-bil, må angi den datoen og tiden du vil begynne å bruke bilen samt den datoen og tiden du vil levere den igjen. Tidspunkt for forhåndsvarsling avhenger av hvor bilen befinner seg og tilgjengelighet. Du kan se hvilke biler som er tilgjengelig for den valgte tidsperioden, ved å gjøre et søk på Liigus nettsted eller i appen.

Vi gjør vårt beste for å være fleksible når det gjelder forlengelse av leietiden og tidligere levering, hvis du gir oss melding om dette på forhånd. Vi kan ikke garantere at det alltid er mulig å forlenge leietiden eller refundere pengene, eller at du ikke vil bli belastet for å levere tilbake bilen tidligere enn planlagt. Se avsnittet Endringer av leien for detaljer.

Liigus tjenester er stasjonsbaserte, og det betyr at du henter bilen og leverer den et spesielt sted eller et spesielt område, som en parkeringsplass på en flyplass. Når du leverer bilen, parkerer du den på det stedet eller i det området som er angitt i Liigu-appen og bruker deretter appen til å avslutte leien (i avsnittet Avslutte leien finner du mer detaljert informasjon om dette).

Bilmerke og modell

For noen av bilene på Liigu-plattformen er merke og modell garantert, og det betyr at det merket og den modellen av bilen som vises for tilbudet er det du får. Fargen på den spesifikke bilen du får kan være annerledes enn den på bildet.

Hvis angitt merke og modell etterfølges av ordene “eller lignende”, betyr det at merket og modellen av bilen som vises for tilbudet er et eksempel på den typen bil du får hvis du velger det spesielle tilbudet. Du kan få et annet merke og en annen modell med samme antall dører og seter og lignende bagasjekapasitet.

Dersom det en sjelden gang skulle skje at den spesifikke bilen eller bilkategorien du bestilte ikke er tilgjengelig når leietiden starter, vil vi gi deg gratis oppgradering til en høyere kategori.

Opprette en konto

For å leie en Liigu-bil må du opprette en konto i appen vår. For å opprette en konto må du angi telefonnummeret ditt. Vi vil sende deg en tekstmelding med en kontrollkode for å påse at telefonnummeret virkelig tilhører deg. Når du har angitt den riktige kontrollkoden i appen, er kontoen din opprettet.

Vi kan også bruke telefonnummeret du har oppgitt til å sende deg viktig informasjon om billeiene dine, som meldinger om kommende leie og påminnelser om når leien er i ferd med å avsluttes og for å kontakte deg i nødssituasjoner.

Identitetskontroll

For å kunne tilby deg Liigu-tjenester må vi påse at du virkelig er den du sier du er og at du har lov til å kjøre Liigu-biler. Denne prosessen er en identitetskontroll og den gjennomføres via appen vår. Du kan sjekke kontrollstatusen din i appen på More (Mer) -> Profile (Profil) -> Verification Status (Verifikasjonsstatus).

Påkrevd informasjon og dokumentasjon

Du må fylle ut de påkrevde personopplysningene når du bestiller første gang eller i appen på More (Mer) -> Profile (Profil). Der kan du også alltid se og endre personopplysningene dine. Du er selv ansvarlig for å holde personopplysningene og dokumentbildene dine oppdatert.

Du må ta de påkrevde bildene i appen, enten på More (Mer) -> ID Documents (ID-dokumenter), ved å følge anvisningene som vises i appen når leien din er bekreftet, eller å trykke på My rental (Min leie) -> Add documents (Legge til dokumenter). Du kan alltid se og administrere dokumentene dine på More (Mer) -> ID Documents (ID-dokumenter).

Hvis du laster opp forfalsket dokumentasjon eller angir uriktig informasjon, har vi rett til å nekte deg å leie og avslutte kontoen din. Dersom dette skulle skje, og Liigu skulle pådra seg tap, erstatningsansvar eller kostnader som en følge av handlingene dine, vil du være fullt ansvarlig for dette og forpliktet til å kompensere Liigu for dette.

For å starte kontrollprosessen må du bruke appen til å ta bilder av de påkrevde dokumentene og laste dem opp minst 72 timer før den planlagte hentetiden.

Vi trenger bilder av følgende:

 • førerkortet ditt (både forsiden og baksiden)
  • hvis du ikke har et førerkort som er utstedt av et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia, USA eller Canada, må du også laste opp bilder av ditt internasjonale førerkort
  • vær oppmerksom på at lokale myndigheter kan ha andre krav for internasjonalt førerkort for personer som kommer fra utenfor EØS
 • reisedokumentet ditt:
  • pass (siden med bilde og passnummer)
  • eller ditt nasjonale ID-kort (både forsiden og baksiden)
 • et bilde av deg selv (en selfie)

Alle dokumentene du sender inn til gjennomgang må:

 • være i ditt navn
 • vise identiteten din
 • være gyldige når du laster dem opp
 • minimum være gyldige til den datoen du leverer Liigu-bilen

Dokumentbildene du laster opp må være:

 • klare og lesbare – ingen reflekser eller uklarheter
 • fullstendige – vise dokumentet i full størrelse uten fingre eller andre gjenstander som skjuler en del av dokumentet
 • tatt på en flat overflate – ikke hold dokumentene i hånden
 • original – ikke tatt fra en annen skjerm eller et annet bilde.

Hvis bildene er uklare, skal du prøve å rengjøre kameralinsen og ta et bilde med bedre lys. Hvis det er refleks på bilder, skal du slå av blitsen, prøve å endre kameraets vinkel eller ta et bilde lengre unna lyskilden.

Vær oppmerksom på følgende når du tar bilde av deg selv:

 • Ta av deg brillene hvis de har mørke eller fargede glass. Vanlige, klare brilleglass er greit så lenge de ikke forårsaker reflekser på bildet.
 • Hele ansiktet ditt må være synlig. Ta av deg en eventuell lue eller hatt, ansiktsmaske osv.
 • Ansiktet ditt må være i midten av bildet, og du må se rett inn i kameraet med åpne øyne.

Når du laster opp bildene, bekrefter du også at du har rett til å bruke disse dokumentene og bildene og gir oss rett til å bruke, reprodusere og vise dem i forbindelse med din bruk av nettstedet, appen og tjenestene. Vi har denne retten så lenge du fortsetter å bruke nettstedet, appen og tjenestene, og denne retten omfatter også elementer som er underlagt eiendomsrett samt elementer som gjelder personvern og bilderettighetene dine.

Kontrollproblemer

Vi har rett til å be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon hvis dette er nødvendig for å bekrefte identiteten din. I slike tilfeller vil vi kontakte deg direkte om hva vi trenger. Hvis det er problemer med de dokumentene som er lastet opp (reflekser, uklarhet, utløpt osv.), tar vi også kontakt med deg for å be deg ta nye bilder. Det er også mulig at vi ber om en kort videosamtale med deg.

Vi har rett til å kansellere leien hvis:

 • du ikke laster opp de påkrevde dokumentene minst 72 timer før du etter planen skal hente Liigu-bilen;
 • du ikke oppfyller kravene til å leie til den spesifikke bilen – for eksempel hvis du er for ung eller gammel, eller du ikke har hatt førerkort i påkrevd tid;
 • vi ikke kan bekrefte identiteten din;
 • vi har rimelig grunn til å tro at leien er en svindel.

Hvis vi trenger å kansellere bestillingen din av en av de ovennevnte grunnene gjelder våre vanlige vilkår for kansellering. Disse vilkårene fremgår av avsnittet Kanselleringer i disse vilkårene for tjenesten.

Gjennomført kontroll

Når vi har bekreftet identiteten din, anses du for å være en bekreftet bruker. Det betyr at du får tilgang å hente Liigu-bilen til ønsket tid, på ønsket sted. Neste gang du leier hos Liigu trenger du ikke å legge til dokumenter.

Statusen din forblir “bekreftet” til ett av de dokumentene du lastet opp for kontroll utløper. Når dette skjer, vil vi be deg om å laste opp de nye dokumentene. Vi må også kontrollere identiteten din igjen når du endrer navnet eller fødselsdatoen din i appen eller laster opp nye bilder.

Bestillingsbekreftelse og kontrakt

Når vi har mottatt betalingen eller det første avdraget på leien, vil leiebeløpet bli bekreftet. Hvis du er en bekreftet bruker, må du ikke gjøre noe mer før du henter bilen. Hvis du ikke er en bekreftet bruker, må du følge trinnene som beskrives i avsnittet Identitetskontroll for å få identiteten din bekreftet før leien starter.

Du må angi en gyldig e-postadresse og telefonnummeret ditt, slik at vi kan sende deg en bestillingsbekreftelse om viktig informasjon om leien.

Disse vilkårene for tjenesten utgjør leieavtalen din. Du kan alltid se og administrere leieinformasjonen din i appen vår, på More (Mer) -> Rentals (Leier) ved å velge den leien du vil administrere fra Current (Aktuell) eller Future (Fremtidig)-leiefanen.

Henting

For å begynne å leie og få tilgang til bilen trenger du Liigu-appen.

Når du henter bilen må du påse at:

 • du har en smartenhet der appen er installert (enten iOS eller Android)
 • du er pålogget
 • smartenheten din har internettilgang på stedet der du henter bilen
 • batteriet på enheten er ladet
 • Bluetooth er aktivert på enheten.

Når du kommer til hentestedet, kan du gå rett til Liigu-bilen. Nøyaktig hvordan du får tilgang til kjøretøyet og starter leien, avhenger av stedet og bilen. Det er mulig at du bruker appen til å åpne bilen, skanner en QR-kode, henter nøkkelen i en nøkkelboks eller at du får nøkkelen av en av våre medarbeidere ved bilen. Følg instruksene som vises i appen rett før leien starter. Hvis appen instruerer deg om å gjøre visse ting helt nær bilen, må du påse at du holder den angitte avstanden. Informasjon som nøyaktig hentested, bilmerke og -modell, farge og nummerskiltet på den spesielle bilen du skal leie vil være tilgjengelig i appen minst 30 minutter før leien din etter planen skal starte. Appen vil guide deg til bilen og fortelle deg akkurat hva du skal gjøre.

Selv om identitetskontrollen er foretatt før du leier, må du ta med deg førerkortet og identifikasjonsdokumentene dine og være klar til å fremvise dem, ved behov. Det er mulig at vi av og til sender en medarbeider for å sjekke dokumentene dine når du henter bilen. Når du kjører leiebilen, er det mulig du må fremvise dokumentene til lokale myndigheter.

Hvis du får problemer, må du omgående kontakte kundestøtten vår via appen. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. For å kontakte kundestøtten vår kan du enten klikke på støtteboblen som vises i appen eller gå til Help (Hjelp) og velge hvordan du vil ta kontakt. Hvis det haster, anbefaler vi at du ringer oss.

Hvis det skulle være uregistrerte eksisterende skader på bilen når du henter den, er det ditt ansvar å ta bilder som klart viser skaden og omgående rapportere skaden til Liigus kundestøtte (i avsnittet Eksisterende skade finner du mer detaljert informasjon om dette).

Parkeringsavgifter

Husk at våre priser ikke inkluderer parkeringsbilletten. Alle parkeringskostnader ved start og under leieperioden er kundens ansvar. Det er mulig at du vil hente bilen på en betalt parkeringsplass, som parkeringsplassen på en flyplass. I disse tilfellene må du betale for parkering før du forlater området. Vennligst gi oss beskjed innen rimelig tid hvis du trenger å returnere bilen tidligere. Du finner mer informasjon i delen Endringer i leie. Hvis du ikke har varslet oss om å avslutte leien tidlig, vil vi belaste deg for hver time med parkering frem til den angitte leveringstiden.

Forsinket henting

Du må starte leien og hente bilen til planlagt tid. Hvis du er forsinket, må du informere kundestøtten vår så raskt som mulig. Hvis du informerer oss, vil vi gjøre vårt beste for å holde bilen for deg, men vi kan ikke garantere at bilen vil være tilgjengelig hvis du er mer enn 1 time forsinket.

Hvis du skal hente bilen på en flyplass og du har gitt oss flynummeret ditt, vil vi gjøre vårt beste for å holde bilen for deg hvis flyet ditt er forsinket men vi kan ikke alltid garantere at den vil være tilgjengelig.

Hvis du ikke henter bilen til planlagt tid, vil saken anses som Manglende fremmøte (i avsnittet Manglende fremmøte finner du mer detaljert informasjon om dette).

I leietiden

I leietiden kan du bruke Liigu-appen til å kontakte kundestøtten vår hvis du trenger hjelp med leierelaterte ting. Du kan også bruke appen til å sjekke leieinformasjonen, som når du må levere bilen og nøyaktig leveringssted.

Levering av bilen

Instrukser om hvordan du finner det nøyaktige leveringsstedet vises i appen, og du må følge disse instruksene. Det er ditt ansvar å påse at bilen parkeres i det riktige området, slik Liigu-appen angir. På store parkeringsområder, som parkeringshus på flyplasser, er det mulig at bilen må leveres i en spesiell etasje, i en spesiell del eller på spesielle felt. Hvis du ikke leverer bilen på det angitte stedet, vil du være ansvarlig for alle de kostnadene vi pådrar oss for å hente bilen fra det feilaktige stedet. Leieforholdet er først avsluttet når bilen er levert tilbake på avtalt sted, og vi vil fortsette å fakturere deg frem til dette er gjort.

For å avslutte leieforholdet og levere bilen til Liigu må du utføre alle trinn, nøyaktig som appen har angitt. Disse trinnene kan variere noe, avhengig av nøyaktig leveringssted og bilen. I noen tilfeller er det ikke mulig å avslutte leieforholdet i appen hvis du ikke er på riktig sted.

Hvis du unnlater å levere leiebilen innen avtalt tid og ikke har forlenget leieperioden, vil du miste din tilgang til bilen. Du vil bli fakturert for den ekstra tiden og kostnadene for å sende bilen tilbake til leveringsstedet. I avsnittet Endringer av leieforholdet finner du mer detaljert informasjon om dette.

Brukerens forpliktelser

Det er viktig å være oppmerksom på at du og bekreftede tilleggssjåfører kun har lov til å kjøre den Liigu-bilen du er tildelt, og at du er ansvarlig for å påse at ingen andre kjører bilen i leieperioden.

Aldersgrenser for Liigu-brukere

Brukere i alderen 23–70 år kan som standard leie Liigu-biler.

Hvis du er mindre enn 23 år eller eldre enn 70 år, vil vi foreta en ekstra risikovurdering under bekreftelsen av ID-en din. Avhengig av resultatet, kan Liigu godkjenne deg som kvalifisert til å kjøre Liigu-bil, men kan komme til å be om tilleggsgebyrer eller et høyere depositum. Hvis du ønsker et skreddersydd tilbud, anbefaler vi deg å fullføre ID-bekreftelsen så snart som mulig, slik at teamet vårt har nok tid til å foreta risikovurderingen.

Hvis du leier en Liigu-bil for første gang via appen vår og ikke har angitt fødselsdatoen din, vil du bli bedt om å angi den når du prøver å bestille. Da sjekker vi automatisk om du kan leie den ønskede bilen, basert på alderen din. Hvis du enten er for ung eller gammel til å leie den ønskede bilen, vil vi avvise forespørselen din.

Påkrevde dokumenter

For å leie en Liigu-bil trenger du følgende dokumenter:

 • Førerkort (i avsnittet Krav til førerkort finner du mer detaljert informasjon om dette)
 • Reisedokument: ID-kort eller pass utstedt av et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia, USA eller Canada
 • Betalingskort (i avsnittet Krav til betalingskort finner du mer detaljert informasjon om dette)

I avsnittet Identitetskontroll finner du detaljert informasjon om hvordan du laster opp dokumentene dine og fullfører identitetskontrollprosessen. Vær oppmerksom på at det betalingskortet du bruker til å betale for Liigu-tjenester må være i ditt navn.

Krav til førerkort

Førerkortet ditt må oppfylle følgende krav:

 • Du må ha hatt førerkortet i minst 12 måneder.
 • Førerkortet må være utstedt av et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia, USA eller Canada. Hvis ikke, må du også laste opp et internasjonalt førerkort.
 • Førerkortet må være i ditt navn.
 • Førerkortet må være gyldig når du laster det opp i appen.
 • Førerkortet må minst være gyldig til du leverer tilbake Liigu-bilen.

Krav til betalingskort

Liigu aksepterer følgende typer betalingskort:

 • kredittkort
 • debetkort du kan bruke til betaling på nett

Liigu aksepterer kun fysiske betalingskort, ikke virtuelle kort. Selv om alle betalinger foretas elektronisk i appen vår, på nettstedet vårt eller via våre partneres bestillingskanaler, må du ha med deg betalingskortet ditt og fremvise det til medarbeidere for validering, på forespørsel.

Tilleggssjåfør

Tilleggssjåfør kan legges til når du bestiller bilen, eller i løpet av leieperioden. For å kunne kjøre må tilleggssjåføren laste ned Liigu-appen, opprette en konto, fullføre ID-bekreftelsen (se Identitetskontroll for detaljer), og få hovedbrukeren til å fullføre betalingen for å legge til en ekstra driver. Tilleggssjåføren må oppfylle alle brukerkrav. For å kunne godkjenne tilleggssjåføren må du oppgi navn, e-post, telefonnummer og fødselsdato til Liigus kundestøtte. Å være godkjent betyr at tilleggssjåføren erklærer at vedkommende aksepterer og samtykker i disse Liigus vilkår for tjenesten, og er juridisk bindende. Du må sørge for at vilkår for bruk blir fulgt til enhver tid ved bruk av Liigu-bilen.

Drivstoff, kjørelengde, bilens tilstand og geografiske restriksjoner

Drivstoffavtale

Drivstoffavtalen fastlegger hvor mye drivstoff det må være i tanken på Liigu-bilen når du henter og leverer bilen igjen. Liigu bruker Full-til-full-drivstoffavtale. Du henter alltid Liigu-bilen din med full tank, og du leverer den tilbake med full tank. Hvis du ikke fyller tanken før du leverer bilen tilbake, vil vi fakturere deg for det manglende drivstoffet. Se Gebyr for fylling av drivstoff i avsnittet Gebyrer.

Det er ditt ansvar å påse at du bruker riktig type drivstoff i Liigu-biler. Hvis du bruker feil type drivstoff i bilen, er du ansvarlig for alle de kostnadene dette måtte medføre.

Regler for kjørelengde

Reglene for kjørelengde fastlegger hvor mange kilometer/miles du kan kjøre per leie. De reglene for kjørelengde som gjelder for bilen din vises alltid sammen med alle tilbudene i appen og på nettstedet vårt.

Leiebiler fra Liigu kan ha ubegrenset eller begrenset kjørelengde. Den eksakte kjørelengden vil alltid vises sammen med tilbudet. Du kan alltid sjekke grensen som gjelder for leien din i appen på My rental (Min leie-) -> Rental details (Leieopplysninger) or Rentals (Leier) -> Current/Future/Past (Aktuell/Fremtidig/Tidligere) og velge den leien du vil sjekke kjørelengde for.

Hvis du kjører lengre enn den maksimale kjørelengden, vil vi fakturere et ekstra kjørelengdegebyr, beregnet etter hvor mange kilometer over grensen du har kjørt. Det nøyaktige ekstra kjørelengdegebyret vises sammen med alle tilbudene på nettstedet og i appen vår. Se også Ekstra kjørelengdegebyr i avsnittet Gebyrer.

Bilens tilstand

Alle Liigu-biler er i utmerket teknisk tilstand og rengjøres og desinfiseres før de overleveres til deg. Du forventes å levere bilen i samme tekniske tilstand og rimelig ren (se ekstra rengjøringsgebyr i avsnitte Gebyrer). I leieperioden er det ditt ansvar å følge med på kjøretøyets tilstand. Hvis det skulle oppstå problemer, som at bilen trenger mer olje eller vindusspylervæske, skal du informere Liigus kundestøtte omgående. Det er mulig at vi vil be om at det blir utført service i leieperioden, og da må du levere bilen på det servicestedet Liigu angir. Du har ikke lov til å gjennomføre noen form for endringer på bilen. I tilfelle uautoriserte endringer, blir alle Liigus forsikringsdekninger ugyldige og du er fullt ansvarlig for alle kostnader det medfører å bringe bilen tilbake til dens opprinnelig tilstand.

I leieperioden må du ta forholdsregler for å beskytte bilen mot tyveri eller hærverk. La for eksempel ingen verdisaker ligge synlige i bilen. Hvis dørene på den spesifikke Liigu-bilen du har leid kan åpnes via Liigu-appen, må du påse at du passer godt på telefonen din og bruke skjermlås. Hvis du har fått fysiske bilnøkler, er du ansvarlig for å ta vare på dem.

Det er forbudt å røyke i bilen. Hvis noen røyker i bilen i leieperioden, er du ansvarlig for å betale de ekstra rengjøringskostnadene dette måtte medføre (du finner informasjon om det ekstra rengjøringsgebyret i avsnittet Gebyrer).

Kjæledyr

Kjæledyr kan transporteres i Liigu-biler, men for deres egen sikkerhets skyld og for å unngå dyrehår i bilen, må de alltid være i transportboks, bæreveske eller bur. Kun servicehunder som er sammen med en funksjonshemmet person kan sitte i bilen uten en transportinnretning. Du er ansvarlig for alle eventuelle skader og ekstra rengjøringskostnader som påløper på grunn av transport av kjæledyr i Liigu-biler.

Geografiske begrensninger

Hvis leieforholdet ditt startet på fastlandet i Europa, kan du kjøre Liigu-bilen i følgende land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS): Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spania, Sverige, samt Sveits. Du har ikke lov til å kjøre i noen andre land.

Hvis leieforholdet ditt startet på en øy, kan du kun kjøre Liigu-bilen din på denne øya.

Vær oppmerksom på at Liigu ikke tilbyr veihjelp utenfor det landet der leieforholdet startet.

Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med alle lokale trafikkregler og å følge dem. Vær oppmerksom på at alle skader som skyldes din uaktsomhet eller at du bryter loven fører til at alle Liigu-forsikringsdekninger blir ugyldige og at du blir ansvarlig for alle kostnader. Kostnaden for bilskade vil bli beregnet i henhold til Liigus skadeestimeringstabell.

Betaling, sikkerhetsdepositum og gebyrer

Leiekostnader

Vi vil debitere betalingskortet ditt for leiekostnaden og eventuelle valgfrie tillegg du har lagt til når du bestiller bilen. Hvis du legger til valgfrie tillegg på et senere tidspunkt, vil vi debitere det samme betalingskortet for denne kostnaden.

For bilabonnement debiterer vi betalingskortet ditt for leiekostnaden i form av månedlige avdrag. Det siste avdraget vil være i forhold til det antallet dager du brukte bilen i den siste måneden.

Avgifter

Prisene som vises i appen og på nettstedet vårt inkluderer alle skatter og avgifter. Under visse omstendigheter kan det imidlertid påløpe tilleggsgebyrer. Disse omstendighetene og gebyrene beskrives nedenfor. Vi har rett til å belaste betalingskortet ditt for disse gebyrene under disse omstendighetene. Vi melder alltid fra til deg når vi belaster kortet ditt for et gebyr.

Gebyr for fylling av drivstoff, 3,50 euro/liter – hvis du leverer tilbake bilen med mindre drivstoff enn det drivstoffavtalen for leien din spesifiserer (i avsnittet Drivstoffavtale finner du mer detaljert informasjon om dette), vil vi belaste betalingskortet ditt for det manglende drivstoffet.

Ekstra rengjøringsgebyr, opptil 300 euro – alle Liigu-biler rengjøres innvendig og utvendig og desinfiseres etter hver gangs utleie. Hvis denne vanlige rengjøringen ikke er nok til å få bilen og valgfrie tillegg (som barneseter) ren, er det mulig at vi vil fakturere deg for kostnaden til ekstra rengjøring, som normalt ikke overskrider 300 euro. I tilfelle rengjøringsgebyret i vesentlig grad overstiger det oppgitte beløpet, forbeholder vi oss imidlertid retten til å fakturere deg for hele summen av rengjøringen som kreves. Dette gebyret kan påløpe når du for eksempel røyker i bilen, lar det ligge igjen søppel eller søle mat eller drikke i bilen. Det er Liigu som avgjør om bilen er ren.

Ekstra kjørelengdegebyr, 0,25 euro/km – hvis du velger å kjøre lengre enn den fastlagte kjørelengden, vil vi fakturere deg for 0,25 euro for hver kilometer over den maksimale kjørelengden du har kjørt (i avsnittet Regler om kjørelengde finner du mer detaljert informasjon om dette).

Parkeringsavgifter, veiavgifter og bomavgifter, fastsatt av lokale myndigheter – du er ansvarlig for alle parkeringsavgifter, veiavgifter og bomavgifter som påløper under leieforholdet ditt. Hvis du ikke betaler dem direkte til lokale myndigheter, kan vi enten belaste betalingskortet direkte for slike skatter og avgifter direkte eller sende kontaktinformasjonen din til ansvarlige lokale myndigheter, slik at de kan fakturere deg.

Kanselleringsgebyr, 100 euro – det vil bli fakturert et kanselleringsgebyr hvis leien kanselleres av deg eller Liigu mindre enn 24 timer før den planlagte hentetiden (i avsnittet Kanselleringer finner du mer detaljert informasjon om dette).

Gebyr for manglende fremmøte, kostnad for tre dager med leie, men ikke over hele beløpet av det du har betalt – du vil bli belastet gebyr for manglende oppmøte hvis du ikke henter Liigu-bilen til planlagt tid for henting og ikke informerer Liigu om eventuelle forsinkelser (se avsnittet Manglende oppmøte for mer informasjon).

Hvis noen av disse gebyrene påløper, vil vi enten trekke de aktuelle beløpene fra sikkerhetsdepositumet ditt eller belaste betalingskortet ditt for avgiftene etter leien. Når det gjelder brudd på trafikkregler, er det mulig at vi videresender kontaktinformasjonen din til lokale myndigheter, hvis vi anmodes om det.

Sikkerhetsdepositum

Sikkerhetsdepositumet er det beløpet vi reserverer på betalingskortet ditt 48 timer før det er planlagt at du skal hente bilen din. Hvis leien starter mindre enn 48 timer etter bestilling, vil sikkerhetsdepositumet reserveres så snart som mulig etter at bestillingen er bekreftet og identiteten bekreftet. Dette gjør vi for å dekke eventuelle kostnader som ikke er planlagt, som skader på bilen eller gebyr for fylling av drivstoff. Dette beløpet tilbakeføres til deg etter at du leverer tilbake bilen, hvis ingen uventede utgifter eller krav er oppstått. I tilfelle skader på bilen i leietiden, vil vi bruke sikkerhetsdepositumet, og hvis du fremdeles leier bilen, vil vi reservere ytterligere et sikkerhetsdepositum på betalingskortet ditt. Hvis du har valgt null egenandel, vil summen av det nødvendige sikkerhetsdepositumet ditt bli sterkt redusert. Det vil bare bli brukt til belastning i tilfelle ekstra kostnader, som ikke dekkes i avtalen om null egenandel.

Hvis det ikke er noen uventede utgifter, vil sikkerhetsdepositumet blir frigitt innen 72 timer etter at du leverer tilbake bilen. Ved uventede utgifter kan Liigu komme til å holde på depositumet inntil hele kostnaden for utgiftene er fastsatt, hvoretter du vil bli informert om totalkostnaden og summen av depositumet som vil bli frigitt. Den nøyaktige tiden det tar før pengene kommer inn på kontoen din avhenger av banken.

Vekslingskurser og bankgebyrer

Liigu kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskjeller i beløpene som vises i appen og på nettstedet vårt dersom dette skyldes variasjoner i vekslingskurser og andre mulige bankgebyrer.

Kampanjer og Liigu-kreditt

Vi kan fra tid til annen komme til å kjøre reklamekampanjer for markedsføringsformål. Kampanjetilbud kan være tilgjengelig på Liigus nettsted og i appen eller på våre partneres nettsteder. Kampanjer er vanligvis tilgjengelig i en begrenset periode, som spesifisert i kampanjemateriellet. Du kan finne ut mer om detaljene i en pågående kampanje ved å kontakte Liigus kundestøtte.

Kampanjevilkårene vil være forklart i tilbudet eller i kampanjemateriellet. Ved å delta i kampanjen godtar du spesifikke vilkår for den pågående kampanjen, som muligens kan overstyre deler av Liigus vilkår for bruk.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte kampanjer når som helst og uten forvarsel. Hvis vi har grunn til å tro at du har brutt vilkårene for kampanjen, kan vi komme til å belaste deg for hele prisen på tjenestene som er underlagt kampanjetilbudet.

Liigu-kreditt

Liigu kan komme til å gi deg interne kreditter på kontoen din, som kan brukes til å betale for Liigus tjenester. Liigu-kreditt kan gis via kampanjetilbud, cashback eller i noen tilfeller som refusjon for bruk av tjenestene våre. For å sjekke saldoen eller bruke Liigu-kreditt, kan du kontakte kundestøtte.

Liigu-kreditt er gyldig i ett år etter datoen de ble lagt inn på kontoen din, med mindre annet er oppgitt. Verdien av 1 Liigu-kreditt tilsvarer 1 euro. Liigu-kreditt kan ikke løses inn mot kontanter. Du kan ikke overføre kreditt til andre Liigu-kontoer.

Dekning

Alle Liigu-leier inkluderer kaskoforsikring (Collision Damage Waiver – CDW), biltyveriforsikring (Theft Protection – TP), og ansvarsforsikring (Third Party Liability – TPL). Det betyr at du er dekket i tilfelle Liigu-bilen din blir skadd (CDW) eller stjålet (TP). TPL dekker kostnadene til tredjeparter du måtte forårsake skader for i Liigu-bilen din på opptil 1,2 millioner euro. Hvis du forårsaker personers død eller fysiske skader, er du dekket for et beløp på opptil 5,6 millioner euro. Det er imidlertid noen viktige punkter å være klar over med disse forsikringene.

Egenandel

Egenandelen er det beløpet du selv må betale i tilfelle skade på eller tap av en Liigu-bil. Dette kan inkludere brann, hærverk, tyveri og tap av bruk. Det er det beløpet du samtykker i å betale i tilfelle krav som omfattes av kaskoforsikrings- eller biltyveriforsikringspolisen. Egenandelen gjelder for hver individuell forsikret hendelse. Det nøyaktige egenandelsbeløpet avhenger av typen skade eller tap, biltype, leiested og den dekningspakken du velger. Egenandelsbeløpene spesifiseres alltid i bilinformasjonen for alle Liigu-biler som tilbys i appen eller på nettstedet vårt.

Avtale om null egenandel

Hvis du ikke ønsker å betale egenandel på kaskoforsikringen din, kan du legge til en avtale om null egenandel for alle Liigu-leiebiler. Det betyr at du ikke må betale noe for skaden, med mindre skaden skjer under omstendigheter som utgjør et brudd på disse vilkårene for tjenestene. I avsnittet Dekningsutelatelse finner du mer detaljert informasjon om dette. Avtalen om null egenandel dekker ikke drivstoff- eller kjørelengderelaterte gebyrer eller trafikkbøter. Du er likevel ansvarlig for å betale slike kostnader dersom de skulle påløpe i leieperioden. Avtalen om null egenandel dekker heller ikke tyveri av kjøretøyet.

Dekningsutelatelser

Liigus dekningsprodukter dekker ikke følgende:

 • skader på hjul og dekk;
 • skader på bilspeil;
 • kostnader for tapte bilnøkler;
 • skade på clutchen;
 • kostnader for alle reparasjoner som ikke er forhåndsgodkjent av Liigu;
 • kostnader som påløper på grunn av bruk av feil drivstoff og/eller andre væsker i bilen;
 • taxi- og andre transportutgifter;
 • veiavgifter, parkering og trafikkbøter;
 • personlige eiendeler eller verdisaker;
 • skade på billlåser;
 • ekstra rengjøringsgebyrer;
 • skade på bilens interiør (dersom ikke forårsaket ved kollisjon);
 • skade på eller tap av bilens tilbehør, som nummerskilt og vindusviskere;
 • skade på eller tap av valgfrie tillegg, som barneseter;
 • biltyveri hvis de fysiske eller digitale nøklene (telefonen din) etterlates i bilen eller hvis det utvises manglende omhu og oppmerksomhet.

Alle forsikringsdekninger blir ugyldige hvis:

 • skader/ulykker skyldes brudd på lokale trafikkregler og andre lover;
 • du ikke leverer dokumentasjon, som politirapporter, eller hvis skaden skyldes din uaktsomhet eller andre brudd på disse vilkårene for tjenesten eller lokal lovgivning. Da vil Liigu-forsikringsdekningen bli ugyldig, og du er ansvarlig for alle kostnader.
 • en person som ikke er autorisert av Liigu kjører bilen;
 • personer har beviselig kjørt påvirket av alkohol/narkotika, har bevisst forårsaket skade, vært uoppmerksom, kjørt off-road eller på en uforsiktig måte;
 • det skjer brudd på disse vilkårene for tjenesten;
 • en eventuell tredjepart som er involvert nekter å akseptere et krav;
 • du transportere ulovlige, farlige varer eller materialer i Liigu-bilen;
 • du bruker Liigu-bilen til å delta i billøp eller konkurranser;
 • du bruker Liigu-bilen til å taue andre kjøretøyer;
 • du foretar noen form for endringer på bilen;
 • du bruker Liigu-bilen til å oppnå noen form for fortjeneste eller belønning, ved å leie den ut til tredjeparter, ta betalt for å kjøre passasjerer, gi kjøretimer osv.

Valgfrie tillegg

Det er mulig å legge til valgfrie tillegg i leien, som barneseter og ekstra dekning. Den nøyaktige prisen og tilgjengeligheten til disse tilleggene kan avhenge av leiestedet og den spesifikke bilen. Tilgjengelige valgfrie tillegg og prisen på dem viser alltid sammen med alle Liigu-biltilbud.

Hvis fysiske valgfrie tillegg, som barneseter, mistes, blir skadd eller meget skitne under leieforholdet ditt, vil du være ansvarlig for alle kostnader i tilknytning til rengjøring eller utskifting av sådan tillegg.

Montering av barneseter

Hvis du legger til barneseter til leien som valgfritt tillegg, vil vi gjøre vårt beste for at de monteres i bilen på forhånd for å spare tid for deg. Det er imidlertid ditt ansvar å sjekke barnesetene og påse at alt sikkerhetsutstyr er riktig og trygt montert før du starter kjøringen. Liigu er ikke ansvarlig for eventuelle skader på person eller eiendom som forårsakes av feilmonterte barneseter.

Hendelser, ulykker, bøter og skader

Eksisterende skader

Alle Liigu-biler inspiseres for skader før de overleveres til deg. På noen steder er skader vi allerede er kjent med markert med små klistremerker.

Når du starter å leie en Liigu-bil, er det ditt ansvar å også inspisere bilen for eksisterende skader. Hvis du ser noe du tror vi kan ha oversett, skal du ta bilder som tydelig viser skaden og kontakte kundestøtten vår omgående.

Nye skader, ulykker og havari

Hvis Liigu-bilen blir skadet på noen måter, eller i tilfelle et havari, må du omgående kontakte kundestøtten vår for å få hjelp. Hvis du får tekniske problemer i leietiden eller er involvert i en trafikkulykke med Liigu-bilen, må du også omgående kontakte kundestøtten vår. Du finner alltid den oppdaterte kontaktinformasjonen vår på nettstedet på Contact (Kontakt) og i appen på Help (Hjelp). Du kan enten ringe, sende oss en e-post eller chatte med oss. Du må informere oss om eventuelle hendelser omgående, og ikke senere enn 12 timer etter at hendelsen har skjedd. Hvis du ikke rapporterer hendelsen innen 12 timer, vil ikke Liigu-forsikringsdekningen være gyldig, bortsett i tilfeller der det er mulig å kontakte oss i tide (for eksempel hvis du er alvorlig skadd eller syk). Vi vil gi deg instrukser om hvordan du nå må gå frem, og du må følge disse instruksene nøye.

Hvis det er behov for reparasjoner eller utskiftninger, må du innhente vårt samtykke på forhånd. Vi erstatter ikke uautoriserte reparasjoner eller endringer på Liigu-biler, og det er mulig at du også må dekke kostnadene for å bringe bilen tilbake til sin opprinnelige tilstand. Hvis andre parter er involvert i hendelsen, skal du ringe politiet. Du må ta vare på og videresende all relatert dokumentasjon til oss hvis du ønsker å gjøre bruk av forsikringsdekningen Liigu gir. Vær oppmerksom på at hvis du ikke kan fremvise dokumentasjon, som politirapporter, eller hvis skaden er forårsaket av din uaktsomhet eller andre brudd på disse vilkårene for tjenesten eller lokal lovgivning, vil Liigu-forsikringsdekningen blir ugyldig, og du vil være ansvarlig for alle kostnadene. Liigu kan også fakturere et administrasjonsgebyr for behandlingen av slike saker.

Hvis Liigu-bilen din er sterkt skadd, kan du be om en erstatningsbil. Vi vil gjøre vårt ytterste for å levere erstatningsbil innen 72 timer etter forespørselen. Kundestøtten vår vil kontakte deg for å avtale sted og tid for utvekslingen av bilene. Vær oppmerksom på at det er Liigu som avgjøre om det er behov for en erstatningsbil.

Trafikkbøter og brudd på trafikklover og -forskrifter

Du er ansvarlig for alle trafikkbøter du pådrar deg mens du leier Liigu-bilen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alle farts- og parkeringsbøter. Vær oppmerksom på at det på noen leiesteder kan ta flere måneder før denne typen informasjon videresendes til oss av myndighetene. Avhengig av lokal lovgivning i leielandet og hvordan lokale myndigheter behandler bøter, kan vi enten belaste betalingskortet ditt direkte for bøtene eller sende kontaktinformasjonen din lokale myndigheter, hvis det anmodes om dette. Vi kan også videreformidle personopplysningene dine til lokale myndigheter hvis de ber om den for å etterforske eventuelle potensielle lovbrudd eller kriminelle handlinger. Liigu kan også fakturere et administrasjonsgebyr for behandlingen av slike saker.

Veihjelp

Vi tilbyr veihjelptjenester for alle Liigu-leiebiler i det landet der du hentet bilen. Kontakt kundestøtten vår for å mer detaljert informasjon om dette.

Endringer av leien

Kontakt kundestøtteteamet vårt hvis du trenger å foreta endringer av leien etter at den er bekreftet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å endre leiedatoer, bilen og legge til valgfrie tillegg. Vær oppmerksom på at eventuelle endringer av leieinformasjonen også kan endre leieprisen, for det er mulig at prisene som gjaldt på bestillingstidspunktet og de aktuelle prisene da endringene ble foretatt ikke alltid er de samme. Støtteteamet vårt vil informere deg om eventuelle endringer i prisen før vi går videre med de forespurte endringene.

Hvis du ønsker å forlenge leieperioden, kan du kontakte vår kundestøtte. Vi vil gjøre vårt beste så sant du varsler oss på forhånd. Vi kan imidlertid ikke garantere at det er mulig å forlenge leieperioden.

Hvis du ønsker å avslutte leieperioden tidligere enn planlagt, må du gi beskjed til kundestøtte så snart som mulig. Hvis du varsler oss 72 timer eller mindre før planlagt avleveringstid, vil vi refundere deg ikke for den ubrukte leietiden. Hvis du varsler oss mer enn 72 timer før avreise, vil vi refundere deg for den ubrukte leietiden minus kostnadene for tre dager med leie.

Du kan bytte ut Liigu-bilen din i løpet av abonnementsperioden. For å bytte bil, må du gi oss beskjed om hvilken bilmodell du er interessert i. Vær oppmerksom på at det kan ta oss opptil 14 dager å arrangere byttingen, avhengig av tilgjengeligheten til modellen du har bedt om.

Du kan avslutte bilabonnementet når som helst i løpet av abonnementsperioden. Ta kontakt med vår kundestøtte for å avtale tilbakelevering. Vær oppmerksom på at ved retur tidligere enn planlagt, vil du bli belastet summen av to måneders abonnementsgebyr, men ikke mer enn den gjenværende summen av månedlige betalinger. Kostnaden for eventuelle månedlige tillegg du har lagt til i løpet av abonnementsperioden vil bli trukket fra gebyret.

Kanselleringer og manglende oppmøte

Avbestillinger

Hvis du trenger å kansellere leien før den avtalte hentetiden, kan du gjøre det ved enten å kontakte Liigu-kundestøtten eller i Liigu-Appen. For å kansellere i appen, finner du bestillingene du ønsker å kansellere enten på My Rental (Min leie) (viser din neste Liigu-leie) eller Rentals (Leie) -> Future (Fremtidig). Åpne Rental details (Leieopplysninger) eller den spesifikke bestillingen og trykk Cancel rental (Kanseller leie).

Hvis du kansellerer leien minst 24 timer før avtalt hentetid, refunderer vi hele leiebeløpet.

vis du kansellerer leien på et senere tidspunkt, men fremdeles før den avtalte hentetiden, vil vi fakturere et kanselleringsgebyr og refundere eventuelt tidligere betalt beløp som overskrider kanselleringsgebyret. Se Avbestillingsgebyr i avsnittet Gebyrer for mer informasjon.

Hvis Liigu kansellerer bestillingen din på grunn av en årsak som er nevnt her i disse vilkårene for tjenesten (for eksempel hvis vi ikke kunne reservere sikkerhetsdepositumet på betalingskortet ditt, ikke kunne fullføre identitetskontrollen din, har rimelige grunner til å mistenke svindel) gjelder de samme reglene som når du selv kansellerer bestillingen.

Hvis Liigu ikke er i stand til å levere bilen til deg, vil vi gjøre vårt beste for å videresende bestillingen til en annen tjenesteleverandør. I travle perioder er det mulig at dette ikke alltid kan gjøres. Hvis vi ikke kan tilby deg et alternativ, vil vi kontakte deg, kansellere bestillingen og refundere hele det betalte beløpet.

Om du ikke møter opp

Hvis du ikke henter bilen i tide og ikke har informert Liigus kundestøtte, vil leiebeløpet betraktes som et gebyr for manglende oppmøte, og vi vil belaste deg et gebyr for manglende oppmøte. Se gebyr for manglende oppmøte i avsnittet Gebyrer. Hvis du blir forsinket, skal du kontakte kundestøtten vår omgående. Vi vil gjøre vårt beste for å holde bilen for deg, men vi kan ikke garantere at bilen vil være tilgjengelig hvis du er mer enn én time for sen. I avsnittet Sen henting finner du mer detaljert informasjon om dette.

Kundestøtte

Du kan kontakte oss enten ved å ringe, sende en e-post eller via chat. Den nøyaktige kontaktinformasjonen vår er tilgjengelig i appen på Help (Hjelp) og på nettstedet i avsnittet Kontakt.

Klager

Det er meget viktig for oss at du er fornøyd, og vi prøver alltid å gjøre servicen vår enda bedre. Hvis du har bekymringer om leieforholdet ditt bør du informere oss om det, så gjør vi vårt beste for å ordne opp i forholdene.

Ønsker om spesielle funksjoner

Liigu er en virksomhet i vekst, og vi har ennå ikke hatt muligheten til å implementere alle de funksjonene vi har planlagt. Hvis det er funksjoner du gjerne vil ha i appen vår eller i tjenestene våre generelt, er det fint om du informerer oss om det. Vi setter stor pris på innspillene dine!

Bilbilder

Appen og nettstedet vårt viser bilder fra izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000 – 2023] izmo, Inc. Med enerett. Bilbildene her tilhører izmo, Inc. og er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i USA og internasjonalt. Tilgang til og bruk av disse bildene er begrenset av vilkårene og betingelsene i en separat lisensavtale. All uautorisert bruk, gjengivelse, distribusjon, opptak eller endring av disse bildene er strengt forbudt.

Oppbevaring, beskyttelse og videreformidling av data

Du finner detaljert informasjon om hvordan vi lagrer, behandler og videreformidler personopplysninger vi har tilgang til i våre Retningslinjer om personvern.

Erstatningsansvar

Ved å laste ned og bruke Liigu-mobilappen samtykker du i denne ansvarsfraskrivelsen. Vær oppmerksom på at du bruker denne appen på egen risiko. Liigu-mobilitetsappen er tilgjengelig på “som den er”- og “som tilgjengelig”-basis, i det maksimale omfanget loven tillater. Vær imidlertid oppmerksom på at unntak kun gjelder i den utstrekning loven tillater, og at dine lovfestede rettigheter ikke påvirkes.

Selv om vi gjør alt i vår makt for å påse at informasjonen som gis via appen eller nettstedet vårt er korrekt, påtar vi oss ingen form for ansvar for mulige feil eller unnlatelser i den informasjonen vi gir til deg i appen eller på nettstedet. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle beslutninger du tar som kun er basert på informasjon videreformidlet av oss. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil på Internett og/eller appen eller nettstedet, eller skader på deg eller din eiendom som er en følge av eller oppstår i relasjon til din bruk av appen, nettstedet eller tjenestene.

Liigu-mobilitetsappen innsamler og oppbevarer personopplysninger om deg som er nødvendige for å bestille og leie et kjøretøy. Selv om vi har implementert alle rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen du gir oss mot tap og misbruk, kan vi ikke garantere at det ikke vil skje et sikkerhetsbrudd eller at den elektroniske korrespondansen mellom oss og deg ikke vil bli overvåket eller lest av andre. Vi vil gjerne nevne at du selv spiller en viktig rolle i å holde informasjonen om deg trygg. Du må ikke videreformidle Liigu-kontoinformasjonen din til noen, og holde telefonen din trygg. Vi anbefaler at du ikke jailbreaker eller rooter telefonen din, det vil si at du ikke skal fjerne programvarerestriksjoner og begrensninger som er pålagt av det offisielle driftssystemet til enheten din. Å fjerne programvarerestriksjoner og begrensninger kan gjøre telefonen din sårbar overfor skadelig programvare, virus, skadelige programmer og kompromittere sikkerhetssystemet på telefonen din. I tillegg kan det føre til at Liigu-appen ikke fungerer korrekt, eller ikke i det hele tatt.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter, uansett hvordan de er forårsaket, eller for noen direkte, indirekte, tilfeldige skader, følgeskader eller ikke-økonomiske tap, uansett hvordan de er forårsaket, som oppstår på grunn av eller i sammenheng med Liigu-mobilitetsappen, nettstedet og tjenestene.

Force majeure

Liigu er ikke erstatningsansvarlig for noen forsinkelser i å oppfylle sine forpliktelser som skyldes årsaker utenfor deres rimelige kontroll, inkludert ekstraordinære hendelser, opprør, krig, ondsinnet skadeverk, brann eller sviktende elektrisitetsforsyning.

Avslutning av tjenestekontrakten

Du kan når som helst slette kontoen din i Liigu-appen hvis du ikke har aktuelle eller kommende leier. Hvis du har aktuelle eller kommende leier, må du kansellere disse før du sletter kontoen din. Liigu forbeholder seg til enhver tid retten til å avslutte denne tjenestekontrakten dersom du bryter mot disse vilkårene for tjenesten, andre lover og forskrifter eller en persons rettigheter.