Servicevoorwaarden

Deze servicevoorwaarden bevatten zeer belangrijke informatie over de services die we u bieden en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze services. Door het gebruik van de Liigu app of website voor het zoeken naar en boeken van onze services, verklaart u dat u deze servicevoorwaarden accepteert en ermee akkoord gaat en dat u er wettelijk aan gebonden bent. Elke keer dat u een auto boekt en huurt via onze app of website, herbevestigt u uw instemming met onze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord bent met een deel van deze servicevoorwaarden, moet u geen Liigu auto boeken en onmiddellijk stoppen met het gebruiken van onze app en website.

DUS LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U HUURT.

Algemene informatie

Wij zijn Liigu, een platform voor intelligente mobiliteitsservices. We bieden contactloze autohuur via onze app en website. U kunt een auto boeken via onze website of vanuit onze app, maar om een Liigu auto te gebruiken, heeft u onze app nodig.

We kunnen deze servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en we raden u aan om onze website en app te controleren om alle wijzigingen in deze servicevoorwaarden te raadplegen die op u van toepassing zijn. In geval van belangrijke wijzigingen aan de servicevoorwaarden, doen we ons best om u een aparte e-mailmelding te sturen, zodat u bekend kunt worden met de wijzigingen en kunt stoppen met het gebruik van onze services als u het er niet mee eens bent.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de originele Engelse versie van deze servicevoorwaarden en een vertaling in een vreemde taal, prevaleert de Engelse versie.

Definities

In dit gedeelte definiëren we een aantal termen die een specifieke betekenis hebben in de context van deze servicevoorwaarden.

Liigu (we, ons, onze) – Liigu OÜ, leverancier van een internationaal mobiliteitsserviceplatform met geregistreerd adres Lai 11, Tartu, 51005, Estland.

Gebruiker (u, uw) – de persoon die de Liigu app, website en/of services gebruikt.

Website – Liigu website beschikbaar op liigu.me.

App – Liigu mobiliteitsapplicatie beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten.

Services – mobiliteitsservices aangeboden door Liigu, inclusief maar niet beperkt tot autohuur, auto-abonnement en autodelen.

Autoabonnement – type autoverhuur waarbij de huurkosten worden gefactureerd in maandelijkse termijnen. De huurperiode van een autoabonnement is langer dan 45 dagen.

Liigu auto – elke auto die wordt gehuurd via het Liigu-platform.

Account – een gebruikersaccount op het Liigu-platform waarmee de gebruiker Liigu services kan zoeken, boeken en gebruiken.

Serviceprovider – de partij waarmee u een wettelijk bindende huurovereenkomst afsluit. Deze servicevoorwaarden dienen als huurovereenkomst. De serviceprovider is Liigu OF onze lokale partner. Raadpleeg de sectie Serviceprovider voor meer informatie.

Huurkosten – het geldbedrag dat we onze gebruikers in rekening brengen voor het gebruik van een Liigu auto. Het exacte bedrag is afhankelijk van hoe lang u de auto gebruikt, waar u deze gebruikt, het type auto dat u gebruikt en uw geselecteerde kilometrage en dekkingsopties. Raadpleeg de sectie Huurkosten voor meer informatie.

Eigen risico – het bedrag waarvoor u verantwoordelijk wordt gehouden in geval van schade aan of verlies van een Liigu auto. Dit kan omvatten: brand, vandalisme, diefstal en verlies van gebruik. Het is het bedrag waarmee u akkoord gaat het te betalen in geval van een claim op de verzekeringspolis van de auto. Het exacte eigen risico is afhankelijk van de autosoort, de gebruikslocatie en het dekkingspakket dat u selecteert. Raadpleeg de sectie Eigen risico voor meer informatie.

Borg – het geldbedrag dat we reserveren op uw betaalkaart voordat u uw auto ophaalt om eventuele ongeplande kosten te dekken, zoals schade aan de auto. We geven dit bedrag vrij nadat u de auto heeft ingeleverd als er geen onverwachte kosten of claims hebben plaatsgevonden. Raadpleeg de sectie Borg voor meer informatie.

Identiteitsverificatie – het proces dat door Liigu wordt uitgevoerd voor het controleren van de identiteit van de gebruiker op basis van de documenten en foto's die de gebruiker heeft geüpload in de app. Raadpleeg de sectie Identiteitsverificatie voor meer informatie.

Optionele extra’s – services of apparaten die u kunt toevoegen aan uw huurobject tegen aanvullende kosten. Deze omvatten bijvoorbeeld, extra dekking en kinderzitjes. Raadpleeg de sectie Optionele extra's voor meer informatie.

Niet op komen dagen – we beschouwen het als niet op komen dagen als u uw boeking niet annuleert en niet op tijd komt opdagen aan het begin van uw huurperiode. Raadpleeg de sectie Niet op komen dagen voor meer informatie.

Beschrijving van services

Serviceprovider

De serviceprovider kan Liigu zijn of Liigu's lokale partner die er verantwoordelijk voor is ervoor te zorgen dat Liigu auto’s beschikbaar zijn voor onze gebruikers op de afgesproken tijdstippen en de afgesproken locaties. Door het boeken van een Liigu auto, sluit u een wettelijk bindende huurovereenkomst af met de serviceprovider. Deze servicevoorwaarden dienen als huurovereenkomst. De serviceprovider voor uw specifieke Liigu huur wordt weergegeven in de Liigu app.

Volledig digitale, geplande en station-based auto huren

Liigu biedt volledig digitale autohuur- en autodeelservices, U kunt de beschikbare auto's en locaties controleren in onze app of op onze website. U kunt onze app gebruiken zonder in te loggen/aan te melden om beschikbare auto's te zoeken, maar om een Liigu auto te gebruiken moet u een account creëren.

U moet onze app downloaden en inloggen om uw identiteit te verifiëren, toegang te krijgen tot de auto en deze in te leveren. U moet de vereiste documenten uploaden in onze app (raadpleeg de sectie Identiteitsverificatie voor meer informatie) en kunt rechtstreeks naar uw auto gaan op de geplande ophaaltijd. Deze servicevoorwaarden dienen als huurovereenkomst tussen u en de serviceprovider. Elke keer dat u een Liigu auto huurt, herbevestigt u uw instemming met deze servicevoorwaarden.

Liigu services zijn gepland. Dit betekent dat als u een Liigu auto wilt huren, u de datum en tijd moet opgeven dat u wilt beginnen met het gebruiken van de auto, evenals de datum en tijd dat u de auto wilt inleveren. U kunt auto's huren met een minimum vooraankondiging van 72 uur zodat we voldoende tijd hebben om eerst het identiteitsverificatieproces af te ronden (raadpleeg de sectie Identiteitsverificatie voor meer informatie). We doen ons best om flexibel te zijn met verlengingen en eerder terugbrengen als u ons vooraf op de hoogte brengt. We kunnen echter niet garanderen dat verlengingen altijd mogelijk zijn of dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het eerder terugbrengen van de auto als het eerder terugbrengen extra kosten veroorzaakt voor Liigu.

Liigu services zijn station-based, wat betekent dat u de auto ophaalt van en terugbrengt naar een specifieke locatie of omgeving, zoals een luchthavenparkeerplaats. Bij het terugbrengen van de auto, parkeert u de auto op de locatie of in het gebied zoals aangegeven in de Liigu app en gebruikt u vervolgens de app om de huur te beëindigen (raadpleeg de sectie Het huurcontract beëindigen voor meer informatie).

Automerk en -model

Sommige auto's op het Liigu-platform hebben een gegarandeerd merk en model, wat betekent dat het merk en model van de auto die bij het aanbod wordt weergegeven, is wat u krijgt. De kleur van de specifieke auto die u krijgt, kan afwijken van de kleur in de voorbeeldfoto.

Als het merk en model wordt gevolgd door de zin ‘of vergelijkbaar’ betekent dit dat het merk en model van de auto die wordt weergegeven bij het aanbod een voorbeeld is van het soort auto dat u krijgt als u dit specifieke aanbod selecteert. U kunt een ander merk en model krijgen, met hetzelfde aantal deuren en zitplaatsen en vergelijkbare bagagecapaciteit.

In het uitzonderlijke geval dat de specifieke auto of autocategorie die u heeft geboekt niet beschikbaar is op het moment dat uw huurperiode start, geven we u een gratis upgrade naar een hogere categorie.

Een account creëren

Om een Liigu auto te huren, moet u een account creëren in onze app. Om een account te creëren, moet u uw telefoonnummer invoeren. We sturen u een sms met een verificatiecode om er zeker van te zijn dat dit echt uw nummer is. Nadat u de correcte verificatiecode heeft ingevoerd in de app, is uw account aangemaakt.

We kunnen het telefoonnummer dat u heeft opgegeven ook gebruiken om u belangrijke informatie te sturen over uw huurcontracten, zoals meldingen over aankomende huurcontracten en herinneringen als uw huurcontract bijna afloopt, en om contact met u op te nemen in geval van nood.

Identiteitsverificatie

Om Liigu services aan u aan te bieden, moeten we er zeker van zijn dat u echt bent wie u zegt dat u bent, en dat u in aanmerking komt om Liigu auto's te besturen. Het proces hiervoor heet identiteitsverificatie en wordt uitgevoerd via onze app. U kunt uw verificatiestatus controleren in de app onder More (Meer) > Profile (Profiel) > Verification Status (Verificatiestatus).

Vereiste informatie en documenten

U moet de vereiste persoonsgegevens invoeren bij het uitvoeren van uw eerste boeking of in de app onder More (Meer) > Profile (Profiel). Daar kunt u ook altijd uw persoonlijke informatie bekijken en beheren. U bent er verantwoordelijk voor om uw persoonlijke informatie en documentfoto's up-to-date te houden.

U moet de vereiste foto's nemen in de app onder More (Meer) > ID Documents (Id-documenten), door het volgen van de melding die in de app verschijnt nadat uw huur is bevestigd, of door te tikken op My rental (Mijn huurcontract) > Add documents (Documenten toevoegen). U kunt uw documenten altijd bekijken en beheren onder More (Meer) > ID Documents (Id-documenten).

Als u valse documenten upload of valse informatie invoert, hebben we het recht om uw huurcontract af te wijzen en uw account te sluiten. Als dit zich voordoet en Liigu verlies, aansprakelijkheid of kosten oploopt vanwege uw acties, bent u volledig verantwoordelijk voor deze en verantwoordelijk om Liigu hiervoor te compenseren.

Om het verificatieproces te starten, moet u onze app gebruiken om foto's te maken van de vereiste documenten en deze minimaal 72 uur voor uw geplande ophaaltijd uploaden.

We hebben foto's van de volgende documenten nodig:

 • Uw rijbewijs (de voor- en de achterzijde)
  • Als dit niet is uitgegeven door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, VK, VS of Canada, dan ook uw internationaal rijbewijs
 • Uw reisdocument:
  • Paspoort (identificatiepagina)
  • Of ID-kaart uit een Europees land (de voor- en achterzijde)
 • Uzelf (een selfie)

Alle documenten die u indient voor beoordeling moeten:

 • Op uw naam staan
 • Uw identiteit tonen
 • Geldig zijn op het moment van uploaden
 • Geldig zijn tot ten minste het moment waarop u de Liigu auto inlevert

De documentfoto's die u uploadt moeten:

 • Duidelijk en leesbaar zijn – geen reflecties of vaagheden
 • Volledig zijn – het document in volledige grootte tonen zonder vingers of andere voorwerpen die een deel van het document afdekken
 • Genomen zijn op een vlak oppervlak – houd de documenten niet in uw hand

Als de foto's vaag zijn, maak dan uw cameralens schoon of neem de foto opnieuw met betere belichting. Als er een reflectie op de foto is, schakel dan de flits uit, verander de hoek van uw camera of neem een foto op meer afstand van de lichtbron.

Let op het volgende als u een foto van uzelf neemt:

 • Zet uw bril af als deze donkere of gekleurde glazen heeft. Reguliere, transparante glazen zijn prima zolang ze geen reflecties op de foto veroorzaken.
 • Uw volledige gezicht moet zichtbaar zijn. Zet een hoed, gezichtsmasker enz. af.

Door het uploaden van de foto's garandeert u dat u het recht heeft deze documenten en afbeeldingen te gebruiken en geeft u ons het recht om deze te gebruiken, reproduceren en weer te geven in verbinding met uw gebruik van onze website, app en services. We hebben dit recht zolang u onze website, app en services gebruikt en dit recht is van toepassing op elementen die onderwerp zijn van intellectuele eigendomsrechten evenals rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy en uw beeldrechten.

Problemen met verificatie

We hebben het recht om u te vragen om aanvullende informatie of documenten als dit nodig is om uw identiteit te verifiëren. In dit geval nemen we rechtstreeks contact met u op met de gegevens. Als er problemen zijn met de documenten die zijn geüpload (reflecties, vaag, verlopen enz.) nemen we ook contact met u op en vragen we u om nieuwe foto's te maken. We kunnen ook verzoeken om een kort videogesprek met u.

We hebben het recht om uw huurcontract te annuleren als:

 • U de vereiste documenten niet heeft geüpload minimaal 72 uur voordat het geplande ophaaltijdstip van uw Liigu auto;
 • U niet voldoet aan de vereisten voor het huren van de specifieke auto – bijvoorbeeld als u te jong of te oud bent, of u nog niet gedurende de vereiste periode in het bezit was van een rijbewijs;
 • U de identiteitsverificatie niet doorstaat;
 • We redelijke gronden hebben om te denken dat uw huurcontract frauduleus is.

Als we uw boeking om een van de volgende redenen moeten annuleren, zijn onze standaard annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan in de sectie Annuleringen van deze servicevoorwaarden.

Succesvolle verificatie

Zodra we uw identiteit hebben geverifieerd, wordt u beschouwd als geverifieerd gebruiker. Dit betekent dat u toegang krijgt tot de Liigu auto op de ophaaltijd en -locatie die u heeft aangegeven. En de volgende keer dat u huurt bij Liigu hoeft u geen documenten toe te voegen.

U status blijft ‘geverifieerd’ tot een van de documenten die u heeft geüpload voor verificatie, verloopt. Als dit gebeurt vragen we u om de nieuwe documenten te uploaden. We moeten uw identiteit ook opnieuw verifiëren als u uw naam of geboortedatum wijzigt in de app of nieuwe documentfoto's uploadt.

Boekingsbevestiging en contract

Zodra u heeft betaald voor uw huurcontract of de eerste termijn, is het huurcontract bevestigd. Als u een geverifieerd gebruiker bent, hoeft u verder niks meer te doen voor de start van uw huurperiode. Als u geen geverifieerde gebruiker bent, moet u de stappen volgen uit de sectie Identiteitsverificatie om geverifieerd te worden voordat uw huurperiode begint.

U moet een geldig e-mailadres en uw telefoonnummer opgeven zodat we u een boekingsbevestiging en belangrijke informatie over uw huurcontract kunnen sturen.

Deze servicevoorwaarden dienen als uw huurovereenkomst. U kunt uw huurgegevens altijd bekijken en beheren in onze app onder More (Meer) > Rentals (Huurcontracten) door het huurcontract te selecteren die u wilt beheren vanuit de tabbladen Current rentals (Huidige huurcontracten) of Future rentals (Toekomstige huurcontracten).

Ophalen

Om uw huurcontract te beginnen en toegang te krijgen tot de auto heeft u de Liigu app nodig.

Zorg ervoor dat u op het moment van ophalen:

 • Een smart device heeft met de app geïnstalleerd (iOS of Android)
 • Ingelogd bent
 • Uw smart device toegang tot het internet heeft op uw bestemming
 • De accu van het apparaat geladen is
 • Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat

Als u aankomt op uw bestemming, kunt u direct naar uw Liigu auto gaan. De precieze methode voor het krijgen van toegang tot het voertuig en het beginnen van de huurperiode, hangt af van de locatie en de auto. Deze opties omvatten het gebruiken van de app om de auto te ontgrendelen, het scannen van een QR-code, het halen van de sleutel uit een sleutelkluis of deze ontvangen van een personeelslid bij de auto. Volg de instructies die worden weergegeven in onze app als uw huurperiode bijna begint. Als onze app u instrueert om bepaalde handelingen alleen uit te voeren als u heel dicht bij de auto bent, zorg dan dat u binnen het gevraagde bereik bent. Details zoals de exacte locatie, merk en model, kleur en kentekenplaat van de specifieke auto die aan uw huurcontract is toegewezen, komen minimaal 30 minuten voor het geplande begin van uw huurperiode beschikbaar in de app. De app leidt u naar de auto en vertelt u precies wat u moet doen.

Hoewel identiteitsverificatie online is uitgevoerd voor ingang van de huurperiode, moet u nog steeds uw rijbewijs en identificatiedocumenten met u meenemen en deze tonen als dit nodig is. We sturen af en toe een personeelslid langs om uw documenten te controleren op het moment van ophalen. Tijdens de huurperiode kunt u deze moeten tonen aan de lokale autoriteiten.

Als u problemen heeft, neemt u onmiddellijk contact op met onze klantenservice via de app en zij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. Om contact op te nemen met de klantenservice, tikt u op support-bubbel in de app of gaat u naar Help en selecteert u hoe u contact op wilt nemen. Voor noodgevallen raden we u aan om ons te bellen.

Als er niet-aangegeven bestaande schade aan de auto is op het moment van ophalen, is het uw verantwoordelijkheid om foto's te maken waarop de bestaande schade duidelijk te zien is en de schade onmiddellijk te rapporteren aan de Liigu klantenservice (zie de sectie Bestaande schade voor meer informatie).

Te laat ophalen

U moet uw huurperiode beginnen en de auto in bezit nemen op de geplande ophaaltijd. Als u te laat bent, moet u onze klantenservice zo snel mogelijk op de hoogte brengen. We doen ons best om de auto voor u te bewaren, als we op de hoogte zijn gesteld, maar we kunnen de beschikbaarheid niet garanderen als u meer dan een uur te laat bent.

Als uw huurperiode bij een luchthaven begint en u ons uw vluchtnummer heeft doorgegeven, doen we ons best om uw auto voor u te bewaren als uw vlucht vertraging heeft, maar we kunnen beschikbaarheid niet altijd garanderen.

Als u de auto niet ophaalt op de geplande tijd, kan uw huurcontract worden beschouwd als niet op komen dagen (raadpleeg de sectie Niet op komen dagen voor meer informatie).

Tijdens de huurperiode

Tijdens de huurperiode kunt u de Liigu app gebruiken om contact op te nemen met de klantenservice als u hulp nodig heeft met uw huurvoertuig. U kunt de app ook gebruiken om de huurinformatie te bekijken, zoals wanneer u de auto moet inleveren evenals de exacte inleverlocatie.

Het huurcontract beëindigen

Instructies voor het vinden van de exacte inleverlocatie worden weergegeven in de app en u moet deze instructies opvolgen. Het is uw verantwoordelijkheid om de auto te parkeren in het juiste gebied zoals aangegeven in de Liigu app. In grote parkeergelegenheden, zoals parkeerterreinen bij luchthavens, kunt u de auto achter moeten laten op een bepaalde verdieping, in een bepaalde zone en een bepaald bereik van parkeerstroken. Als u de auto niet achterlaat in het aangegeven gebied, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die we oplopen voor het terughalen van de auto van de verkeerde locatie. Uw huurcontract wordt pas als afgelopen gezien als de auto is teruggebracht naar de overeengekomen locatie, en we blijven kosten berekenen tot dit gedaan is.

Om uw huurcontract te beëindigen en de auto terug te geven aan Liigu moet u alle stappen precies uitvoeren zoals aangegeven in uw app. Deze stappen kunnen verschillen afhankelijk van de exacte locatie en auto. In sommige gevallen is het niet mogelijk om het huurcontract te beëindigen in de app als u niet bij de juiste locatie bent.

Als u de huurauto niet terug hebt gebracht op de overeengekomen tijd en uw huurperiode niet heeft verlengd, verliest u de toegang tot de auto. U moet betalen voor de extra tijd en de kosten voor het retourneren van de auto naar de inleverlocatie. Raadpleeg de sectie Wijzigingen in het huurcontract voor meer informatie.

Gebruikersvereisten

Houd er rekening mee dat alleen u mag rijden in de Liigu auto die is toegewezen aan uw huurcontract en dat u er verantwoordelijk voor bent om ervoor te zorgen dat niemand anders erin rijdt gedurende de huurperiode.

Leeftijdsgrenzen voor Liigu gebruikers

Alleen gebruikers van 23-70 jaar kunnen Liigu auto's huren.

Als u jonger bent dan 23 of ouder dan 70, mag u niet rijden in een Liigu auto. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste leeftijd invoert in de zoekcriteria op onze website en uw correcte geboortedatum in onze app. U kunt uw geboortedatum in de app invoeren en beheren door te tikken op More (Meer) > Profile (Profiel) > Edit (Bewerken) > Date of Birth (Geboortedatum). Op basis van de leeftijd die u heeft ingevoerd, geven we alleen auto's weer waarin u mag rijden.

Als u voor de eerste keer een Liigu auto huurt via onze app en nog geen geboortedatum heeft ingevoerd, wordt u gevraagd deze in te voeren als u probeert te boeken. We controleren dan automatisch of u de gewenste auto kunt huren op basis van uw leeftijd. Als u te jong of te oud bent om de gewenste auto te huren, wijzen we het huurcontract af.

Vereiste documenten

Om een Liigu auto te huren, heeft u de volgende documenten nodig:

 • Rijbewijs (raadpleeg de sectie Rijbewijsvereisten voor meer informatie)
 • Reisdocument: Identiteitskaart of paspoort uitgegeven door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, VK, VS of Canada
 • Betaalkaart (raadpleeg de sectie Betaalkaartvereisten voor meer informatie)

Raadpleeg de sectie Identiteitsverificatie voor meer informatie over het uploaden van uw documenten en voltooien van het identiteitsverificatieproces. Houd er rekening mee dat de betaalkaart die u gebruikt om te betalen voor Liigu services op uw naam moet staan.

Rijbewijsvereisten

Uw rijbewijs moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • U moet minimaal 12 maanden in bezit zijn van een rijbewijs.
 • Het rijbewijs moet zijn uitgegeven door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, VK, VS of Canada, of wordt vergezeld van een internationaal rijbewijs.
 • Het rijbewijs moet op uw naam staan.
 • Het rijbewijs moet geldig zijn op het moment dat u het uploadt in de app.
 • Het rijbewijs moet geldig zijn tot ten minste het moment waarop u de Liigu auto inlevert.

Betaalkaartvereisten

Liigu accepteert de volgende soorten betaalkaarten:

 • creditcards
 • betaalpassen met online betalingsfunctie

Liigu accepteert alleen fysieke betaalkaarten, we accepteren geen virtuele kaarten. Hoewel alle betalingen elektronisch plaatsvinden in onze app, op onze website en in onze partnerkanalen, moet u uw betaalkaart fysiek meenemen en aan een personeelslid tonen voor validatie, als u hierom wordt gevraagd.

Brandstof, kilometrage, staat van de auto en geografische beperkingen

Brandstofbeleid

Het brandstofbeleid bepaalt hoeveel brandstof er in de tank van uw Liigu auto moet zitten aan het begin en einde van uw huur. Liigu gebruikt uitsluitend een eerlijk Vol tot Vol-brandstofbeleid, wat betekent dat u uw Liigu auto altijd krijgt met een volle brandstoftank en dat u de auto ook moet inleveren met een volle tank.

Als u de tank niet volgooit voordat u de auto inlevert, brengen we kosten voor de ontbrekende brandstof in rekening tegen een tarief van EUR 2,75 per liter.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste brandstofsoort gebruikt in onze Liigu auto's. Als u de verkeerde soort brandstof gebruikt in de auto, bent u verantwoordelijk voor alle kosten vanwege het verkeerde brandstofgebruik.

Kilometragebeleid

Het kilometragebeleid bepaalt hoeveel kilometer/mijl u mag rijden gedurende de huurperiode. Het kilometragebeleid dat van toepassing is op uw auto wordt altijd weergegeven bij alle aanbiedingen in onze app en op onze website.

Als uw Liigu huurcontract onbeperkte kilometrage omvat, kunt u zoveel rijden als u wilt binnen een redelijke limiet van 2500 km per maand. Als uw huurperiode korter is dan een maand, is uw limiet nog steeds 2500 km.

Als uw Liigu huurcontract beperkte kilometrage omvat, wordt de exacte kilometrage altijd weergegeven bij het aanbod. U kunt altijd de limiet controleren die van toepassing is op uw huurcontract in onze app onder My rental (Mijn huurcontract) > Rental details (Huurgegevens) of Rentals (Huurcontracten) > Current/Future/Past (Huidige/Toekomstige/Verstreken) en het specifieke huurcontract selecteren waarvoor u de kilometrage wilt controleren.

Als u boven de ingestelde limiet rijdt, brengen we u kosten in rekening voor elke kilometer die u boven de limiet heeft gereden. De totale limiet wordt berekend per huurcontract – als u de dagelijkse limiet overschrijdt op bepaalde dagen, maar uw totale kilometrage nog binnen de totale limiet ligt, brengen we geen extra kosten in rekening. Bijvoorbeeld: als de kilometrage op uw huurperiode van 7 dagen is beperkt tot 250 km per dag en u 450 km heeft gereden op een van de dagen, dan is er geen probleem als de totale kilometrage voor de huurperiode onder 1750 km blijft.

Als u meer rijdt dan de kilometragelimiet, wordt er een extra kilometragetarief in rekening gebracht gebaseerd op hoeveel kilometers u boven de limiet heeft gereden. Het extra kilometragetarief is EUR 0,20 per kilometer. Het exacte extra kilometragetarief dat van toepassing is op de specifieke auto en locatie wordt weergegeven bij alle aanbiedingen op onze website en in onze app.

Staat van de auto

Alle Liigu auto's zijn in uitstekende technische staat, en worden schoongemaakt en gedesinfecteerd voordat ze aan u worden overgedragen. We verwachten dat u de auto terugbrengt in dezelfde technische staat en redelijk schoon (raadpleeg het gedeelte Extra schoonmaakkosten in de sectie Kosten). Gedurende de huurperiode moet u de staat van het voertuig in de gaten houden. Als er problemen optreden, zoals dat de auto meer olie of ruitenwisservloeistof nodig heeft, brengt u Liigu klantenservice meteen op de hoogte. Het kan nodig zijn dat de auto onderhoud ontvangt tijdens de huurperiode en u moet deze leveren bij de servicelocatie die wordt opgegeven door Liigu. U mag geen enkele wijziging aan de auto aanbrengen. In geval van niet-goedgekeurde wijzigingen, wordt elke dekking door Liigu ongeldig en bent u volledig verantwoordelijk voor alle kosten voor het terugbrengen van de auto in zijn oorspronkelijke staat.

Tijdens de huurperiode moet u voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de auto niet wordt gestolen of vernield. Laat bijvoorbeeld geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in de auto. Als de deuren van de Liigu auto die u heeft gehuurd ontgrendeld kunnen worden met de Liigu app, houdt uw telefoon dan goed in de gaten en gebruik een schermvergrendeling. Als de fysieke autosleutels aan u zijn gegeven, is het uw verantwoordelijkheid om ze veilig te bewaren.

Het is verboden om te roken in de auto. Als iemand in de auto rookt tijdens uw huurperiode, bent u verantwoordelijk voor de extra schoonmaakkosten die dat veroorzaakt (raadpleeg het gedeelte Extra schoonmaakkosten in de sectie Kosten).

Huisdieren zijn welkom in Liigu auto's, maar voor hun veiligheid en om de auto vrij van haren te houden, moeten ze altijd worden vervoerd in reisbox, reismand of kooi. Alleen hulpdieren die iemand met een beperking begeleiden, mogen los in de auto. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en extra schoonmaakkosten veroorzaakt door het vervoeren van huisdieren in Liigu auto's.

Geografische beperkingen

Als uw huur is gestart in continentaal Europa, mag u met Liigu auto's rijden in de volgende landen uit de Europese Economische Ruimte: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden en ook in Monaco en Zwitserland. Het is niet toegestaan ergens anders te rijden.

Als uw huur is gestart op een eiland, mag u alleen op dat specifieke eiland in uw Liigu auto rijden.

Houd er rekening mee dat Liigu geen wegenwachtservice biedt buiten het land waarin uw huurcontract is gestart.

Het is uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met alle lokale verkeersregels en -wetten en om deze op te volgen. Houd er rekening mee dat alle schade die is veroorzaakt door uw onachtzaamheid of het overtreden van wetten alle Liigu dekking ongeldig maakt en dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten.

Betaling, borg en kosten

Huurkosten

We brengen de kosten van het huurcontract en van eventuele optionele extra's die u aan het huurcontract heeft toegevoegd, in rekening op uw betaalkaart als u de auto boekt. Als u op een later tijdstip optionele extra's toevoegt aan uw huurcontract, brengen we de kosten in rekening op dezelfde betaalkaart.

In geval van een autoabonnement, brengen we de kosten van het huurcontract in rekening op uw betaalkaart in maandelijkse termijnen. Een betaalplan wordt door ons voorgesteld en u gaat hiermee akkoord door de eerste betaling te voldoen. De laatste termijn is proportioneel aan het aantal dagen dat u de auto heeft gebruikt tijdens de laatste maand.

Alle Liigu aanbiedingen worden automatisch bevestigd, wat betekent dat als u een Liigu aanbod kunt boeken, de auto beschikbaar is voor u. In het zeldzame geval dat de auto die u wenst niet beschikbaar is, nemen we onmiddellijk contact met u op en bieden we een alternatief. Als er geen alternatieven beschikbaar zijn of deze niet geschikt voor u zijn, betalen we u alle kosten terug.

Kosten

De prijzen die worden weergegeven in onze app en op onze website zijn reeds inclusief belasting en kosten. Extra kosten kunnen echter van toepassing zijn onder bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden en kosten worden hieronder aangegeven. We hebben het recht om deze kosten onder deze omstandigheden in rekening te brengen op uw betaalkaart. We stellen u altijd op de hoogte als we kosten bij u in rekening brengen.

Tankkosten, 3,50 EUR/liter – als u de auto inlevert met minder brandstof in de tank dan aangegeven in het brandstofbeleid voor onze huurauto's (raadpleeg de sectie Brandstofbeleid voor meer informatie), brengen we u kosten in rekening voor de ontbrekende brandstof.

Extra schoonmaakkosten, max. 300 EUR – alle Liigu auto's worden standaard van binnen en van buiten schoongemaakt en gedesinfecteerd na elke huurperiode. Als het standaard schoonmaken niet voldoende is om de auto en optionele extra's (zoals kinderzitjes) te reinigen, kunnen we u kosten van maximaal 300 EUR in rekening brengen voor de extra schoonmaak. Deze kosten kunnen, bijvoorbeeld, van toepassing zijn als u rookt in de auto, afval achterlaat of knoeit met eten of drinken in de auto. Liigu bepaalt de mate van schoonheid.

Extra kilometragekosten, 0,25 EUR/km – als u besluit om meer te rijden dan de kilometragelimiet, berekenen we 0,25 EUR voor elke kilometer die u over de limiet heeft gereden (raadpleeg de sectie Kilometragebeleid voor meer informatie).

Parkeerkosten, wegenbelastingen en toltarieven, bepaald door lokale autoriteiten – u bent verantwoordelijk voor alle parkeerkosten, wegenbelastingen en toltarieven die opgetreden zijn tijdens de huurperiode. Als u deze niet rechtstreeks aan de lokale autoriteiten betaalt, kunnen we al deze belastingen en kosten rechtstreeks in rekening brengen op uw betaalkaart of uw contactinformatie doorgeven aan de verantwoordelijke lokale autoriteiten zodat deze ze bij u in rekening kunnen brengen.

Annuleringskosten, 100 EUR – er worden annuleringskosten in rekening gebracht als de huur door u of Liigu wordt geannuleerd minder dan 24 uur voor de geplande ophaaltijd (raadpleeg de sectie Annuleringen voor meer informatie).

Kosten voor niet op komen dagen, 100 EUR – er worden kosten voor niet op komen dagen in rekening gebracht als u uw Liigu auto niet ophaalt op de geplande ophaaltijd en Liigu niet op de hoogte brengt van vertragingen of als u probeert de boeking te annuleren nadat de geplande ophaaltijd is verstreken (raadpleeg de sectie Niet op komen dagen voor meer informatie).

Als een van deze kosten van toepassing is, brengen we de betreffende bedragen in mindering op uw borgbedrag of brengen we deze in rekening op uw betaalkaart na de huur. In geval van verkeersovertredingen kunnen we uw contactinformatie doorgeven aan de lokale autoriteiten als hierom wordt verzocht.

Borg

De borg is het geldbedrag dat we reserveren op uw betaalkaart 24 uur voor het geplande ophaalmoment van uw auto. We doen dit om eventuele ongeplande kosten te dekken, zoals schade aan de auto of de tankkosten. We geven dit bedrag vrij nadat u de auto heeft ingeleverd en als er geen onverwachte kosten of claims hebben plaatsgevonden. In geval van schade aan de auto tijdens de huurperiode, berekenen we de borg en als uw huurperiode nog doorloopt, reserveren we een volgende borgsom op uw betaalkaart. De borg is gelijk aan het eigen risicobedrag van de kwijtschelding botsschade van de specifieke auto in combinatie met het dekkingspakket. Als het eigen risico van uw geselecteerde auto en het dekkingspakket is verlaagd tot nul, reserveren we geen borg.

We geven uw borg uiterlijk 72 uur na het inleveren van de auto vrij als er geen onverwachte kosten zijn. De exacte tijd die het duurt voor het geld weer op uw rekening staat, hangt af van uw bank.

Wisselkoersen en bankkosten

Liigu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen in de bedragen die worden weergegeven in onze app en op onze website vanwege fluctuaties in de wisselkoersen en mogelijke andere bankkosten.

Campaigns & Liigu credits

We may at times make promotional campaigns for marketing purposes. Campaign offers may be available on Liigu’s Website and App or on our partners’ sites.

Campaigns are usually available for a limited time, as specified in the promotional materials of the campaign. You can learn more about the details of an ongoing campaign by contacting Liigu Customer Support.

Campaign terms will be explained in the offer or in the promotional material. By taking part in the campaign you agree to specific terms of the ongoing campaign, which may override parts of the Liigu Terms of Service.

We will retain the right to end campaigns at any time without prior notice. If we have reason to believe you have violated the terms of the campaign, we may charge you for the full price of the Services subject to the campaign offer.

Liigu credits

Liigu may issue you with internal credits on your account, which can be used to pay for Liigu Services. Liigu credits can be received through campaign offers, cashback or in some cases as refunds for using our Services. To check the balance or to use Liigu credits, contact the Customer Support team.

Liigu credits are valid for one year after the date they have been added to your account unless stated otherwise. The value of 1 Liigu credit is equal to 1 EUR. Liigu credits cannot be redeemed for cash. You cannot transfer your credits to other Liigu Accounts.

Dekking

Alle Liigu huurcontracten omvatten een verzekering voor dekking botsschade (Collision Damage Waiver, CDW), diefstalbescherming (Theft Protection, TP) en aansprakelijkheid derden (Third Party Liability, TPL). Dit betekent dat u gedekt bent indien uw Liigu auto beschadigd raakt (CDW) of gestolen wordt (TP). TPL dekt de kosten van eventuele derden waaraan u schade heeft veroorzaakt in uw Liigu auto tot 1,2 miljoen EUR en tot 5,6 miljoen EUR voor het veroorzaken van overlijden of lichamelijk letsel aan personen. Er zijn echter een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden bij deze dekkingen.

Eigen risico

Eigen risico is het bedrag waarvoor u verantwoordelijk wordt gehouden in geval van schade aan of verlies van een Liigu auto. Dit kan omvatten: brand, vandalisme, diefstal en verlies van gebruik. Het is het bedrag waarmee u akkoord gaat het te betalen in geval van een claim op de CDW- of TP-polis van de auto. Eigen risico wordt gerekend voor elke afzonderlijke, verzekerde gebeurtenis. Het exacte eigen risico is afhankelijk van het type schade of verlies, de autosoort, de huurlocatie en het dekkingspakket dat u selecteert. De eigen risicobedragen worden altijd aangegeven in de autogegevens voor elke Liigu auto die wordt aangeboden in onze app en op onze website.

Deal nul eigen risico

Als u het eigen risico voor CDW wilt afkopen, kunt u de deal nul eigen risico toevoegen aan alle Liigu huurcontracten. Dit betekent dat er geen schade wordt doorberekend tenzij de schade plaatsvindt onder omstandigheden die deze servicevoorwaarden schenden. Raadpleeg de sectie Uitsluitingen van dekkingen voor meer informatie. De deal nul eigen risico dekt geen kosten in verband met brandstof of kilometrage of verkeersboetes. U bent nog steeds aansprakelijk voor dergelijke kosten indien deze op uw huurperiode van toepassing zijn. De deal nul eigen risico dekt ook niet de diefstal van het voertuig.

Uitsluitingen van dekkingen

Liigu dekkingsproducten dekken de volgende zaken niet:

 • Schade aan wielen en banden;
 • Schade aan autospiegels;
 • Kosten voor het verlies van de autosleutels;
 • Schade aan de koppeling;
 • Kosten voor eventuele reparaties die niet vooraf zijn goedgekeurd door Liigu;
 • Kosten veroorzaakt door het gebruik van de verkeerde brandstof en/of andere vloeistoffen in de auto;
 • Taxi- of andere vervoerskosten;
 • Tolkosten, parkeerkosten en verkeersboetes;
 • Persoonlijke eigendommen of waardevolle voorwerpen;
 • Schade aan autosloten;
 • Extra schoonmaakkosten;
 • Schade aan het interieur van de auto (tenzij veroorzaakt door een botsing);
 • Schade aan of verlies van autoaccessoires zoals kentekenplaat en ruitenwissers;
 • Schade aan of verlies van optionele extra's, zoals kinderzitjes;
 • Autodiefstal als de fysieke of digitale sleutels (uw telefoon) in het voertuig zijn achtergelaten of in geval van onvoldoende voorzorg en oplettendheid.

Alle dekkingen worden ongeldig als:

 • Schade/ongevallen hebben plaatsgevonden vanwege een overtreding van de lokale verkeersregels en andere wetgeving;
 • U geen documentatie, zoals politierapporten, overhandigt of als de schade is veroorzaakt door uw nalatigheid of een andere schending van deze servicevoorwaarden of lokale wetgeving, wordt de dekking van Liigu nietig verklaard en bent u verantwoordelijk voor alle kosten.
 • Iemand zonder toestemming van Liigu de auto bestuurt;
 • Personen rijden onder de invloed van alcohol/drugs, opzettelijk schade veroorzaken, nalatig zijn; buiten de verharde wegen rijden en onvoorzichtig rijden;
 • Deze servicevoorwaarden worden geschonden;
 • Een betrokken derde partij de schikking van een claim afwijst;
 • U illegale, gevaarlijke goederen of materialen in de Liigu auto vervoert;
 • U de Liigu auto gebruikt om deel te nemen aan races of wedstrijden;
 • U de Liigu auto gebruikt om andere voertuigen te slepen;
 • U wijzigingen aan de auto aanbrengt;
 • U de Liigu auto gebruikt voor het behalen van welke soort winst of inkomsten dan ook, zoals het verhuren van de auto aan derden, personen vervoeren tegen een vergoeding, rijlessen geven, enz.

Optionele extra's

Het is mogelijk om optionele extra's, zoals kinderzitjes en extra dekking, toe te voegen aan uw huurcontract bij het boeken van een Liigu auto in onze app of op onze website. De exacte prijs en beschikbaarheid van deze extra's kan verschillen afhankelijk van de huurlocatie en de specifieke auto. Beschikbare optionele extra's en hun prijzen worden altijd weergegeven bij elke Liigu autoaanbod.

Als u optionele extra's wilt toevoegen aan uw huurcontract nadat uw boeking is bevestigd, neemt u contact op met de Liigu klantenservice en proberen we u te helpen.

Als fysieke optionele extra's, zoals kinderzitjes, verloren, beschadigd of onredelijk vervuild raken tijdens de huurperiode, bent u verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten.

Kinderzitjes installeren

Als u kinderzitjes van welke soort ook toevoegt aan uw huurcontract als optionele extra's, doen we ons best om deze vooraf te installeren in de auto om u tijd te besparen. Het is echter uw verantwoordelijkheid om de kinderzitjes te controleren en ervoor te zorgen dat alle veiligheidsuitrusting correct en veilig is geïnstalleerd voordat u wegrijdt. Liigu is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade veroorzaakt door onjuist geïnstalleerde kinderzitjes.

Incidenten, ongevallen, boetes en schade

Bestaande schade

Alle Liigu auto's worden geïnspecteerd op schade voordat ze aan u worden overgedragen. In sommige locaties wordt de schade die al bekend is, gemarkeerd met kleine stickers.

Als u een Liigu huurperiode start, is het ook uw verantwoordelijkheid om de auto te controleren op bestaande schade. Als u iets ziet waarvan u denkt dat we het gemist kunnen hebben, neemt u foto's die de schade duidelijk weergeven en neemt u onmiddellijk contact op met onze klantenservice.

Nieuwe schade, ongevallen en pech

Als uw Liigu auto op welke manier ook beschadigd raakt of pech krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. Als u technische problemen van welke soort ook ervaart tijdens uw huurperiode of betrokken raakt bij een verkeersongeval in de Liigu auto, moet u eveneens direct contact opnemen met de klantenservice. Onze up-to-date contactinformatie is altijd beschikbaar op onze website onder Contact en in onze app onder Help. U kunt ons bellen of e-mailen of met ons chatten. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele incidenten, echter niet later dan 12 uur nadat het incident heeft plaatsgevonden. Als u het incident niet binnen 12 uur meldt, is de Liigu dekking niet geldig, uitgezonderd in gevallen waarin het onmogelijk is om op tijd contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld als u ernstig gewond of ziek bent). We geven u aan wat u vervolgens moet doen en u moet de opgegeven instructies nauwgezet opvolgen.

Als er reparaties of vervangingen nodig zijn, moet u hiervoor vooraf toestemming van ons krijgen. We vergoeden geen ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen aan Liigu auto's en u moet eventueel ook de kosten dekken van het herstellen van de auto in zijn oorspronkelijke staat. Als er andere partijen betrokken zijn bij het incident, neemt u dan contact op met de politie. U moet alle betreffende documentatie bewaren en doorsturen als u gebruik wilt maken van een schadedekking die door Liigu wordt gegeven. Houd er rekening mee dat als u geen documentatie, zoals politierapporten, overhandigt of als de schade is veroorzaakt door uw nalatigheid of een andere schending van deze servicevoorwaarden of lokale wetgeving, de dekking van Liigu nietig wordt verklaard en u verantwoordelijk bent voor alle kosten. Liigu kan ook administratiekosten in rekening brengen voor het behandelen van dergelijke gevallen.

Als uw Liigu auto ernstig beschadigd is, kunt u verzoeken om vervangend vervoer. We leveren de vervangende auto binnen 72 uur na het verzoek. Onze klantenservice neemt contact met u op om de plaats en tijd voor het ruilen van de auto's af te spreken. Houd er rekening mee dat Liigu bepaalt of een vervangende auto nodig is. Als Liigu u geen vervangend voertuig kan leveren, krijgt u uw geld terug voor de periode dat u de Liigu auto niet heeft kunnen gebruiken.

Verkeersboetes en overtredingen

U bent verantwoordelijk voor alle verkeersboetes die u heeft opgelopen tijdens uw Liigu huurperiode. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle boetes voor te hard rijden en parkeerboetes. Houd er rekening mee dat het in sommige huurlocaties meerdere maanden kan duren voordat deze informatie aan ons wordt doorgestuurd door de autoriteiten. Afhankelijk van de lokale wetgeving van uw huurland, en van hoe de lokale autoriteiten omgaan met boetes, kunnen we deze direct belasten op uw betaalkaart of uw contactinformatie doorgeven aan de lokale autoriteiten als hierom wordt gevraagd. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met lokale autoriteiten als zij hierom verzoeken om mogelijke overtredingen of misdaden te onderzoeken. Liigu kan ook administratiekosten in rekening brengen voor het behandelen van dergelijke gevallen.

Wegenwacht

We bieden wegenwachtservice voor alle Liigu huurvoertuigen in het land waarin u uw auto heeft opgehaald. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Wijzigingen in het huurcontract

Neem contact op met ons klantenserviceteam als u wijzigingen in het huurcontract moet aanbrengen nadat deze is bevestigd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het wijzigen van de huurdata, de auto en het toevoegen van optionele extra's. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de huurgegevens ook kan leiden tot wijzigingen in de huurprijs, omdat de tarieven die van toepassing zijn op het moment van boeken en het moment van het aanbrengen van de wijzigingen, niet altijd hetzelfde zijn. Ons klantenserviceteam brengt u op de hoogte van eventuele prijswijzigingen voordat zij de gevraagde wijzigingen uitvoeren.

Als u wijzigingen moet aanbrengen tijdens de huurperiode, neemt u contact op met de klantenservice. We doen ons best om flexibel te zijn met verlengingen en eerder terugbrengen als u ons vooraf op de hoogte brengt. We kunnen echter niet garanderen dat verlengingen altijd mogelijk zijn of dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het eerder terugbrengen van de auto als het eerder terugbrengen extra kosten veroorzaakt voor Liigu.

In geval van een autoabonnement, kunt u uw Liigu auto ruilen tijdens de abonnementsperiode. Om de auto te ruilen moet u 14 dagen vooraf een verzoek sturen aan onze klantenservice. We doen ons best om u de gevraagde auto te leveren. We kunnen niet garanderen dat ruilen altijd mogelijk is, aangezien dit afhankelijk is van beschikbaarheid.

Annuleringen en niet op komen dagen

Annuleringen

Als u het huurcontract moet annuleren voor de geplande ophaaltijd, kunt u dit doen door contact op te nemen met de Liigu klantenservice of in de Liigu app. Om te annuleren in de app zoekt u de boeking die u wilt annuleren in My Rental (Mijn huurcontract) (geeft het volgende huurcontract bij Liigu aan) of via Rentals (Huurcontracten) > Future (Toekomstige). Open de huurgegevens of de specifieke boeking en tik op Cancel rental (Huurcontract annuleren).

Als u uw huurcontract minimaal 24 uur voor de geplande ophaaltijd annuleert, krijgt u het bedrag volledig terugbetaald.

Als u uw huurcontract later annuleert, maar nog voor de geplande ophaaltijd, brengen we u 50 EUR annuleringskosten in rekening en betalen we eventuele eerder betaalde bedragen boven 50 EUR terug.

Als Liigu uw boeking annuleert om redenen in deze servicevoorwaarden (bijvoorbeeld, omdat we de borg niet op tijd konden reserveren op uw betaalkaart, uw identiteitsverificatie niet konden voltooien, redelijke gronden hebben om fraude te vermoeden), zijn dezelfde regels van toepassing als wanneer u de boeking zelf annuleert.

Als Liigu de auto niet aan u kan leveren, doen we ons best om uw boeking door te sturen naar een andere serviceprovider. In drukke periodes is dit niet altijd mogelijk. Als we u geen alternatief kunnen bieden, nemen we contact met u op, annuleren de boeking en betalen u volledig terug.

In geval van een autoabonnement, kunt u uw abonnement op elk moment tijdens de abonnementsperiode annuleren. Als de maandelijkse abonnementsprijs voor de oorspronkelijk gedefinieerde periode lager is dan de prijs voor de periode dat u de auto daadwerkelijk heeft gebruikt, berekenen we het verschil aan u door. Stel bijvoorbeeld dat de maandelijkse prijs voor een abonnementsperiode van 12 maanden EUR 500 is en voor een abonnementsperiode van 6 maanden EUR 550 is. Als u zich in dat geval heeft ingeschreven voor een abonnement van 12 maanden maar dit annuleert na 6 maanden, berekenen we het verschil van EUR 300 aan u door.

Niet op komen dagen

Als u de huurauto annuleert na de geplande ophaaltijd of als u de auto niet op tijd ophaalt en de Liigu klantenservice niet op de hoogte heeft gesteld, wordt dit als niet op komen dagen beschouwd en berekenen we een tarief voor niet op komen dagen van EUR 100 en betalen we een eventueel eerder betaald bedrag boven EUR 100 aan u terug. Als u vertraging heeft, neemt u dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice. We doen ons best om de auto voor u te bewaren, maar kunnen de beschikbaarheid niet garanderen als u meer dan een uur te laat bent. Zie de sectie Te laat ophalen voor meer informatie.

Klantenservice

U kunt contact met ons opnemen door te bellen of e-mailen of via chat. Onze exacte contactgegevens zijn beschikbaar in onze app onder Help en op onze website in het gedeelte Contact.

Klachten

We vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent en zoeken altijd naar manieren om onze service te verbeteren. Als u vragen heeft betreffende uw huurcontract, neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

Feature-aanvragen

Liigu is een groeiend bedrijf en we hebben nog niet de kans gehad om alle features die we gepland hebben, te implementeren. Als er features zijn die u graag wilt zien in onze app of in onze service over het algemeen, laat het ons dan weten. We stellen uw input zeer op prijs.

Auto-afbeeldingen

Onze app en website bevatten afbeeldingen van izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000 – 2023] izmo, Inc. Alle rechten voorbehouden. De auto-afbeeldingen hierin zijn eigendom van izmo, Inc. en zijn beschermd onder het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationaal. Toegang tot en gebruik van deze afbeeldingen is beperkt door de algemene voorwaarden van een aparte licentie-overeenkomst. Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie, distributie, opname of wijziging van deze afbeeldingen is strikt verboden.

Gegevensopslag, -bescherming en -deling

Voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn opslaan, verwerken en delen, raadpleegt u ons Privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Door het downloaden en gebruiken van de Liigu mobiliteitsapplicatie, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze disclaimer. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze applicatie op eigen risico is. De Liigu mobiliteitsapplicatie wordt ‘as is’ en ‘as available’ geleverd zoals maximaal wettelijk toegestaan. Houd er echter rekening mee dat uitsluitingen alleen van toepassing waar wettelijk toegestaan en als uw grondrechten niet getroffen worden.

Hoewel we alles binnen onze macht doen om de accuraatheid van de informatie op onze app en website te garanderen, accepteren we geen aansprakelijkheid voor mogelijke misinformatie of omissies in de informatie die we met u delen in de app of op de website. We accepteren geen aansprakelijkheid voor een beslissing die u neemt uitsluitend op basis van de informatie die door ons wordt doorgegeven. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische storingen in het internet en/of de app of website, of schade of letsel aan uw of uw eigendom voortkomend uit of in relatie tot uw gebruik van de app, website of services.

De Liigu mobiliteitsapplicatie verzamelt uw persoonlijke informatie die nodig is voor het boeken en huren van een voertuig, en slaat deze op. Hoewel we alle redelijke veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de informatie die u ons levert te beschermen tegen verlies en misbruik, kunnen we niet garanderen dat een beveiligingsinbreuk plaats kan vinden of dat de elektronische correspondentie tussen ons en u niet wordt gecontroleerd of gelezen door anderen. We willen opmerken dat u een belangrijke rol speelt bij het veilig houden van uw gegevens. Deel uw Liigu accountgegevens niet met andere personen en bewaar uw telefoon veilig. We raden u aan om geen jailbreak of root op uw telefoon uit te voeren, dat wil zeggen om softwarebeperkingen te verwijderen die worden opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw apparaat. Het verwijderen van softwarebeperkingen kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware, virussen, kwaadaardige programma's en brengt het veiligheidssysteem van uw telefoon in gevaar. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de Liigu app niet goed of helemaal niet werkt.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of omissies van derden, op welke manier ook veroorzaakt, en voor alle directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschades of schadevergoedingen, op welke manier ook veroorzaakt, resulterend uit of in verbinding met de Liigu mobiliteitsapp, website en services.

Overmacht

Liigu is niet aansprakelijk voor vertragingen in het voldoen aan zijn verplichtingen vanwege oorzaken buiten zijn redelijke controle waaronder overmacht, rellen, oorlog, kwade opzet en schade, brand of stroomuitval.

Het servicecontract beëindigen

U kunt uw account in de Liigu app op elk moment opzeggen als u geen lopende of toekomstige huurcontracten heeft. Als u nog lopende of toekomstige huurcontracten heeft, moet u deze beëindigen of annuleren voordat u uw account verwijdert. Liigu behoudt zich het recht voor om het servicecontract op elk moment te beëindigen als u deze servicevoorwaarden, wettelijke regels of de rechten van een persoon schendt.

Appendix 1: Damage price list

Any damages not included in the price list will be evaluated case-by-case by Liigu. You will be notified of the full cost of repairing the car after the damages have been examined.

Outside of the car

Applies to the following vehicle groups: Crossover, Van, SUV, Premium, Luxury

Location ItemScratchDamageReplacement
FrontBumper€250€850€2,600
FrontGrille€200€600€600
FrontEmblem€50€200€200
FrontWindscreen€300€1,500€1,500
FrontHeadlight€300€2,450€2,450
FrontFog light€100€500€500
FrontBonnet€250€775€2,300
FrontWindscreen wiper €100€100
FrontWindscreen wiper arm€100€300€300
RearBumper skirt€100€250€750
RearBumper€100€575€1,700
RearSpoiler€100€250€750
RearTail light outer€100€500€500
RearTail light inner€100€500€500
RearEmblem€50€200€200
RearWindscreen wiper €40€40
RearWindscreen wiper arm €200€200
RearWindscreen€200€1,000€1,000
RearBoot lid€250€1,300€4,000
RearFuel tank cap €50€50
Left/RightElectrical side mirror€150€500€1,300
Left/RightFront door€250€900€2,500
Left/RightFront door handle€50€250€500
Left/RightFront fender€150€500€1,500
Left/RightFront door window€150€650€650
Left/RightFront quarter window€150€850€850
Left/RightFuel tank flap€100€500€500
Left/RightRear door€250€900€2,500
Left/RightRear sliding door€300€1,250€3,800
Left/RightRear door handle€50€150€300
Left/RightRear fender€300€1,500€5,000
Left/RightRear door window€100€200€1,250
Left/RightRear quarter window€200€750€750
Left/RightSide skirt€250€850€2,500
Front/RearNumber plate€25€25€100
L/R/F/BCar door moulding€150€500€500
L/R/F/BWheel arch trim€100€300€300
L/R/F/BAlloy rim€100€300€1,000
L/R/F/BTyre €350€350
RoofRoof€500€2,500€7,500

Applies to the following vehicle groups: Economy, Compact, Standard

LocationItemScratchDamageReplacement
FrontBumper€150€700€2,000
FrontGrille€120€600€600
FrontEmblem€50€200€200
FrontWindscreen€300€1,500€1,500
FrontHeadlight€250€2,200€2,200
FrontFog light€100€500€500
FrontBonnet€300€800€2,500
FrontWindscreen wiper€100€100
FrontWindscreen wiper arm€100€300€300
RearBumper skirt€100€250€750
RearBumper€150€500€1,500
RearSpoiler€100€250€750
RearTail light outer€100€500€500
RearTail light inner€100€500€500
RearEmblem€50€200€200
RearWindow wiper€40€40
RearWindow wiper arm€200€200
RearWindscreen€200€1,000€1,000
RearBoot lid€250€1,000€3,000
RearFuel tank cap€50€50
Left/RightElectrical side mirror€150€500€1,000
Left/RightFront door€250€900€2,500
Left/RightFront door handle€50€250€500
Left/RightFront fender€150€500€1,500
Left/RightFront door window€150€650€650
Left/RightFront quarter window€150€600€600
Left/RightFuel tank flap€100€500€500
Left/RightRear door€250€900€2,500
Left/RightRear door handle€50€150€300
Left/RightRear fender€250€750€2,500
Left/RightRear side window€250€1,250€1,250
Left/RightRear door window€250€1,250€1,250
Left/RightRear quarter window€250€1,250€1,250
Left/RightSide skirt€250€750€1,500
Front/RearNumber plate€25€25€100
L/R/F/BCar door moulding€150€500€500
L/R/F/BWheel arch trim€100€300€500
L/R/F/BAlloy rim€100€300€1,000
L/R/F/BTyre €350€350
RoofRoof€250€1,000€3,500

Inside of the car

Applies to all vehicle groups

Location Item Damage Replacement
Inside front Dashboard €1,500 €5,000
Inside front Dashboard trim €100 €250
Inside front Glove box door €200 €500
Inside front Infotainment/radio screen €500 €2,500
Inside front Instrument cluster screen €500 €3,000
Inside front Steering wheel €250 €1,500
Inside front Lever for indicators/ws wipers €250 €750
Inside front Gear lever €250 €1,500
Inside front Rearview mirror €250 €1,500
Inside front Sun visor €100 €250
Inside front Overhead console €100 €250
Inside front Floor mats €100 €250
Inside front Floor carpet €500 €2,000
Inside front Seat base €250 €1,500
Inside front Seat backrest €250 €1,500
Inside front Seat headrest €100 €250
Inside front Central armrest €250 €1,000
Inside front Central cup holder €250 €2,000
Inside rear Central armrest €250 €800
Inside rear Seat headrest €100 €250
Inside rear Rear carpet €500 €2,000
Inside rear Rear seat base €250 €1,500
Inside rear Rear seat backrest €250 €1,500
Inside rear Rear seat headrest €100 €250
Inside Control buttons €150 €300
Inside Safety belt €1,500 €1,500
Inside Power outlet €100 €500
Inside A-pillar trim €100 €250
Inside B-pillar trim €100 €250
Inside C-pillar trim €100 €250
Inside Ceiling trim €500 €3,000
Inside Door trim €250 €500
Inside Vent frame €100 €150
Inside Ceiling lights €100 €250
Inside High visibility safety vest €50 €50
Inside Safety triangle €50 €50
Inside Safety package €100 €100
Boot Luggage cover €750 €750
Boot Plastic floor cover €100 €150
Boot Carpet €150 €500
Boot Plastic trim €150 €500
Boot Air compressor €100 €100
Boot Tyre repair foam €50 €50
Boot Fire extinguisher €50 €50
Boot First aid kit €50 €50
Boot Jack tools €250 €250
Boot Spare tyre €500 €500
Engine room Main battery €1,000 €1,000
Engine room Engine cover €100 €250
Extras Snow chains €100 €100
Extras Infant seat, 0-13kg €250 €500
Extras Toddler seat, 9-18kg €100 €250
Extras Child booster seat, 15-36kg €100 €250
Extras Booster cushion, up to 36kg €100 €250