Table of Contents

Servicevoorwaarden

Deze servicevoorwaarden bevatten zeer belangrijke informatie over de diensten die we verlenen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan. De servicevoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen Liigu OÜ en u, hetzij u persoonlijk of namens een entiteit, betreffende uw toegang en gebruik van de diensten. Telkens u een Liigu-auto reserveert, huurt of ermee rijdt bevestigt u uw akkoord met onze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze servicevoorwaarden, kunt u beter geen Liigu-auto reserveren en onmiddellijk stoppen met het gebruiken van onze diensten.

Lees deze servicevoorwaarden a.u.b. grondig door voor u huurt.

Algemene informatie

Wij zijn Liigu OÜ ('het Bedrijf', 'we', 'ons', onze 'van ons'> ), officieel gevestigd op het adres: Lai 11, Tartu, 51005, Estland. Liigu OÜ is een platform voor slimme mobiliteitsdiensten. We bieden volledig digitale autoverhuur aan via onze App (de ‘App’) en website (de ‘website’) en andere diensten die verwijzen naar, of gekoppeld zijn aan deze servicevoorwaarden (de ‘Servicevoorwaarden’) (hierna de 'diensten'). U kunt een auto reserveren via onze website of via de app, of via websites van onze partners. Om een Liigu-auto te gebruiken moet u echter onze app installeren.

Mogelijk updaten we onze servicevoorwaarden van tijd tot tijd en we raden u aan om onze website of app te raadplegen om na te gaan of eventuele veranderingen aan deze servicevoorwaarden op u van toepassing zijn. In geval van grote wijzigingen van onze Servicevoorwaarden ontvangt u een melding in de app en een e-mail zodat u de veranderingen kunt doornemen en kunt stoppen met het gebruik van onze diensten als u niet akkoord gaat.

Deze Servicevoorwaarden vormen samen met de bijlagen en uw huurgegevens uw huurovereenkomst. U kunt uw huurgegevens bekijken en aanpassen in onze App onder Meer > Huurwagens door de wagen die u wenst te huren te kiezen in de tab Huidige huurwagens of Toekomstige huurwagens.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de oorspronkelijke Engelse versie van deze servicevoorwaarden en de vertaling in een vreemde taal, heeft de Engelse versie voorrang.

Onze diensten

Liigu biedt volledig digitale autoverhuur aan. U kunt de beschikbare auto's en locaties vinden in onze app en op onze website. U kunt onze app gebruiken zonder in te loggen of een abonnement te nemen om naar beschikbare auto's te zoeken. Om een Liigu-auto te gebruiken moet u echter een account aanmaken.

Liigu-diensten zijn gebonden aan een locatie, wat betekent dat u de auto afhaalt en inlevert op een specifieke plaats of terrein zoals de parking van een luchthaven. De instructies voor de exacte ophaal- en inleverlocatie worden getoond in de Liigu-app.

Serviceprovider

De serviceprovider kan Liigu zijn, of een lokale partner van Liigu die er voor zorgt dat de auto's van Liigu op de overeengekomen tijdstippen en plaatsen klaar staan voor onze gebruikers. Als u een Liigu-auto reserveert, gaat u daarmee een wettelijk bindende huurovereenkomst aan met de serviceprovider. Deze servicevoorwaarden dienen als huurovereenkomst. De serviceprovider voor uw specifieke Liigu-huurauto wordt getoond in de Liigu-app.

Geplande huur

Geplande huur is een soort service waarbij u de gewenste datum en het tijdstip voor het gebruik van de auto dient aan te geven, en ook de beoogde inleverdatum en het -tijdstip. Het tijdstip van de voorafgaande kennisgeving van de geplande huur is afhankelijk van de locatie en beschikbaarheid van de auto. U kunt zien welke auto's beschikbaar zijn in uw geselecteerde periode door te zoeken op de Liigu-website of de App. Geplande huur moet op voorhand volledig betaald worden door de gebruiker.

Auto-abonnement

Een auto-abonnement is een soort geplande huur waarbij de huurprijs in maandelijkse aflossingen wordt betaald. De huurtermijn van een auto-abonnement is doorgaans langer dan 45 dagen.

Automerk en -model

De auto's op het Liigu-platform kunnen van een gegarandeerd merk en model zijn of gelijkwaardig zijn aan het gewenste merk en model, dat wordt aangeduid met de term ‘of gelijkwaardig’.

Auto's van een gegarandeerd merk en model worden op de website of in de app getoond. De auto kan een andere kleur hebben dan die op de voorbeeldfoto.

Als het merk en het model worden gevolgd door de term ‘of gelijkwaardig’, betekent dat dat het merk en het model van de auto die met de offerte wordt getoond een voorbeeld is. U krijgt mogelijk een ander merk en model, maar met hetzelfde aantal deuren, zitplaatsen en gelijkaardige bagageruimte.

In het zeldzame geval dat de auto of de categorie die u specifiek gereserveerd had niet beschikbaar is op het moment dat uw huurcontract begint, zullen we met u samenwerken om het best mogelijke alternatief te vinden. Anders wordt u volledig terugbetaald.

Een account aanmaken

Om een Liigu-auto te huren, moet u een account aanmaken. Daarvoor moet u onze app downloaden en uw telefoonnummer invoeren. U ontvangt dan een sms'je met een verificatiecode ter bevestiging van uw nummer. Zodra u de correcte verificatiecode in de app invoert, is uw account klaar.

Om u de Liigu-diensten te kunnen aanbieden, moeten we uw identiteit en uw geschiktheid om met de auto's van Liigu te rijden controleren.

U dient de verplichte persoonsgegevens in te vullen bij uw eerste reservering, of in de app onder Meer -> Profiel. Daar kunt u ook uw persoonsgegevens bekijken en aanpassen.

Gebruikersvereisten

Alleen geverifieerde gebruikers van 23 tot 70 jaar komen standaard in aanmerking voor de huur van Liigu-auto's. Als u jonger bent dan 23, of ouder dan 70, gebeurt er tijdens de verificatie van uw identiteit een extra risico-analyse en mogelijk zijn sommige diensten voor u beperkt beschikbaar.

Op grond van de extra risico-analyse kan Liigu u toestemming geven om met zijn auto's te rijden, maar we vragen mogelijk kosten of een hogere borg.

Extra bestuurder

Alleen geverifieerde extra bestuurders mogen met de Liigu-auto van uw huurcontract rijden en u dient ervoor te zorgen dat er in de verhuurperiode niemand zonder toestemming met de auto rijdt.

 • Extra bestuurders kunnen worden toegevoegd tijdens de reservering of in de verhuurperiode. Om te kunnen rijden moet de extra bestuurder de Liigu-app downloaden, een account aanmaken, de identiteitscontrole doorlopen en de hoofdgebruiker voor het toevoegen van een extra bestuurder laten betalen.
 • Extra bestuurders moeten aan dezelfde gebruikersvoorwaarden voldoen als de hoofdbestuurder.

De identiteit van extra bestuurders wordt verplicht gecontroleerd. Ze moeten hun naam, e-mailadres en geboortedatum doorgeven aan de klantendienst van Liigu.

De hoofdbestuurder moet ervoor zorgen dat de servicevoorwaarden te allen tijde worden nageleefd als hij Liigu-auto gebruikt.

Vereiste documenten

U moet beschikken over een geldig reisdocument en een geldig rijbewijs om met een Liigu-auto te rijden.

Uw reisdocument moet een paspoort zijn, of een identiteitskaart van een Lidstaat van de Europese Unie.

 • Als uw rijbewijs niet is uitgegeven door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Canada, hebt u ook een internationaal rijbewijs nodig.
 • Plaatselijke autoriteiten stellen mogelijk meer eisen aan een internationaal rijbewijs als u van buiten de Europese Economische Ruimte komt.

U moet uw rijbewijs en identiteitsdocumenten bij u hebben en bereid zijn om ze, indien nodig, te tonen aan ons personeel of de plaatselijke autoriteiten.

Alle documenten moeten geldige originele fysieke documenten zijn. Tijdelijke documenten worden niet geaccepteerd.

Identiteitscontrole

Om het verificatieproces te starten moet u onze app gebruiken om foto's te nemen van de vereiste documenten en ze uiterlijk 72 uur voor de geplande ophaaltijd uploaden.

 • U moet de vereiste foto's nemen in de app, hetzij onder Meer -> ID documenten, door de prompt te volgen die in de app verschijnt nadat uw huurauto is bevestigd, of door te tikken op Mijn huurauto -> Documenten toevoegen.
 • U kunt uw documenten bekijken en aanpassen in Meer -> ID documenten.

U dient uw persoonsgegevens en de foto's van documenten up-to-date te houden. U kunt uw verificatiestatus bekijken in de app, in Meer -> Profiel -> Status verificatie.

Fotovereisten

Alle documenten die u voor verificatie indient, moeten:

 • op uw naam staan;
 • uw identiteit tonen;
 • geldig zijn op het moment van de verificatie;
 • ten minste geldig zijn tot u de Liigu-auto weer inlevert.

De foto's van de documenten die u uploadt moeten:

 • duidelijk en leesbaar zijn, zonder reflectie en niet wazig;
 • volledig zijn — getoond op ware grootte zonder vingers of andere voorwerpen die een deel van het document verbergen;
 • genomen zijn op een vlak oppervlak — houd de documenten niet in uw hand;
 • originele foto's zijn — neem geen foto's van een ander scherm of foto.

Selfie

Uw gezicht moet volledig zichtbaar zijn. Neem uw hoed, muts, gezichtsmasker, enz. af. Religieuze hoofdbedekkingen zoals hijabs, khimars worden aanvaard zolang u kunt worden geïdentificeerd met uw officiële documenten. Gewone heldere brillen zijn toegelaten als ze geen weerspiegeling veroorzaken op de foto. Zet een donkere of getinte bril af. Plaats uw gezicht in het midden van de het beeld, kijk met open ogen recht in de camera.

Mislukte verificatie

Liigu behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan klanten die de identiteitsverificatie niet doorstaan. We hebben ook het recht om uw huurauto te annuleren als:

 • u de vereiste documenten niet uiterlijk 72 uur voor de geplande ophaling van uw Liigu-auto hebt geüpload;
 • u niet voldoet aan de gebruikersvereisten om de specifieke auto te huren, bijvoorbeeld omwille van leeftijdsbeperkingen of als u geen rijbewijs hebt in de vereiste periode;
 • er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat het om een frauduleuze huur gaat.

Als we uw reservering omwille van een van de hierboven vermelde redenen moeten annuleren, gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden.

Geldigheid verificatie

Zodra we uw identiteit hebben geverifieerd, wordt u als een geverifieerde gebruiker beschouwd en krijgt u toegang tot uw Liigu-auto op het door u gewenste moment en de door u gewenste locatie.

Geverifieerde gebruikers hoeven zich niet nogmaals te verifiëren voor hun volgende huurauto.

Uw status blijft 'geverifieerd’ tot een van de geüploade documenten niet meer geldig is. Als dat gebeurt, zullen we u vragen om uw documenten te hernieuwen. We moeten uw identiteit ook opnieuw verifiëren als u de naam of geboortedatum verandert in de app of nieuwe foto's uploadt.

Persoonsgegevens risico's

Door het uploaden van de foto's bevestigt u dat u het recht hebt om deze documenten en afbeeldingen te gebruiken, en geeft u Liigu het recht om ze te gebruiken en reproduceren in verband met uw gebruik van onze website, app en diensten.

 • Liigu behoudt zich dit recht voor zolang u onze website, app en diensten gebruikt en dit recht is van toepassing op onderdelen die onder intellectuele eigendomsrechten vallen en ook op die verband houden met de bescherming van uw privacy en uw beeldrechten.
 • We hebben het recht om aanvullende informatie of documenten te vragen als dat nodig is om uw identiteit te verifiëren. In dat geval nemen we rechtstreeks contact met u op met de details.
 • Als er problemen zijn met de geüploade documenten, nemen we contact met u op en zullen we nieuwe foto's vragen. We kunnen ook een kort videogesprek vragen.

Als Liigu als gevolg van uw daden verlies, schade of kosten zou oplopen, bent u hier volledig aansprakelijk voor en bent u verplicht om Liigu hiervoor te compenseren.

Als we uw account om welke reden dan ook zouden annuleren of opschorten, mag u onder uw eigen naam, onder een valse of geleende naam, of de naam van derden geen nieuwe account aanmaken of registreren, zelfs niet als u namens derden handelt.

Bevestiging en Contract

Uw huurauto is bevestigd zodra de betaling is geslaagd.

Uw geldige e-mailadres en actieve telefoonnummer zijn vereist om u de bevestiging en belangrijke informatie over uw huurauto toe te sturen. U moet hetzelfde telefoonnummer gebruiken om in te loggen op de Liigu-app en als u via andere kanalen reserveert. Dat is noodzakelijk om de synchronisatie van huurgegevens via alle kanalen en toestellen mogelijk te maken.

Deze servicevoorwaarden dienen als uw huurovereenkomst. U kunt uw huurgegevens bekijken en aanpassen in onze App onder Meer > Huurauto's door de wagen die u wenst te beheren te kiezen in de Huidige huurauto's of Toekomstige huurauto's tab.

Als Liigu-gebruiker gaat u akkoord met onze Servicevoorwaarden bij het aanmaken van uw account. De specifieke details van elke huur, zoals de autogegevens, de ophaal- en inleverlocatie, enz. worden overeengekomen bij aanvang van de huur.

Liigu behoudt zich het recht voor om een aanstaande huur te weigeren of een lopende huur te beëindigen wegens bedreiging van de leden van het Liigu-team of eigendommen.

Voertuig ophalen en terugbrengen

De exacte locatie, het merk en model, de kleur en nummerplaat van de auto die u is toegewezen, zijn uiterlijk 30 minuten voor de geplande start van uw huur beschikbaar in de app.

U moet de huur op het geplande ophaalmoment beginnen. Als u de auto niet op het geplande moment ophaalt, wordt uw huur als een no show beschouwd. Kijk bij Annuleringen en no shows voor details.

Liigu is niet aansprakelijk voor vertragingen of mislukte ophalingen veroorzaakt door derden zoals bijvoorbeeld pendeldiensten. Liigu is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van te laat komen van klanten en het is daarom mogelijk dat de pendeldienst klanten die te laat komen, niet kan ophalen.

Om met de Liigu-auto te beginnen rijden moet u ervoor zorgen dat:

 • u de meest recente versie van de Liigu-app hebt geïnstalleerd op uw toestel (ofwel iOS of Android);
 • u ingelogd bent met het telefoonnummer dat u voor de reservering hebt gebruikt;
 • u over internettoegang beschikt als u aan de huur begint om de digitale sleutel voor uw telefoon op te halen;
 • de batterij van uw telefoon voldoende opgeladen is;
 • u te allen tijde over bluetooth kunt beschikken op uw toestel.

De exacte toegangswijze tot het voertuig en de start van de huur hangt af van de locatie en de auto. Het volgende is mogelijk:

 • het gebruik van de app om de auto te ontgrendelen (standaard);
 • de sleutel uit een sleuteldoos halen of van een personeelslid bij de auto ontvangen.

Als u de auto terugbrengt, moet u hem op de exacte locatie of zone parkeren die in de Liigu-app vermeld is en de app gebruiken om de huur te beëindigen.

 • Als u de auto niet op de aangewezen plaats achterlaat, bent u aansprakelijk voor alle kosten die gepaard gaan met het ophalen van de auto op de verkeerde locatie. Bovendien moet u kosten voor onverwacht inleveren betalen, zoals beschreven in de sectie Kosten.
 • Uw huur kan niet als afgelopen worden beschouwd voor de auto is teruggebracht naar de overeengekomen locatie, en u moet betalen tot de auto volgens de instructies in de app is teruggebracht.

Als u de huurauto niet binnen de afgesproken tijd inlevert en uw huur niet heeft verlengd, verliest u de toegang tot de auto. Als u de auto meer dan twee uur te laat terugbrengt, worden er kosten voor laat inleveren in rekening gebracht.

Staat van de auto

Alle auto's van Liigu zijn technisch uitstekend in orde, ze zijn schoongemaakt en ontsmet voor ze aan u worden overhandigd. U wordt geacht om de auto in dezelfde technische staat en redelijk schoon terug te brengen. Kijk bij 'Extra schoonmaakkosten' in de sectie Kosten.

Tijdens de huurperiode bent u verantwoordelijk voor de staat van het voertuig.

 • Bij problemen, als de auto bijvoorbeeld meer olie nodig heeft of als er verklikkerlichtjes branden op het dashboard, moet u onmiddellijk de klantendienst van Liigu inlichten. We mogen vragen dat de auto een onderhoudsbeurt krijgt tijdens de huurperiode en u moet de auto voor onderhoud naar de locatie brengen die door Liigu is opgegeven.

U mag op geen enkele manier wijzigingen aanbrengen aan de auto.

 • In geval van niet toegelaten wijzigingen vervallen alle dekkingen van Liigu en bent u volledig aansprakelijk voor alle kosten voor het terugbrengen van de auto in zijn oorspronkelijke staat.

Roken of e-sigaretten gebruiken in de auto is verboden.

 • Als er iemand in de auto rookt tijdens uw huurperiode, bent u verantwoordelijk voor de schoonmaakkosten die daardoor veroorzaakt worden. Kijk bij 'Extra schoonmaakkosten' in de sectie Kosten.

Brandstofbeleid

Het brandstofbeleid vermeldt het vereiste brandstofpeil in de tank van uw Liigu-auto bij het begin en het einde van de huur. Liigu hanteert een Vol tot Vol brandstofbeleid, wat betekent dat u altijd een volle tank hebt bij ontvangst van uw Liigu-auto en dat we verwachten dat u de auto ook met een volle tank terugbrengt. Als u de auto niet voltankt voor u hem terugbrengt, zullen we de ontbrekende brandstof aan u doorrekenen. Kijk bij ‘Tank kosten’ in de sectie Kosten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste brandstof gebruikt in Liigu-auto's. Als u de verkeerde brandstof gebruikt, bent u aansprakelijk voor de kosten die daarmee gepaard gaan.

Kilometragebeleid

Het kilometragebeleid bepaalt hoeveel kilometer/mijlen u per huur maximaal mag rijden.

Liigu-huurauto's kunnen een onbeperkt of een beperkt aantal kilometers hebben. Het exacte aantal kilometers wordt altijd vermeld in de offerte.

Als u de kilometerbeperking overschrijdt worden Extra kilometragekosten aangerekend op basis van het aantal kilometers/mijlen dat u te veel hebt gereden.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom in de auto's van Liigu, maar voor hun veiligheid moeten ze in de huurperiode te allen tijde in reismanden worden gehouden.

 • Alleen hulpdieren die een persoon met een beperking begeleiden zijn zonder reismand toegelaten in de auto.
 • U bent volledig aansprakelijk voor alle schade en de extra schoonmaakkosten die worden veroorzaakt door het vervoer van huisdieren in Liigu-auto's.

Geografische beperkingen

Als uw huur op het Europese vasteland begint, mag u met de Liigu-auto's in de volgende landen van de Europese Economische Ruimte rijden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, en ook in Zwitserland. U mag nergens anders rijden.

Liigu-voertuigen mogen niet over water worden vervoerd met veerboten of andere soorten vaartuigen. Als uw huur op een eiland begon, kunt u met uw Liigu-auto alleen op dat eiland rijden.

Door de aankoop van de Grensoverschrijdend Rijden Extra krijgt de bestuurder toestemming om de grenzen over te steken naar alle EER-landen behalve IJsland.

De grens overschrijden naar een ander land is alleen toegestaan als u vooraf de Grensoverschrijdend Rijden Extra aan uw autohuur heeft toegevoegd.

Als Liigu ongeoorloofde grensoverschrijding zonder de Extra vaststelt, zal u een boete in rekening worden gebracht.

Als u naar een ander land reist zonder de Grensoverschrijdend Rijden Extra, worden alle Liigu-dekkingen ongeldig.

Als Liigu vaststelt dat u een grens hebt overschreden naar een land waarvoor beperkingen gelden, d.w.z. een land dat niet is toegestaan volgens de Geografische Beperkingen, zal er u een boete in rekening worden gebracht.

Onthoud a.u.b. dat Liigu geen pechverhelping aanbiedt buiten het land waar de huur begon.

U bent verantwoordelijk voor het leren en volgen van alle plaatselijke verkeersregels en -reglementen.

Betaling, kosten en borg

Betaalmethode

We aanvaarden betalingen met krediet- en debetkaarten met een online functie. We aanvaarden alleen fysieke betaalkaarten, virtuele kaarten worden niet aanvaard. U dient uw betaalkaart mee te brengen en ze op verzoek voor goedkeuring tonen aan een personeelslid.

 • De kaart die u voor de betaling van Liigu-diensten gebruikt, moet op uw naam staan. Als dat niet zo is, moet u kunnen bewijzen dat u een rechtmatige gebruiker van deze kaart bent.

We rekenen bij de reservering de prijs aan van de huur, met inbegrip van alle extra diensten die u tijdens de reservering van uw betaalkaart hebt toegevoegd aan de huur. Als u nadien Optionele Extra’s toevoegt aan uw huur, rekenen we de kosten op dezelfde betaalkaart aan.

In geval van een autoabonnement berekenen we de huurprijs in maandelijkse aflossingen van uw betaalkaart. De laatste aflossing staat in verhouding tot het aantal dagen dat u de auto in de laatste maand hebt gebruikt.

Kosten

De prijzen in onze app en op onze website zijn inclusief taksen en kosten. In bepaalde omstandigheden kunnen er echter extra kosten van toepassing zijn. Ze staan opgesomd in de sectie Kosten van de servicevoorwaarden.

Als er extra kosten van toepassing zijn, worden ze afgetrokken van uw borg of na de huur afgerekend via uw betaalkaart.

U wordt altijd op de hoogte gebracht als we u kosten aanrekenen.

Borg

Er wordt 48 uur voordat u uw auto ophaalt, een borgsom van uw betaalkaart afgeschreven.

 • Als uw huur minder dan 48 uur na het boeken begint, wordt de borg direct in rekening gebracht nadat de boeking is bevestigd en uw identiteit is geverifieerd.

In geval van schade aan de auto tijdens uw huur, houden wij het nodige bedrag van de borgsom in. Als uw huur nog loopt, zullen wij een extra borgsom van uw betaalkaart afschrijven om voldoende dekking te garanderen. Bij schade veroorzaakt door een derde, houden wij uw borgsom voor het passende bedrag vast, totdat de verzekeraar van de derde de schade heeft vergoed.

 • Als u de nul eigen risico deal hebt gekozen, is het vereiste bedrag van de borg beduidend lager. Het wordt alleen gebruikt voor de betaling van extra kosten die niet door het eigen risico worden gedekt.

De borgsom wordt uiterlijk 72 uur nadat u de auto hebt ingeleverd aan u terugbetaald, mits er geen onverwachte kosten of schadegevallen zijn.

 • In geval van onvoorziene uitgaven mag Liigu de borg inhouden tot de volledige prijs van de uitgaven bepaald is. Zodra de definitieve kosten zijn berekend, ontvangt u bericht over het volledige bedrag en het deel van de borgsom dat aan u wordt terugbetaald.

Wisselkoersen en bankkosten

Liigu handelt voornamelijk in euro en het is aan u om eventuele wisselkoersverschillen en bankkosten met betrekking tot uw huur (inclusief uw borg) te betalen. Houd er a.u.b. rekening mee dat de bedragen die in onze app en op onze website worden weergegeven, kunnen verschillen ten gevolge van schommelingen in wisselkoersen en mogelijke bankkosten. De valuta van de betaling wordt weergegeven in uw huurgegevens.

Campagnes en Liigu-punten

Soms houdt Liigu promotiecampagnes voor marketingdoeleinden. De aanbiedingen van de campagnes zijn verkrijgbaar op onze website en in de app of op de websites van onze partners. De campagnes zijn gewoonlijk beperkt in de tijd, zoals vermeld in het promotiemateriaal van de campagne. U komt via de klantendienst van Liigu meer te weten over de details van lopende campagnes.

De voorwaarden van de campagne worden uitgelegd in de aanbieding of het promotiemateriaal. Door uw deelname aan de campagne gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van de lopende campagne; deze kunnen sommige servicevoorwaarden van Liigu vervangen.

We behouden ons het recht voor om campagnes op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Als we reden hebben om aan te nemen dat u de voorwaarden van de campagne hebt geschonden, kunnen we de volle prijs van de diensten in de aanbieding van de campagne aanrekenen.

Liigu-punten

Liigu kan uw account crediteren met Liigu-punten, die kunnen worden gebruikt om voor Liigu Services te betalen. Liigu-punten kunnen worden ontvangen via campagne-aanbiedingen, cashback, of, in sommige gevallen, als terugbetalingen voor het gebruik van onze services.

De punten zijn geldig gedurende één jaar vanaf de datum dat ze zijn toegevoegd aan uw account, tenzij anders aangegeven. De waarde van (1) Liigu-punt is gelijk aan (1) euro. Liigu-punten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. U kunt uw punten niet overdragen aan andere Liigu-accounts. De voorwaarde voor het behouden en gebruiken van Liigu-punten is de naleving van deze Servicevoorwaarden. Als u de Servicevoorwaarden schendt, kunt u mogelijk uw Liigu-punten verliezen.

Liigu-punten kunnen worden gebruikt voor de betaling van nieuwe boekingen. Deze punten kunnen alleen worden gebruikt via de Liigu-app en via onze klantendienst. Liigu behoudt zich het recht voor om accounts op te schorten of punten te verwijderen als activiteiten worden gedetecteerd die als misbruik, frauduleus of in strijd met de Servicevoorwaarden worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat indien u uw huur geheel of gedeeltelijk met Liigu-punten heeft betaald en de auto niet op het geplande tijdstip ophaalt zonder onze klantendienst tijdig te informeren over eventuele vertraging, de gebruikte Liigu-punten komen te vervallen. In plaats daarvan zal het overeenkomstige bedrag in mindering worden gebracht van uw borgsom.

Dekking

Alle huurcontracten van Liigu omvatten Afkoopregeling voor schade (CDW, Collision Damage Waiver), Diefstalverzekering (TP, Theft Protection), en Wettelijke aansprakelijkheid (TPL, Third Party Liability).

Dat betekent dat u gedekt bent als uw Liigu-auto beschadigd (CDW) of gestolen (TP) wordt. TPL omvat de kosten van derden aan wie u met uw Liigu-auto schade hebt toegebracht, tot een bedrag van 1,2 miljoen EUR en maximaal 5,6 miljoen EUR voor het veroorzaken van overlijden of lichamelijk letsel aan personen.

Uitsluitingen van dekkingen

Uitsluitingen van dekkingen zijn van toepassing op alle Liigu-dekkingsproducten.

Liigu-dekking dekt de volgende zaken niet:

 • schade aan wielen en banden;
 • schade aan autospiegeltjes;
 • de kosten van het verlies van autosleutels;
 • de kosten voor reparaties die niet op voorhand zijn goedgekeurd door Liigu;
 • de kosten die veroorzaakt worden door het gebruik van de verkeerde brandstof en andere vloeistoffen in de auto;
 • taxi- of andere vervoerskosten;
 • parkeer- en toltarieven, verkeersboetes;
 • persoonlijke eigendommen of waardevolle voorwerpen;
 • schade aan autosloten;
 • Extra schoonmaakkosten;
 • schade aan het interieur van de auto (tenzij veroorzaakt door een botsing);
 • schade aan, of verlies van auto-accessoires zoals nummerplaten en ruitenwissers;
 • schade aan, of verlies van Optionele Extra's zoals kinderzitjes;
 • autodiefstal als de fysieke of digitale sleutels (uw telefoon) in het voertuig zijn achtergelaten of als er niet de nodige zorg en aandacht aan werd besteed.

Alle dekkingen vervallen indien:

 • schade of ongevallen ontstaan door overtreding van lokale verkeersregels en andere wetgeving;
 • u geen documenten voorlegt, bijvoorbeeld politieverslagen, of als de schade door uw nalatigheid werd veroorzaakt;
 • een niet bevoegde persoon met de auto reed;
 • er gevonden wordt dat er personen onder invloed van alcohol of drugs reden, met opzet schade veroorzaakten, nalatig waren, buiten de verharde wegen reden of onvoorzichtig reden;
 • deze servicevoorwaarden worden geschonden;
 • een derde betrokkene weigert om een claim te schikken;
 • u illegale of gevaarlijke goederen of materialen vervoert in de Liigu-auto;
 • u de Liigu-auto gebruikt om deel te nemen aan races of wedstrijden;
 • u de Liigu-auto gebruikt om andere voertuigen te slepen;
 • u de auto op eender welke manier wijzigt;
 • u de Liigu-auto gebruikt voor profijt of beloningen, zoals de verhuur aan derden, passagiers voor geld vervoeren, rijlessen geven, enz.

Eigen risico

Eigen risico is het geldbedrag waarvoor u aansprakelijk bent in geval van schade aan, of verlies van een Liigu-auto. Dat kan brand, vandalisme, diefstal en verlies van gebruiksgenot zijn. Het is het bedrag dat u bereid bent om te betalen in geval van een claim op de CDW of TP polis van de auto. Het eigen risico wordt voor elk individueel verzekerd voorval aangerekend. De exacte bedragen van het eigen risico zijn afhankelijk van de soort schade of verlies, het autotype, de huurlocatie en het gekozen verzekeringspakket. De bedragen van het eigen risico worden altijd vermeld in de autogegevens van alle Liigu-auto's die via de app of onze website worden aangeboden.

Dekkingsopties

Als u het eigen risico voor CDW wilt verwijderen of verlagen, kunt u Liigu-dekkingsopties toevoegen aan uw huurcontract. De opties kunnen verschillen afhankelijk van uw deal. Dekkingsopties doen de kosten voor schade teniet of verminderen deze, tenzij de schade zich voordoet onder omstandigheden die deze Servicevoorwaarden schenden. Raadpleeg de sectie Uitsluitingen van Dekkingen voor meer informatie. Liigu-dekkingsopties dekken geen brandstof- of kilometragegerelateerde kosten of verkeersboetes. U bent nog steeds aansprakelijk voor dergelijke kosten indien deze op uw huurcontract van toepassing zijn. De dekkingsopties van Liigu dekken ook niet de diefstal van het voertuig. De dekkingsopties van Liigu zijn niet van toepassing op bestuurders die niet voldoen aan de leeftijdsvereisten voor regelmatige gebruikers.

Optionele extra’s

Het is mogelijk om Optionele Extra's zoals kinderzitjes en extra verzekeringen toe te voegen aan uw huurcontract. De exacte prijs en beschikbaarheid van deze extra's zijn afhankelijk van de verhuurlocatie en de specifieke auto. De beschikbare Optionele Extra's en de prijs worden altijd bij alle offertes van Liigu-auto's getoond.

Extra's worden niet terugbetaald als de huur eenmaal is begonnen.

Als fysieke Optionele Extra's, zoals kinderzitjes, sneeuwkettingen of andere tastbare zaken verloren gaan, beschadigd of vuil worden tijdens uw huur, bent u verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het schoonmaken of vervangen ervan. Fysieke extra's kunnen tot twee uur voor het ophalen worden toegevoegd. Als u na deze periode een extra product nodig hebt, neem dan contact op met onze klantendienst en we zullen proberen een oplossing te vinden. We kunnen niet beloven dat we kunnen helpen met een dergelijk laat verzoek, maar houd er rekening mee dat deze extra inspanningen, als ze succesvol zijn, onderhevig zijn aan extra kosten die gelijk zijn aan onze kosten voor laat inleveren.

Kinderzitjes installeren

Als u een of ander kinderzitje als Optionele Extra toevoegt aan uw huur, zullen we proberen om het vooraf in de auto te plaatsen om u tijd te besparen. U dient het kinderzitje echter te controleren en ervoor te zorgen dat de veiligheidsuitrusting correct en veilig geïnstalleerd is voor u wegrijdt. Liigu is niet aansprakelijk voor letsel of schade die door onjuist geplaatste kinderzitjes wordt veroorzaakt.

Incidenten, ongevallen en schade

Bestaande schade

Alle Liigu-auto’s worden nagekeken op schade voor ze aan u overhandigd worden. Op sommige plaatsen is schade die we al kennen, aangeduid met kleine stickers.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om de auto te inspecteren op bestaande schade voordat uw Liigu-huur begint.

 • Als u ongemarkeerde schade opmerkt (kras, deuk, enz.) waarvan u denkt dat we deze niet gezien hebben, meld dit dan onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan onze klantendienst, maar niet later dan twee uur na het begin van de huur. Als u dit niet doet, vervalt de Liigu-dekking en wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade.

Nieuwe schade, ongevallen en pech

Als uw Liigu-auto op de een of andere manier beschadigd is of als u pech krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met onze klantendienst voor hulp.

Als u in de huurperiode technische problemen ervaart of met de Liigu-auto betrokken geraakt in een verkeersongeval, moet u onmiddellijk contact opnemen met onze klantendienst.

 • U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van incidenten, maar zeker niet later dan 12 uur nadat het incident is gebeurd.
 • Als u het incident niet binnen de 12 uur aangeeft, vervalt de dekking van Liigu, tenzij u onmogelijk op tijd contact kon opnemen (als u bijvoorbeeld ernstig gewond of ziek was).
 • We zullen u vertellen wat u vervolgens moet doen en u dient deze instructies nauwkeurig te volgen.

Als er herstellingen of vervangingen nodig zijn, moet u op voorhand toestemming van ons krijgen.

 • We betalen geen niet toegelaten herstellingen of wijzigingen aan Liigu-auto's terug en u bent mogelijk verantwoordelijk voor de kosten van het terugbrengen van de auto in zijn oorspronkelijke staat.

Als er anderen betrokken zijn bij het incident moet u de politie bellen.

U moet alle relevante documentatie bijhouden en aan ons toesturen als u gebruik wenst te maken van de verzekering tegen schade die Liigu u biedt.

 • Onthoud a.u.b. dat de dekking van Liigu vervalt en u verantwoordelijk bent voor alle kosten als u geen documentatie zoals politierapporten voorlegt, of als de schade is veroorzaakt door uw nalatigheid of een andere schending van onze servicevoorwaarden of de plaatselijke wetgeving.

Liigu brengt ook administratiekosten in rekening voor het afhandelen van schadegevallen.

Bedenk wel dat schade die is veroorzaakt door uw nalatigheid of overtreding van wetten alle Liigu-dekking ongeldig maakt en dat u aansprakelijk bent voor alle kosten. De geschatte kosten van autoschade worden berekend aan de hand van Liigu's schadeschattingstabel. Indien de reparatiekosten van het voertuig hoger zijn dan het op basis van de schadeschattingstabel berekende bedrag, is Liigu gerechtigd om het verschil tussen het geschatte bedrag en het werkelijke schadebedrag te vorderen. Indien een niet in de schadeschattingstabel genoemd onderdeel, accessoire of extra tijdens uw verhuur schade heeft opgelopen of verloren is gegaan, of indien tijdens of in verband met uw verhuur veroorzaakte verborgen schade zich na uw verhuur openbaart, heeft Liigu het recht om schadevergoeding te vorderen ter hoogte van het werkelijk geleden schadebedrag (incl. bedrijfsschade).

Liigu heeft het recht om het voertuig van het afgiftepunt naar de dichtstbijzijnde serviceplaats van Liigu te brengen. Wij wijzen u erop dat Liigu zo snel mogelijk, maar niet later dan 72 uur na afloop van uw huurperiode, de brandstofmeter en de kilometerstand van het voertuig controleert, evenals de aanwezigheid van snel waarneembare schade, zonder het voertuig te verplaatsen. U erkent dat de omstandigheden op de parkeerplaats of faciliteit, of het niveau van reinheid mogelijk niet voldoende is voor het detecteren van kleine schade. Daarom geeft u Liigu hierbij het recht om, naar eigen inzicht, het voertuig naar de door Liigu aangewezen serviceplaats of naar een andere door Liigu gekozen plaats te rijden met als doel het voertuig te reinigen en een grondige inspectie van het voertuig uit te voeren. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, aanvaardt u hierbij de aansprakelijkheid voor alle onverklaarbare en niet-gemelde schade en defecten aan het voertuig die als gevolg van een dergelijke inspectie aan het licht komen.

Als uw Liigu-auto ernstig beschadigd is, kunt u een vervanging aanvragen. Liigu zal zich inspannen om u, indien mogelijk, binnen 72 uur na aanvraag van een vervangwagen te voorzien. Alleen Liigu kan bepalen of een vervangwagen noodzakelijk is en hem indien nodig aan u bezorgen.

Pechverhelping

De dienst pechverhelping is voor alle huurauto's van Liigu beschikbaar in het land waar u de auto hebt opgehaald.

Parkeergeld, verkeersboetes en overtredingen

Onze prijzen omvatten geen parkeergelden. Bijkomende parkeerkosten bij het begin, tijdens of aan het einde van de huur zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

In het geval dat u de auto voor de overeengekomen inlevertijd moet terugbrengen, brengt u onze klantendienst onmiddellijk op de hoogte om eventuele parkingkosten te vermijden of binnen de perken te houden.

 • Als u ons niet verwittigd hebt dat u de huur vroegtijdig beëindigt, zullen we elk uur dat u geparkeerd bent tot het overeengekomen inlevermoment aanrekenen.

U bent verantwoordelijk voor alle verkeers- en parkeerboetes die tijdens de huurperiode voorkomen.

 • Naargelang de plaatselijke wetgeving in het land waar u gehuurd hebt en hoe de plaatselijke overheid boetes int, zullen we de verkeers- en parkeerboetes direct inhouden van uw betaalkaart of uw contactinformatie op hun verzoek doorgeven aan de plaatselijke autoriteiten.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de lokale autoriteiten als ze die opvragen om eventuele overtredingen of misdaden te onderzoeken.

Liigu kan ook administratiekosten aanrekenen voor het afhandelen van dergelijke gevallen.

Wijzigingen aan uw huurcontract

Neem a.u.b. contact op met het Team van onze klantendienst als u uw huurcontract na de bevestiging nog wenst te wijzigen. Dat omvat, maar is niet beperkt tot de aanpassing van uw huurdata, de auto en de toevoeging van Optionele Extra's.

Alle veranderingen van de huurdetails kunnen ook de prijs van de huur veranderen omdat de tarieven gelden op het moment van de reservering en ze kunnen verschillen op het moment dat de veranderingen worden gemaakt. Als u uw huur moet verlengen, neemt u contact op met de klantendienst. We kunnen echter niet altijd garanderen dat verlenging mogelijk is.

Als u de huur vroegtijdig moet beëindigen, laat u dat zo snel mogelijk weten aan onze klantendienst. U aanvaardt dat de betaalde huur niet wordt terugbetaald als u de huur vroegtijdig beëindigt.

Als u een auto-abonnement hebt, kunt u het te allen tijde beëindigen tijdens de abonnementsperiode. In geval van een vroege terugbrenging tijdens de abonnementsperiode rekenen we u twee maanden abonnementsgeld aan, maar niet meer dan de resterende som van de maandelijkse aflossingen.

U kunt tijdens de abonnementsperiode van Liigu-auto wisselen. Om de auto te wisselen laat u ons weten in welk automodel u geïnteresseerd bent. Het kan maximaal 2 weken duren om de wissel te regelen, dat hangt af van de beschikbaarheid van het gevraagde model. De kosten van maandelijkse extra's die u in de abonnementsperiode hebt toegevoegd, wordt afgetrokken van de kostprijs.

Annuleringen en no-shows

Annuleringen

U kunt uw huur voor het geplande ophaalmoment annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst of door de annulering te vragen in de Liigu-app.

Dezelfde annuleringsregels gelden als u de huur zelf annuleert of als Liigu de huur annuleert omdat u de servicevoorwaarden niet naleeft.

Als u de huur minstens 24 uur voor het geplande ophaalmoment annuleert, wordt u volledig terugbetaald.

Als u de huur minder dan 24 uur voor het geplande ophaalmoment annuleert, worden u annuleringskosten aangerekend en wordt elk eerder betaald bedrag dat hoger dan de annuleringskosten is terugbetaald.

Als Liigu u de auto niet kan leveren, zullen we er alles aan doen om uw reservering door te geven aan een andere serviceprovider. Als er geen alternatief kan worden gevonden, nemen we contact met u op en wordt u volledig terugbetaald.

No-Show

Als u er niet in slaagt om de auto op het geplande ophaalmoment op te halen en u onze klantendienst niet heb ingelicht over eventuele vertragingen, wordt de huur beschouwd als een No-Show en zullen we u een No-Show-kost aanrekenen.

Als u vertraging heeft, neem a.u.b. onmiddellijk contact op met onze klantendienst. Wij zullen ons best doen om uw auto voor u te behouden als u te laat bent, maar we kunnen de beschikbaarheid niet altijd garanderen als u meer dan één uur te laat bent. Als de auto wegens late aankomst niet beschikbaar is voor u, neem dan contact met ons op. Wij zullen proberen een oplossing voor u te vinden. In dit geval zullen er kosten voor laat ophalen worden toegepast. Zie ‘Kosten voor laat ophalen of inleveren’ in de sectie Kosten.

Auto-afbeeldingen

Onze app en website bevatten afbeeldingen van izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000–2023] izmo, Inc. Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen van auto's zijn eigendom van izmo, Inc. en zijn beschermd onder internationaal en VSA auteursrecht. De toegang en het gebruik van deze afbeeldingen zijn beperkt door de algemene voorwaarden van een aparte licentieovereenkomst. Niet toegelaten gebruik, reproductie, verspreiding, opname of wijziging van deze afbeeldingen is streng verboden.

Gegevensopslag, -bescherming en -deling

De details over hoe we persoonsgegevens die we bezitten opslag, verwerken en delen, vindt u in ons Privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Als u de Liigu-app downloadt en gebruikt, stemt u daardoor in met deze disclaimer. Gelieve te noteren dat u deze applicatie op eigen risico gebruikt. De Liigu-app wordt ‘as is’ en ‘as available’ geleverd zoals wettelijk maximaal is toegestaan. Onthoud echter dat uitsluitingen alleen in zoverre van toepassing zijn als de wet het toestaat, en voor zover ze geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

 • De Liigu-app is verkrijgbaar voor alle iOS toestellen en de meeste Android toestellen.

Hoewel we alles binnen onze macht doen om de nauwkeurigheid van de informatie op onze app en website te garanderen, accepteren we geen verantwoordelijkheid voor mogelijke onjuiste informatie of leemten in de informatie die we in de app of op de website delen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op informatie die wij doorgeven. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van het internet en/of de app of website, of schade of letsel aan u of uw eigendom als gevolg van, of in verband met het gebruik dat u maakt van de app, de website of de diensten.

De Liigu-app verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het reserveren en huren van een voertuig en slaat die op. Hoewel we alle redelijke veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de informatie die u ons levert te beschermen tegen verlies en misbruik, kunnen we niet garanderen dat er geen beveiligingsinbreuk plaatsvindt of dat de elektronische correspondentie tussen ons en u niet wordt gecontroleerd of gelezen door anderen.

Ook u speelt een belangrijke rol bij het veilig houden van uw gegevens. Deel de gegevens van uw Liigu-account niet met anderen en houd uw telefoon veilig.

We raden u aan om geen jailbreak of root op uw telefoon uit te voeren, dat wil zeggen om softwarebeperkingen te verwijderen die worden opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw apparaat. Het verwijderen van softwarebeperkingen kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware, virussen, kwaadaardige programma's en brengt het veiligheidssysteem van uw telefoon in gevaar. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de Liigu-app niet goed of helemaal niet werkt.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van derden, op welke manier ook veroorzaakt, of voor alle directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschades of schadevergoedingen, op welke manier ook veroorzaakt, als gevolg van, of in verband met de Liigu-app, website en diensten.

Geschillenbeslechting

Als u in de EU woont of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, kunt u een klacht tegen ons indienen via de diensten voor online geschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie. Bezoek hun website voor meer informatie.

Als u in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein woont, kunt u ook een klacht indienen en meer te weten komen over andere opties via uw plaatselijke afdeling van het ECC-Net.

Als u van buiten de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein komt, kunt u een klacht indienen bij de Estse Klantengeschillencommissie. Bezoek hun website voor meer informatie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via support@liigu.me voor meer informatie over andere opties voor geschillenbeslechting.

Mobiele applicatie licentie

Als u de diensten gebruikt via de app, verlenen we u een herroepbaar, niet-exclusief, niet overdraagbaar, beperkt recht om de app te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische toestellen die u bezit of controleert, en om de app uitsluitend te gebruiken op deze toestellen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst inzake mobiele applicatie die in deze servicevoorwaarden is opgenomen.

Het is verboden om:

 • de app te decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen om de broncode te achterhalen of decoderen, behalve als dat toegelaten is door de toepasselijke wetgeving;
 • wijzigingen aan te brengen, de app aan te passen, te verbeteren, te versterken, vertalen of werk af te leiden van de app;
 • de toepasselijke wetgeving, regels, of regelgeving in verband met uw toegang of gebruik van de app te schenden;
 • eigendomsvermeldingen (inclusief vermeldingen van copyright of handelsmerk) die door ons of de licentiehouders van de app gepost zijn te verwijderen, wijzigen of verbergen;
 • de app te gebruiken om inkomsten te verwerven, als een commerciële onderneming of een ander doel waarvoor de app niet ontworpen of bedoeld is;
 • de app beschikbaar te stellen in een netwerk of een andere omgeving die de gelijktijdige toegang of gebruik door verschillende toestellen of gebruikers mogelijk maakt;
 • de app te gebruiken om een product, dienst of software te creëren die direct of indirect concurreert met de app of deze op de een of andere manier vervangt;
 • de app te gebruiken om automatische zoekopdrachten te versturen naar websites of ongevraagde commerciële e-mails te versturen; of
 • om vertrouwelijke informatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor het ontwerp, de ontwikkeling, fabricage, licentiëring of verspreiding van applicaties, accessoires of toestellen om met deze app te gebruiken.

Overmacht

Liigu is niet aansprakelijk voor vertragingen in het voldoen aan zijn verplichtingen vanwege oorzaken buiten zijn redelijke controle waaronder overmacht, rellen, oorlog, kwaad opzet en schade, brand of stroomuitval.

Het servicecontract beëindigen

U kunt te allen tijde uw account in de Liigu-app verwijderen als u nu of later geen huurcontracten hebt. Als u nu of later wel huurcontracten hebt, moet u deze beëindigen of annuleren voordat u uw account verwijdert. Liigu behoudt zich het recht voor om het servicecontract te allen tijde te beëindigen als u deze servicevoorwaarden of de rechten van een persoon overtreedt.