Opłaty

Ceny wyświetlane w naszej Aplikacji i na naszej Stronie Internetowej zawierają już podatki i opłaty.

Jednak w pewnych okolicznościach mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Takie okoliczności i opłaty przedstawiono poniżej.

W takich okolicznościach mamy prawo pobrać te opłaty z karty płatniczej Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony za każdym razem, gdy pobierzemy od niego opłatę.

Opłata za tankowanie - 3,50 euro za 1 litr
Jeśli Użytkownik zwróci samochód z mniejszą ilością paliwa w zbiorniku niż podano to w polityce paliwowej jego wynajmu, obciążymy go opłatą za brakujące paliwo.
Dodatkowa opłata za czyszczenie samochodu - W wysokości do 300 euro za samochód
Wszystkie samochody Liigu przechodzą standardowe czyszczenie i dezynfekcję wnętrza i nadwozia po każdym wynajmie. Jeśli standardowe czyszczenie nie wystarczy do umycia samochodu i Opcjonalnych dodatków (takich jak foteliki dziecięce), możemy obciążyć Użytkownika kosztami dodatkowego czyszczenia. Opłata za dodatkowe czyszczenie wynosi nie więcej niż 300 euro. Jeśli jednak nasze opłaty za czyszczenie znacznie przekroczą kwotę 300 euro, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia rachunku na pełną kwotę za wymagane czyszczenie samochodu. Opłata ta może obowiązywać, gdy na przykład Użytkownik będzie palić w samochodzie, pozostawi po sobie śmieci, resztki jedzenia lub wyleje napoje. Stan czystości określa wyłącznie Liigu.
Opłata za dodatkowy przebieg - 0,25 euro od 1 km
Jeśli Użytkownik przekroczy ustalony limit kilometrów, obciążymy go opłatą za każdy przejechany kilometr. Limit kilometrów znajduje się w treści umowy zawartej podczas rezerwacji wynajmu.
Opłaty za parking i mandaty - Zostaną ustalone przez organy lokalne
Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich opłat parkingowych i mandatów nałożonych na niego w okresie wynajmu. Jeśli nie zapłaci ich bezpośrednio organom lokalnym, możemy albo pobrać wszystkie takie podatki i opłaty bezpośrednio z jego karty płatniczej, albo przekazać jego dane kontaktowe właściwym organom lokalnym, aby mogły go obciążyć stosownymi opłatami.
Opłata za anulowanie - 100 euro
Pobierzemy od Użytkownika opłatę za anulowanie, jeśli wynajem zostanie anulowany przez niego lub Liigu na mniej niż 24 godziny przed planowanym czasem odbioru samochodu.
Opłata za niestawienie się - Jest to koszt trzech dni wynajmu, ale nie większy niż pełna kwota, którą Użytkownik zapłacił.
Obciążymy Użytkownika kwotą za niestawienie się w przypadku jeśli nie odbierze samochodu Liigu o planowanym czasie odbioru i nie poinformuje Liigu o opóźnieniu.

Jeśli którakolwiek z tych opłat ma zastosowanie, potrącimy odpowiednie kwoty z kaucji lub pobierzemy je z karty płatniczej po zakończeniu wynajmu.

W przypadku wykroczeń drogowych możemy na żądanie przekazać dane kontaktowe Użytkownika organom lokalnym.

Liigu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice w kwotach wyświetlanych w naszej Aplikacji i na naszej Stronie Internetowej spowodowane wahaniami kursów walut i innymi ewentualnymi opłatami bankowymi.