Warunki świadczenia usług

Niniejsze Warunki świadczenia usług zawierają ważne informacje na temat świadczonych przez nas usług oraz zasad dotyczących korzystania z nich. Korzystając z aplikacji lub witryny w celu wyszukiwania i rezerwacji naszych usług, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje i akceptuje Warunki świadczenia usług oraz że są one dla niego prawnie wiążące. Za każdym razem, gdy Użytkownik rezerwuje i wypożycza samochód za pośrednictwem naszej aplikacji lub witryny, potwierdza on akceptację naszych Warunków świadczenia usług. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków świadczenia usług, nie powinien rezerwować samochodu Liigu i powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z naszej aplikacji i witryny.

PROSIMY ZATEM O DOKŁADNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG PRZED WYPOŻYCZENIEM POJAZU.

Informacje ogólne

Nazywamy się Liigu i jesteśmy platformą świadczącą usługi inteligentnej mobilności. Oferujemy zdalne wypożyczanie samochodów za pośrednictwem naszej aplikacji i witryny. Samochód można zarezerwować w naszej witrynie lub w aplikacji, przy czym do korzystania z pojazdów Liigu aplikacja jest niezbędna.

Możemy zmienić Warunki świadczenia Usług w dowolnej chwili i zalecamy, aby Użytkownik sprawdzał naszą witrynę lub aplikację w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami w Warunkach świadczenia usług, które go dotyczą. W przypadku istotnych zmian w Warunkach świadczenia usług dołożymy wszelkich starań, aby wysłać Użytkownikowi odrębną wiadomość e-mail i umożliwić mu samodzielne zapoznanie się ze zmianami oraz zaprzestanie korzystania z usług, jeśli się z nimi nie zgadza.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między oryginalną wersją Warunków świadczenia usług w języku angielskim a tłumaczeniem na język obcy, obowiązuje wersja w języku angielskim.

Definicje

W tej części przedstawimy definicje niektórych terminów posiadających określone znaczenie w kontekście naszych Warunków świadczenia usług.

Liigu (my) – Liigu OÜ, międzynarodowy operator platformy oferującej usługi mobilności z siedzibą pod adresem: Lai 11, Tartu, 51005, Estonia.

Użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji, witryny lub usług Liigu.

Witryna – witryna internetowa Liigu dostępna pod adresem liigu.me.

Aplikacja – aplikacja Liigu z usługami mobilności dostępna dla urządzeń z systemem Android iOS.

Usługi – usługi mobilności oferowane przez Liigu, w tym między innymi wypożyczanie samochodów, samochody na abonament i współdzielenie samochodów.

Samochód na abonament – rodzaj wypożyczenia samochodu, gdzie koszt wypożyczenia ma formę rat miesięcznych. Okres wypożyczenia samochodu na abonament jest dłuższy niż 45 dni.

Samochód Liigu – każdy samochód wypożyczany w serwisie Liigu.

Konto – konto Użytkownika w serwisie Liigu, które umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie, rezerwowanie i korzystanie z usług Liigu.

Dostawca usług – strona, z którą Użytkownik zawiera prawnie wiążącą umowę wypożyczenia. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią umowę wypożyczenia. Dostawcą usług jest Liigu OÜ lub nasz lokalny partner. Szczegółowe informacje znajdują się w części Dostawca usług.

Opłaty za wypożyczenie – kwoty pobierane od Użytkowników za korzystanie z samochodu Liigu. Dokładna kwota zależy od tego, przez jaki okres i w jakim miejscu Użytkownik korzysta z samochodu, jaki jest to samochód oraz jakie zostały wybrane opcje dotyczące przebiegu i ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w części Opłaty za wypożyczenie.

Udział własny – kwota, którą uiszcza Użytkownik w razie uszkodzenia lub utraty samochodu Liigu. Takie przypadki mogą obejmować pożar, akty wandalizmu, kradzież i utratę przydatności do użycia. Jest to kwota, którą Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w przypadku roszczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej samochodu. Dokładna kwota udziału własnego zależy od rodzaju samochodu, miejsca jego użytkowania oraz wybranego pakietu ubezpieczeniowego. Szczegółowe informacje znajdują się w części Udział własny.

Kaucja – kwota rezerwowana przez nas na karcie płatniczej Użytkownika przed odebraniem samochodu na pokrycie ewentualnych nieplanowanych opłat, na przykład związanych z uszkodzeniem samochodu. Zwalniamy tę kwotę po zwrocie samochodu, jeśli nie wystąpiły żadne nieoczekiwane wydatki ani roszczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w części Kaucja.

Weryfikacja tożsamości – proces przeprowadzany przez Liigu w celu sprawdzenia tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentów i zdjęć przesłanych przez niego w aplikacji. Szczegółowe informacje znajdują się w części Weryfikacja tożsamości.

Opcjonalne dodatki – usługi lub urządzenia, które można dodać do wypożyczenia za dodatkową opłatą. Należą do nich na przykład foteliki dziecięce lub dodatkowe ubezpieczenie. Szczegółowe informacje znajdują się w części Opcjonalne dodatki.

Niestawiennictwo – za niestawiennictwo uważamy sytuację, w której Użytkownik nie anulował rezerwacji i nie stawił się w odpowiednim terminie, aby wypożyczyć samochód. Szczegółowe informacje znajdują się w części Niestawiennictwo.

Opis usług

Dostawca usług

Dostawcą usług może być Liigu lub lokalny partner Liigu, który ma za zadanie dbać o dostępność samochodów Liigu dla naszych Użytkowników w uzgodnionym czasie i miejscu. Rezerwując samochód Liigu, Użytkownik zawiera z dostawcą usług prawnie wiążącą umowę wypożyczenia. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią umowę wypożyczenia. Dostawca Usług dla określonego wypożyczenia w Liigu jest wyświetlany w aplikacji Liigu.

W pełni cyfrowe i planowane wypożyczanie samochodów w oparciu o system stacji

Liigu oferuje w pełni cyfrowe usługi wypożyczania i współdzielenia samochodów. Dostępne samochody i lokalizacje można sprawdzić w naszej aplikacji i witrynie. Aplikacji można używać bez logowania się / rejestracji w celu wyszukiwania dostępnych samochodów, ale aby skorzystać z samochodu Liigu, należy utworzyć konto.

Użytkownik musi pobrać naszą aplikację i zalogować się, aby zweryfikować swoją tożsamość, uzyskać dostęp do samochodu i go zwrócić. Należy przesłać wymagane dokumenty w naszej aplikacji (szczegółowe informacje znajdują się w części Weryfikacja tożsamości), po czym można udać się bezpośrednio do samochodu w zaplanowanym terminie odbioru. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią umowę wypożyczenia między Użytkownikiem a dostawcą usług. Za każdym razem, gdy Użytkownik wynajmuje samochód Liigu, potwierdza on akceptację tych Warunków świadczenia usług.

Usługi Liigu są planowane. Oznacza to, że jeśli Użytkownik chce wypożyczyć samochód Liigu, musi on podać datę i godzinę rozpoczęcia korzystania z tego samochodu, a także datę i godzinę, kiedy chce go zwrócić. Samochody można wypożyczać z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości (szczegółowe informacje znajdują się w części Weryfikacja tożsamości). Staramy się elastycznie podchodzić do próśb o przedłużenie terminu i wcześniejszy zwrot, jeśli Użytkownik powiadomi nas z wyprzedzeniem. Nie możemy zagwarantować, że przedłużenie terminu zawsze będzie możliwe lub że nie zostanie naliczona opłata za wcześniejszy zwrot samochodu, jeśli spowoduje to dodatkowe koszty po stronie Liigu.

Usługi Liigu opierają się na systemie stacji, co oznacza, że samochód należy odebrać i zwrócić w określonym miejscu, na przykład na parkingu przy lotnisku. Zwracając samochód, należy go zaparkować w określonym miejscu zgodnie z instrukcjami w aplikacji Liigu, a następnie użyć aplikacji, aby zakończyć wypożyczenie (szczegółowe informacje znajdują się w części Zakończenie wypożyczenia).

Marka i model samochodu

Niektóre samochody wymienione na platformie Liigu mają zagwarantowaną markę i model, co oznacza, że Użytkownik otrzyma markę i model podane w ofercie. Kolor samochodu może różnić się od koloru na przykładowym zdjęciu.

Jeśli po nazwie marki i modelu znajduje się wyrażenie lub podobny, oznacza to, że marka i model samochodu wyświetlanego w określonej ofercie wskazują na rodzaj samochodu otrzymywanego po jej wybraniu. Użytkownik może otrzymać inną markę i model z taką samą liczbą drzwi i siedzeń oraz z podobną pojemnością bagażnika.

W sporadycznych przypadkach, gdy zarezerwowany przez Użytkownika samochód lub rodzaj samochodu nie jest dostępny w terminie rozpoczęcia wypożyczenia, zaoferujemy Użytkownikowi lepszy samochód bez dodatkowych opłat.

Tworzenie konta

Aby wypożyczyć samochód Liigu, należy utworzyć konto w naszej aplikacji. W celu utworzenia konta Użytkownik musi wprowadzić swój numer telefonu. Aby upewnić się, że numer telefonu należy do Użytkownika, wyślemy Użytkownikowi wiadomość tekstową z kodem weryfikacyjnym. Konto zostanie utworzone po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego w aplikacji.

Możemy również wykorzystywać numer telefonu podany przez Użytkownika w celu przesyłania ważnych informacji na temat wypożyczenia, na przykład powiadomień o nadchodzących wypożyczeniach i przypomnień o zbliżającym się zakończeniu okresu wypożyczenia. Możemy też kontaktować się z Użytkownikiem w sytuacjach awaryjnych.

Weryfikacja tożsamości

W celu zaoferowania Użytkownikowi usług Liigu musimy upewnić się, że jest on osobą, za którą się podaje, i że ma uprawnienia do kierowania pojazdami Liigu. Proces ten zwany weryfikacją tożsamości odbywa się za pośrednictwem naszej aplikacji. Status weryfikacji można sprawdzić w aplikacji w części More (Więcej) > Profile (Profile) > Verification Status (Status weryfikacji).

Wymagane informacje i dokumenty

Należy podać wymagane dane osobowe przy dokonywaniu pierwszej rezerwacji lub w aplikacji w części More (Więcej) > Profile (Profil). W tym miejscu można również w każdej chwili wyświetlić swoje informacje osobowe lub nimi zarządzać. Użytkownik ma obowiązek na bieżąco aktualizować swoje informacje osobowe i zdjęcia dokumentów.

Wymagane zdjęcia należy wykonać w aplikacji w części More (Więcej) > ID Documents (Dokumenty tożsamości), postępując zgodnie ze wskazówkami w aplikacji po potwierdzeniu wypożyczenia, lub dotykając opcji My rental (Moje wypożyczenie) > Add documents (Dodaj dokumenty). Swoje dokumenty można w każdej chwili wyświetlić lub nimi zarządzać w części More (Więcej) > ID Documents (Dokumenty tożsamości).

W przypadku przesłania nieprawdziwych dokumentów lub wprowadzenia fałszywych informacji przez Użytkownika mamy prawo odrzucić wniosek o wypożyczenie i zamknąć jego konto. Jeśli w takim przypadku po stronie Liigu wystąpią jakiekolwiek straty, koszty lub odpowiedzialność w wyniku działań Użytkownika, Użytkownik będzie ponosił za nie pełną odpowiedzialność i będzie zobowiązany do rekompensaty z tego tytułu na rzecz Liigu.

W celu rozpoczęcia procesu weryfikacji należy skorzystać z naszej aplikacji, aby zrobić zdjęcia wymaganych dokumentów i przesłać je co najmniej 72 godziny przed zaplanowanym terminem odbioru.

Potrzebujemy następujących zdjęć:

 • zdjęcie prawa jazdy Użytkownika (przód i tył),
  • jeśli nie zostało ono wydane przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielką Brytanię, USA lub Kanadę, wówczas także zdjęcie międzynarodowego prawa jazdy,
 • zdjęcie dokumentu podróży:
  • paszport (strona identyfikacyjna),
  • lub dowód osobisty kraju UE (przód i tył),
 • zdjęcie Użytkownika (selfie).

Wszystkie dokumenty przesyłane przez Użytkownika do sprawdzenia:

 • muszą być wystawione na jego nazwisko,
 • muszą wskazywać jego tożsamość,
 • muszą być ważne w chwili przesyłania,
 • muszą być ważne co najmniej do momentu zwrotu samochodu Liigu.

Zdjęcia dokumentów przesyłane przez Użytkownika:

 • muszą być wyraźne i czytelne, bez odblasków i rozmazanych miejsc,
 • muszą być kompletne – pokazywać cały dokument bez palców lub innych obiektów zasłaniających jego część,
 • muszą być zrobione na płaskiej powierzchni – nie należy trzymać dokumentów w dłoni.

Jeśli zdjęcia są rozmazane, proponujemy wyczyścić obiektyw aparatu i zrobić zdjęcie w lepszym oświetleniu. Jeśli na zdjęciu są odblaski, można wyłączyć lampę błyskową, zmienić kąt ustawienia aparatu lub zrobić zdjęcie dalej od źródła światła.

Podczas wykonywania zdjęcia selfie należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

 • Należy zdjąć okulary, jeśli mają ciemne lub kolorowe soczewki. Zwykłe przezroczyste okulary można zostawić, o ile nie powodują odblasków na zdjęciu.
 • Widoczna musi być cała twarz Użytkownika. Należy zdjąć nakrycie głowy, maseczkę itp.

Przesyłając zdjęcia, Użytkownik zapewnia, że ma prawo do korzystania z tych dokumentów i obrazów oraz upoważnia nas do używania ich, powielania i przedstawiania ich w związku z korzystaniem z naszej witryny, aplikacji i usług. Zachowujemy to upoważnienie tak długo, jak Użytkownik kontynuuje korzystanie z naszej witryny, aplikacji i usług, przy czym dotyczy ono elementów podlegających prawom własności intelektualnej oraz elementów związanych z ochroną prywatności i praw do wizerunku Użytkownika.

Problemy z weryfikacją

Mamy prawo poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty, jeśli jest to konieczne do weryfikacji tożsamości Użytkownika. W takim przypadku skontaktujemy się bezpośrednio z Użytkownikiem i przekażemy szczegóły. W przypadku jakichkolwiek problemów z przesyłanymi dokumentami (odblaski, rozmazanie, upłynął termin ważności itp.) również skontaktujemy się z Użytkownikiem i poprosimy o zrobienie nowych zdjęć. Możemy również poprosić o krótką rozmowę wideo z Użytkownikiem.

Mamy prawo anulować wypożyczenie w następujących przypadkach:

 • jeśli Użytkownik nie przesłał wymaganych dokumentów co najmniej 72 godziny przed terminem odbioru samochodu Liigu,
 • jeśli Użytkownik nie spełnia wymagań, aby wypożyczyć określony samochód, na przykład ma on za mało lub za dużo lat albo posiada prawo jazdy zbyt krótko,
 • jeśli Użytkownik nie przejdzie weryfikacji tożsamości,
 • jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że wypożyczenie wiąże się z oszustwem.

W przypadku konieczności anulowania rezerwacji z powodów wymienionych powyżej obowiązują nasze standardowe warunki anulowania rezerwacji. Warunki te są opisane w części Anulowanie rezerwacji niniejszych Warunków świadczenia usług.

Pomyślna weryfikacja

Po weryfikacji tożsamości Użytkownika jest on uznawany za zweryfikowanego użytkownika. Oznacza to, że uzyska on dostęp do samochodu Liigu w żądanym czasie i miejscu odbioru. Ponadto przy kolejnym wypożyczeniu samochodu Liigu nie będzie musiał on dodawać żadnych dokumentów.

Użytkownik zachowa status zweryfikowanego użytkownika do czasu wygaśnięcia jednego z dokumentów przesłanych na potrzeby weryfikacji. Gdy to nastąpi, poprosimy Użytkownika o przesłanie nowych dokumentów. Musimy także ponownie zweryfikować tożsamość Użytkownika, gdy zmieni on nazwisko lub datę urodzenia w aplikacji albo doda nowe zdjęcia dokumentów.

Potwierdzenie rezerwacji i umowa

Po uiszczeniu opłaty za wypożyczenie lub uregulowaniu pierwszej raty, wypożyczenie zostaje potwierdzone. Zweryfikowany Użytkownik nie musi podejmować żadnych czynności przed rozpoczęciem wypożyczenia. Jeśli Użytkownik nie jest zweryfikowany, powinien wykonać czynności opisane w części Weryfikacja tożsamości, aby uzyskać weryfikację przed rozpoczęciem wypożyczenia.

Użytkownik powinien podać prawidłowy adres e-mail i numer telefonu, abyśmy mogli wysłać mu potwierdzenie rezerwacji i ważne informacje dotyczące wypożyczenia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią umowę wypożyczenia dla Użytkownika. Szczegóły wypożyczenia można w każdej chwili wyświetlić lub nimi zarządzać w naszej aplikacji w części More (Więcej) > Rentals (Wypożyczenia), wybierając żądane wypożyczenie w zakładce dotyczącej aktualnych lub przyszłych wypożyczeń.

Odbiór

Aby rozpocząć wypożyczenie i uzyskać dostęp do samochodu konieczne jest posiadanie aplikacji Liigu.

W momencie odbioru należy:

 • posiadać urządzenie inteligentne z zainstalowaną aplikacją (z systemem iOS lub Android),
 • być zalogowanym,
 • upewnić się, że urządzenie inteligentne ma dostęp do Internetu w miejscu docelowym,
 • zadbać, aby bateria urządzenia była naładowana,
 • włączyć Bluetooth w urządzeniu.

Po dotarciu na miejsce można udać się bezpośrednio do samochodu Liigu. Konkretne sposoby uzyskania dostępu do pojazdu i rozpoczęcia wypożyczenia różnią się w zależności od lokalizacji i samochodu. Wśród tych opcji jest odblokowywanie samochodu za pomocą aplikacji, skanowanie kodu QR, obiór kluczyków ze skrytki lub od naszego pracownika przy samochodzie. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wypożyczenia należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w naszej aplikacji. Jeśli aplikacja poleca, aby wykonywać określone czynności wyłącznie w pobliżu samochodu, Użytkownik powinien upewnić się, że jest w odpowiedniej odległości. Szczegóły takie jak dokładna lokalizacja, marka i model, kolor i tablice rejestracyjne określonego samochodu przypisanego do wypożyczenia będą dostępne w aplikacji co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem. Aplikacja poprowadzi Użytkownika do samochodu i wskaże dokładnie, co należy zrobić.

Choć przed wypożyczeniem przeprowadzana jest weryfikacja tożsamości, Użytkownik musi zabrać ze sobą prawo jazdy i dokumenty tożsamości oraz przygotować się do ich okazania w razie potrzeby. Możemy w sporadycznych przypadkach wysłać naszego pracownika, by sprawdził dokumenty Użytkownika przy odbiorze pojazdu. W okresie wypożyczenia Użytkownik może być zobowiązany do okazania ich władzom lokalnym.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z działem obsługi klienta za pośrednictwem aplikacji, a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Użytkownikowi. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy dotknąć dymek obsługi klienta widoczny w aplikacji lub przejść do części Help (Pomoc) i wybrać preferowany sposób kontaktu. W pilnych przypadkach zalecamy skontaktowanie się z nami telefonicznie.

Jeśli w momencie odbioru samochód posiada jakiekolwiek nieoznaczone uszkodzenia, Użytkownik powinien zrobić zdjęcia, które wyraźnie pokazują te uszkodzenia oraz niezwłocznie zgłosić je do działu obsługi klienta Liigu (szczegółowe informacje znajdują się w części Istniejące uszkodzenia).

Koszty parkowania

Wypożyczenie może rozpocząć się na płatnym parkingu, na przykład na parkingu przy lotnisku. Na niektórych parkingach przy wyjeździe należy uiścić opłatę za postój. W takim przypadku prosimy o opłacenie tych kosztów i przesłanie nam dowodu potwierdzającego koszty parkowania, który wskazuje cenę i czas (na przykład zdjęcie rachunku, biletu parkingowego lub parkomatu). Zwrócimy wówczas Użytkownikowi koszty parkowania. Jeśli Użytkownik rozpocznie wypożyczenie punktualnie lub nie później niż 30 minut po zaplanowanym terminie rozpoczęcia, pokryjemy koszty parkowania. Jeśli Użytkownik spóźni się na ponad 30 minut, będzie musiał zapłacić za dodatkowy czas parkowania.

Opóźniony odbiór

Użytkownik ma obowiązek rozpocząć wypożyczenie i odebrać samochód w zaplanowanym terminie. W przypadku spóźnienia należy jak najszybciej poinformować nasz dział obsługi klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby zatrzymać dla Użytkownika zarezerwowany przez niego samochód, jeśli zostaniemy poinformowani, ale nie możemy zagwarantować dostępności w przypadku spóźnienia o więcej niż jedną godzinę.

Jeśli wypożyczenie rozpoczyna się na lotnisku, a Użytkownik podał numer swojego lotu, w przypadku opóźnienia tego lotu dołożymy wszelkich starań, aby zatrzymać samochód dla Użytkownika, ale nie zawsze możemy zagwarantować jego dostępność.

Jeśli Użytkownik nie odbierze samochodu w zaplanowanym terminie, może to zostać uznane za Niestawiennictwo (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Niestawiennictwo).

Okres wypożyczenia

W okresie wypożyczenia Użytkownik może korzystać z aplikacji Liigu, aby kontaktować się z działem obsługi klienta w każdym przypadku, gdy potrzebuje pomocy w związku z wypożyczeniem. Użytkownik może również korzystać z aplikacji, aby sprawdzać szczegóły wypożyczenia, na przykład termin zwrotu samochodu oraz dokładne miejsce zwrotu.

Zakończenie wypożyczenia

Instrukcje dotyczące znalezienia dokładnego punktu odstawienia samochodu są wyświetlane w aplikacji i należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Użytkownik ma obowiązek zaparkować samochód w odpowiednim miejscu zgodnie z instrukcjami w aplikacji Liigu. Na dużych parkingach, na przykład na parkingach przy lotniskach, może być konieczne pozostawienie samochodu na określonym piętrze, w określonej sekcji lub na miejscu postojowym w określonym przedziale. Jeśli Użytkownik nie zostawi samochodu w wyznaczonym miejscu, ma on obowiązek pokryć wszystkie poniesione przez nas koszty związane z odebraniem samochodu z niewłaściwego miejsca. Wypożyczenie samochodu nie może zostać uznane za zakończone, dopóki samochód nie zostanie zwrócony w uzgodnione miejsce, i do tego czasu będą naliczane Użytkownikowi opłaty.

Aby zakończyć wypożyczenie i zwrócić samochód do Liigu, Użytkownik musi wykonać wszystkie kroki, postępując dokładnie według instrukcji w naszej aplikacji. Kroki te mogą się nieco różnić w zależności od dokładnej lokalizacji i samochodu. W niektórych przypadkach nie jest możliwe zakończenie wypożyczenia w aplikacji, jeśli Użytkownik nie znajduje się we właściwym miejscu.

Jeśli Użytkownik nie zwróci wypożyczonego samochodu w uzgodnionym terminie i nie przedłużył wypożyczenia, straci on dostęp do samochodu. Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za dodatkowy czas i koszty zwrócenia samochodu do punktu odstawienia. Szczegółowe informacje znajdują się w części Zmiany w wypożyczeniu.

Wymagania dotyczące Użytkownika

Należy pamiętać, że tylko Użytkownik może kierować samochodem Liigu przypisany do jego wypożyczenia i że ma on obowiązek zadbać, by nikt inny nie kierował tym samochodu w okresie wypożyczenia.

Limity wiekowe dla Użytkowników Liigu

Samochody Liigu mogą być wypożyczane wyłącznie przez Użytkowników w wieku 23-70 lat.

Osoby w wieku poniżej 23 lat i powyżej 70 lat nie mogą kierować samochodami Liigu. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że wpisał swój poprawny wiek w kryteriach wyszukiwania w naszej witrynie lub poprawną datę urodzenia w naszej aplikacji. Datę urodzenia można wpisać i nią zarządzać w aplikacji, dotykając opcji More (Więcej) > Profile (Profil) > Edit (Edycja) > Date of Birth (Data urodzenia). W zależności od podanego wieku będziemy wyświetlać tylko te samochody, którymi Użytkownik może kierować.

Jeśli Użytkownik wypożycza samochód Liigu po raz pierwszy w naszej aplikacji i nie wprowadził jeszcze swojej daty urodzenia, zostanie o to poproszony przy próbie dokonania rezerwacji. Następnie automatycznie sprawdzimy na podstawie wieku Użytkownika, czy może on wypożyczyć dany samochód. Jeśli wiek Użytkownika jest nieodpowiedni, by mógł on wypożyczyć określony samochód, nie zatwierdzimy wypożyczenia.

Wymagane dokumenty

Aby wypożyczyć samochód Liigu potrzebne są następujące dokumenty:

 • Prawo jazdy (szczegółowe informacje znajdują się w części Wymagania dotyczące prawa jazdy)
 • Dokument podróży: Dowód osobisty lub paszport wydany przez państwo należące go Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, USA lub Kanady
 • Karta płatnicza (szczegółowe informacje znajdują się w części Wymagania dotyczące karty płatniczej)

Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania swoich dokumentów oraz procesu weryfikacji tożsamości znajdują się w części Weryfikacja tożsamości. Należy pamiętać, że na karcie płatniczej używanej do opłacenia usług Liigu musi widnieć nazwisko Użytkownika.

Wymagania dotyczące prawa jazdy

Prawo jazdy musi spełniać następujące wymagania:

 • Użytkownik musi posiadać prawo jazdy od co najmniej 12 miesięcy.
 • Prawo jazdy musi być wydane przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielką Brytanię, USA lub Kanadę, lub Użytkownik musi posiadać międzynarodowe prawo jazdy.
 • Na prawie jazdy musi widnieć nazwisko Użytkownika.
 • Prawo jazdy musi być ważne w chwili przesyłania go do naszej aplikacji.
 • Prawo jazdy musi być ważne co najmniej do momentu zwrotu samochodu Liigu.

Wymagania dotyczące karty płatniczej

Liigu akceptuje następujące rodzaje kart płatniczych:

 • karty kredytowe
 • karty debetowe z funkcją płatności online.

Liigu akceptuje tylko fizyczne karty płatnicze. Nie akceptujemy kart wirtualnych. Choć wszystkie płatności są dokonywane elektronicznie w naszej aplikacji, w naszej witrynie lub w kanałach naszych partnerów, Użytkownik musi fizycznie przynieść swoją kartę płatniczą i na życzenie okazać ją naszemu pracownikowi.

Paliwo, przebieg, stan samochodu i ograniczenia geograficzne

Polityka paliwowa

Polityka paliwowa określa, ile paliwa musi znajdować się w zbiorniku samochodu Liigu na początku i na końcu wypożyczenia. Liigu stosuje wyłącznie uczciwą politykę paliwową pełnego baku, co oznacza, że Użytkownik zawsze otrzymuje samochód Liigu z pełnym zbiornikiem paliwa i powinien również zwrócić samochód z pełnym zbiornikiem.

Jeśli Użytkownik nie napełni zbiornika przed zwróceniem samochodu, pobierzemy opłatę za brakujące paliwo w wysokości 2,75 EUR za litr.

Użytkownik ma obowiązek zadbać o stosowanie odpowiedniego rodzaju paliwa w samochodach Liigu. W przypadku zastosowania niewłaściwego rodzaju paliwa w samochodzie Użytkownik ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z zatankowaniem takiego paliwa.

Polityka dotycząca przebiegu

Polityka dotycząca przebiegu określa liczbę kilometrów/mil, jaką można przejechać podczas wypożyczenia. Polityka dotycząca przebiegu obowiązująca dla danego samochodu jest zawsze wyświetlana wraz z wszystkimi ofertami w naszej aplikacji i witrynie.

Jeżeli wypożyczenie samochodu Liigu obejmuje nieograniczony limit przebiegu, Użytkownik może jeździć tyle, ile chce, z rozsądnym limitem 2500 km miesięcznie. Jeśli wypożyczenie trwa krócej niż miesiąc, limit nadal wynosi 2500 km.

Jeżeli wypożyczenie samochodu Liigu obejmuje ograniczony limit przebiegu, dokładny limit przebiegu jest zawsze wyświetlany wraz z ofertą. Limit dla wypożyczenia można w każdej chwili sprawdzić w aplikacji w części My rental (Moje wypożyczenie) > Rental details (Szczegóły wypożyczenia) lub Rentals (Wypożyczenia) > Current/Future/Past (Aktualne/Przyszłe/Przeszłe), wybierając żądane wypożyczenie, dla którego chcesz sprawdzić przebieg.

W przypadku przekroczenia ustalonego limitu naliczymy opłatę za każdy dodatkowy kilometr. Łączny limit dotyczy wypożyczenia – jeśli Użytkownik przekroczy dzienny limit w niektóre dni, ale całkowity przebieg zmieści się w łącznym limicie, nie pobierzemy dodatkowej opłaty. Na przykład, jeśli przebieg w ciągu 7-dniowego wypożyczenia jest ograniczony do 250 km dziennie, a Użytkownik przejechał 450 km w ciągu jednego z dni, nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli całkowity przebieg w ciągu wypożyczenia wyniesie poniżej 1750 km.

Jeżeli Użytkownik przekroczy limit przebiegu, zostanie naliczona dodatkowa opłata za jego przekroczenie w zależności od liczby dodatkowych kilometrów ponad limit. Opłata za przekroczenie limitu przebiegu wynosi 0,20 EUR za kilometr. Opłata za przekroczenie limitu przebiegu dla określonego samochodu i lokalizacji jest wyświetlana w naszej witrynie i aplikacji wraz ze wszystkimi ofertami.

Stan samochodu

Wszystkie samochody Liigu są w doskonałym stanie technicznym oraz zostały wyczyszczone i zdezynfekowane przed ich wydaniem Użytkownikowi. Użytkownik powinien zwrócić samochód w takim samym stanie technicznym i odpowiednio czysty (szczegółowe informacje na temat dodatkowych opłat za czyszczenie znajdują się w części Opłaty). W okresie wypożyczenia Użytkownik ma obowiązek monitorować stan pojazdu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, takich jak konieczność dolania oleju lub płynu do spryskiwaczy, należy niezwłocznie poinformować o tym dział obsługi klienta Liigu. Możemy poprosić o serwis samochodu w okresie wypożyczenia, a Użytkownik ma obowiązek dostarczyć go w miejsce wskazane przez Liigu. Wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w samochodzie przez Użytkownika jest zabronione. Wprowadzenie jakichkolwiek nieautoryzowanych modyfikacji powoduje utratę ważności wszystkich ubezpieczeń Liigu, a Użytkownik ma obowiązek w pełni pokryć wszystkie koszty przywrócenia samochodu do pierwotnego stanu.

W okresie wypożyczenia Użytkownik ma obowiązek podjąć środki ostrożności, aby samochód nie został skradziony ani zniszczony w akcie wandalizmu. Na przykład, nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu w samochodzie. Jeśli drzwi danego samochodu Liigu wypożyczonego przez Użytkownika można odblokować przy użyciu Aplikacji Liigu, należy pilnować telefonu i włączyć blokadę ekranu. Jeśli Użytkownik otrzymał fizyczne kluczyki do samochodu, ma on obowiązek zapewnić ich bezpieczeństwo.

W samochodzie nie wolno palić. Jeśli w okresie wypożyczenia ktoś będzie palił w samochodzie, Użytkownik ma obowiązek pokryć dodatkowe związane z tym koszty czyszczenia (szczegółowe informacje na temat dodatkowych opłat za czyszczenie znajdują się w części Opłaty).

Zwierzęta są mile widziane w samochodach Liigu, ale ze względu na ich bezpieczeństwo i aby w samochodzie nie pozostała ich sierść, zawsze powinny być przewożone w transporterach, nosidłach lub klatkach. Tylko zwierzęta użytkowe towarzyszące osobie niepełnosprawnej mogą przebywać w samochodzie bez nosidła. Użytkownik ma obowiązek w pełni pokryć wszelkie szkody i dodatkowe koszty czyszczenia związane z przewożeniem zwierząt w samochodach Liigu.

Ograniczenia geograficzne

Jeśli wypożyczenie rozpoczęło się w Europie kontynentalnej, Użytkownik może jeździć samochodem Liigu w następujących krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, a także Monako i Szwajcaria. Jazda w innych miejscach jest zabroniona.

Jeśli wypożyczenie rozpoczęło się na wyspie, Użytkownik może jeździć samochodem Liigu tylko na tej wyspie.

Należy pamiętać, że Liigu nie oferuje usługi pomocy drogowej poza krajem rozpoczęcia wypożyczenia.

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi lokalnymi zasadami i przepisami ruchu drogowego i ich przestrzegać. Należy pamiętać, że wszelkie szkody w wyniku zaniedbań Użytkownika lub złamania jakichkolwiek przepisów prawa powodują utratę ważności wszystkich ubezpieczeń Liigu, a do pokrycia wszelkich kosztów zobowiązany będzie Użytkownik.

Płatności, kaucja i opłaty

Opłaty za wypożyczenie

Opłaty za wypożyczenie samochodu oraz wszelkie opcjonalne dodatki dodane przez Użytkownika do wypożyczenia będziemy pobierać z karty płatniczej w chwili rezerwacji samochodu. Jeśli Użytkownik doda opcjonalne dodatki do wypożyczenia w późniejszym czasie, opłatę pobierzemy z tej samej karty płatniczej.

W przypadku samochodu na abonament, koszty wynajmu będziemy pobierać z karty płatniczej w miesięcznych ratach. Użytkownik otrzyma od nas ofertę planu ratalnego. Jego akceptację wyraża poprzez uiszczenie pierwszej opłaty. Wysokość ostatniej raty będzie proporcjonalna do liczby dni, w których samochód był używany w ostatnim miesiącu.

Wszystkie oferty Liigu są potwierdzane automatycznie, co oznacza, że jeśli Użytkownik może zarezerwować daną ofertę Liigu, samochód będzie dla niego dostępny. W sporadycznych przypadkach, gdy żądany samochód nie jest dostępny, skontaktujemy się z Użytkownikiem i zaproponujemy alternatywę. Jeśli nie są dostępne żadne alternatywy lub jeśli nie są odpowiednie dla Użytkownika, otrzyma on pełny zwrot pieniędzy.

Opłaty

Ceny wyświetlane w naszej aplikacji i witrynie zawierają już podatki i opłaty. Jednak w pewnych okolicznościach mogą obowiązywać określone dodatkowe opłaty. Te okoliczności i opłaty zostały przedstawione poniżej. W takich okolicznościach mamy prawo do pobierania tych opłat z karty płatniczej Użytkownika. Zawsze informujemy Użytkownika, gdy pobieramy od niego opłatę.

Opłata za tankowanie, 2,75 EUR / litr – jeśli Użytkownik zwróci samochód z mniejszą ilością paliwa w zbiorniku niż określono w polityce paliwowej obowiązującej dla wypożyczenia (szczegółowe informacje znajdują się w części Polityka paliwowa), naliczymy opłatę za brakujące paliwo.

Opłata za dodatkowe czyszczenie, maks. 150 EUR – po każdym wypożyczeniu we wszystkich samochodach Liigu wykonywana jest standardowa dezynfekcja oraz czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli standardowe czyszczenie nie wystarcza do oczyszczenia samochodu i opcjonalnych dodatków (np. fotelików dziecięcych), możemy obciążyć Użytkownika kosztami dodatkowego czyszczenia w wysokości do 150 EUR. Opłata ta może zostać naliczona, jeśli Użytkownik na przykład pali w samochodzie, pozostawi śmieci po sobie lub zabrudzi samochód napojami, lub jedzeniem. Stan czystości jest ustalany wyłącznie przez Liigu.

Opłata za przekroczenie limitu przebiegu, 0,20 EUR / km – w przypadku przekroczenia limitu przebiegu naliczymy Użytkownikowi opłatę w wysokości 0,20 EUR za każdy dodatkowy kilometr ponad limit (szczegółowe informacje znajdują się w części Polityka dotycząca przebiegu).

Opłaty parkingowe, podatki drogowe i opłaty za przejazd ustalone przez władze lokalne – użytkownik ma obowiązek pokryć wszelkie opłaty parkingowe, podatki drogowe i opłaty za przejazd naliczone w okresie wypożyczenia. Jeśli Użytkownik nie zapłaci ich bezpośrednio do władz lokalnych, możemy pobrać te kwoty wprost z karty płatniczej lub przekazać dane kontaktowe Użytkownika właściwym władzom lokalnym, aby mogły je pobrać.

Opłata za anulowanie rezerwacji, 50 EUR – opłata za anulowanie rezerwacji zostanie pobrana, jeśli wypożyczenie zostanie anulowane przez Użytkownika lub Liigu na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem odbioru (szczegółowe informacje znajdują się w części Anulowanie rezerwacji).

Opłata za niestawiennictwo, 100 EUR – opłata za niestawiennictwo zostanie naliczona, jeśli Użytkownik nie odbierze samochodu Liigu w planowanym terminie i nie powiadomi Liigu o ewentualnych opóźnieniach lub jeśli Użytkownik spróbuje anulować rezerwację po upływie zaplanowanego terminu odbioru (szczegółowe informacje znajdują się w części Niestawiennictwo).

Jeśli zostanie naliczona którakolwiek z tych opłat, odliczmy odpowiednie kwoty od kaucji lub pobierzemy je z karty płatniczej po wypożyczeniu. W przypadku naruszenia zasad ruchu drogowego możemy przekazać dane kontaktowe Użytkownika władzom lokalnym na ich żądanie.

Kaucja

Kaucja to kwota, którą rezerwujemy na karcie płatniczej 24 godziny przed planowanym odebraniem samochodu. Robimy to na pokrycie ewentualnych nieplanowanych opłat, na przykład związanych z uszkodzeniem samochodu lub opłaty za tankowanie. Zwalniamy tę kwotę po zwrocie samochodu, jeśli nie wystąpiły żadne nieoczekiwane wydatki lub roszczenia. W przypadku uszkodzenia samochodu podczas wypożyczenia, pobierzemy kwotę z kaucji, a jeśli wypożyczenie nadal trwa, zarezerwujemy kolejną kwotę kaucji na karcie płatniczej Użytkownika. Kaucja jest równa kwocie udziału własnego w ubezpieczeniu od kolizji dla danego samochodu i pakietu ubezpieczeniowego. Jeśli kwota udziału własnego dla danego samochodu i pakietu ubezpieczeniowego wynosi zero, nie zarezerwujemy kaucji.

Kaucję zwolnimy nie później niż 72 godziny po zwrocie samochodu, jeśli nie wystąpią nieoczekiwane wydatki. Dokładny czas zaksięgowania środków na koncie Użytkownika zależy od jego banku.

Kursy walut i opłaty bankowe

Liigu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice w kwotach wyświetlanych w naszej aplikacji i witrynie wynikające z wahań kursów walut i ewentualnych opłat bankowych.

Ubezpieczenie

Wszystkie wypożyczenia Liigu obejmują ubezpieczenie od kolizji, ochronę na wypadek kradzieży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że Użytkownik jest chroniony w przypadku uszkodzenia samochodu Liigu (ubezpieczenie od kolizji) lub jego kradzieży (ochrona na wypadek kradzieży). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty osób trzecich, którym Użytkownik wyrządził szkody w samochodzie Liigu do kwoty 1,2 mln EUR oraz do kwoty 5,6 mln EUR za spowodowanie śmierci lub obrażeń ciała u ludzi. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne ważne kwestie dotyczące tej ochrony.

Udział własny

Udział własny to kwota, którą uiszcza Użytkownik w razie uszkodzenia lub utraty samochodu Liigu. Takie przypadki mogą obejmować pożar, akty wandalizmu, kradzież i utratę przydatności do użycia. Jest to kwota, którą Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w przypadku roszczenia w ramach ubezpieczenia od kolizji lub ochrony na wypadek kradzieży samochodu. Udział własny jest uiszczany dla poszczególnych zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Dokładne kwoty udziału własnego zależą od rodzaju uszkodzenia lub utraty, rodzaju samochodu, miejsca jego wypożyczenia oraz wybranego pakietu ubezpieczeniowego. Kwoty udziału własnego są zawsze podane w szczegółach każdego samochodu Liigu oferowanego w naszej aplikacji lub witrynie.

Opcja z zerowym udziałem własnym

Jeśli Użytkownik chce wyeliminować udział własny w ramach ubezpieczenia od kolizji, może on dodać opcję z zerowym udziałem własnym do wszystkich wypożyczeń Liigu. Oznacza to, że Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami za szkody, chyba że szkoda nastąpi w okolicznościach naruszających niniejsze Warunki świadczenia usług. Szczegółowe informacje znajdują się w części Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Opcja z zerowym udziałem własnym nie obejmuje żadnych opłat związanych z paliwem, przebiegiem ani mandatami. Użytkownik wciąż musi pokryć takie koszty, jeśli wystąpią one w ramach wypożyczenia. Opcja z zerowym udziałem własnym nie obejmuje również kradzieży pojazdu.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Produkty ubezpieczeniowe Liigu nie obejmują:

 • uszkodzenia kół i opon,
 • uszkodzenia lusterek samochodowych,
 • kosztów utraty kluczyków,
 • uszkodzenia sprzęgła,
 • kosztów wszelkich napraw, które nie zostały uprzednio zatwierdzone przez Liigu,
 • kosztów wynikających z używania niewłaściwego paliwa i/lub innych płynów w samochodzie,
 • opłat za przejazd taksówką lub innymi środkami transportu,
 • opłat za przejazd, mandatów za parkowanie i nieprawidłową jazdę,
 • rzeczy osobistych i wartościowych przedmiotów,
 • uszkodzenia zamków samochodowych,
 • dodatkowych opłat za czyszczenie,
 • uszkodzenia wnętrza samochodu (chyba że powstało w wyniku kolizji),
 • uszkodzenia lub utraty akcesoriów samochodowych takich jak tablica rejestracyjna i wycieraczki,
 • uszkodzenia lub utraty opcjonalnych dodatków takich jak foteliki dziecięce,
 • kradzieży samochodu, jeśli w pojeździe pozostawiono kluczyki fizyczne lub elektroniczne (telefon Użytkownika) lub w przypadku braku należytej dbałości i ostrożności.

Ubezpieczenie traci ważność w następujących przypadkach:

 • jeśli do szkód/wypadku doszło z powodu naruszenia lokalnych zasad ruchu drogowego i innych przepisów;
 • jeśli Użytkownik nie dostarczy dokumentów, na przykład raportu policyjnego, lub jeśli do szkody doszło z powodu zaniedbania Użytkownika lub naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub lokalnych przepisów, ubezpieczenia Liigu stracą ważność i Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów;
 • jeśli samochodem kieruje osoba nieupoważniona przez Liigu;
 • w przypadku stwierdzenia, że którakolwiek osoba kierowała samochodem pod wpływem alkoholu/narkotyków, umyślnie spowodowała szkody, dopuściła się zaniedbań, uprawiała jazdę terenową lub kierowała pojazdem w sposób nierozważny;
 • w przypadku naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług;
 • jeśli jakakolwiek strona trzecia zaangażowana w sprawę odmówi rozliczenia roszczenia;
 • jeśli Użytkownik przewozi w samochodzie Liigu nielegalne lub niebezpieczne towary lub materiały;
 • jeśli Użytkownik wykorzystuje samochód Liigu do udziału w wyścigach lub zawodach;
 • jeśli Użytkownik wykorzystuje samochód Liigu do holowania innych pojazdów;
 • jeśli Użytkownik wprowadzi jakiekolwiek modyfikacje w samochodzie;
 • jeśli Użytkownik wykorzystuje samochód Liigu w celach zarobkowych lub przynoszących korzyści, jak np. wypożyczanie go osobom trzecim, odpłatny przewóz pasażerów, szkolenie kierowców itp.

Opcjonalne dodatki

Podczas rezerwacji samochodu Liigu w naszej aplikacji lub witrynie można wybrać opcjonalne dodatki takie jak foteliki dziecięce lub dodatkowe ubezpieczenie. Dokładna cena i dostępność tych dodatków mogą się różnić w zależności od konkretnego samochodu i miejsca wypożyczenia. Dostępne opcjonalne dodatki i ich ceny są zawsze wyświetlane z każdą ofertą samochodu Liigu.

Jeśli Użytkownik chce dodać opcjonalne dodatki do wypożyczenia po potwierdzeniu rezerwacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Liigu. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować życzenie Użytkownika.

Jeśli w okresie wypożyczenia fizyczne opcjonalne dodatki, takie jak foteliki dziecięce, zostaną zagubione, uszkodzone lub nadmiernie zabrudzone, Użytkownik ma obowiązek pokryć wszelkie związane z tym koszty.

Montaż fotelika dziecięcego

W przypadku dodania do wypożyczenia fotelika dziecięcego jakiegokolwiek rodzaju jako opcjonalnego dodatku, dołożymy wszelkich starań, aby zamontować go w samochodzie wcześniej i zaoszczędzić czas Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest jednak przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić fotelik dziecięcy i upewnić się, że cały sprzęt zabezpieczający został zamontowany prawidłowo i bezpiecznie. Liigu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu fotelika dziecięcego.

Zdarzenia, wypadki, mandaty i uszkodzenia

Istniejące uszkodzenia

Wszystkie samochody Liigu są sprawdzone pod kątem uszkodzeń przed ich wydaniem Użytkownikowi. W niektórych miejscach uszkodzenia, o których już wiemy, są oznaczone małymi naklejkami.

Rozpoczynając wypożyczenie samochodu Liigu, Użytkownik również sprawdzić samochód pod kątem istniejących uszkodzeń. W przypadku znalezienia uszkodzeń, które mogliśmy pominąć, prosimy o zrobienie zdjęć, które wyraźnie je pokazują oraz o niezwłoczne skontaktowanie się z działem obsługi klienta.

Nowe uszkodzenia, wypadki i awarie

Jeśli samochód Liigu wypożyczany przez Użytkownika zostanie uszkodzony w jakikolwiek sposób lub ulegnie awarii, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w okresie wypożyczenia lub udziału w wypadku drogowym podczas korzystania z samochodu Liigu, również należy niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Nasze aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne w witrynie w części Contact (Kontakt) oraz w aplikacji w części Help (Pomoc). Można do nas zadzwonić, wysłać wiadomość e-mail lub porozmawiać na czacie. Użytkownik ma obowiązek powiadomić nas o wszelkich zdarzeniach niezwłocznie, ale nie później niż 12 godzin po ich wystąpieniu. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi zdarzenia w ciągu 12 godzin, ubezpieczenie Liigu nie będzie ważne, z wyjątkiem przypadków, gdy skontaktowanie się z nami w tym czasie jest niemożliwe (na przykład w przypadku poważnych obrażeń lub choroby Użytkownika). Przekażemy instrukcje dotyczące dalszych działań, których Użytkownik ma obowiązek dokładnie przestrzegać.

Jeśli konieczne są jakiekolwiek naprawy lub wymiana części, należy wcześniej uzyskać od nas zgodę. Nie zwracamy kosztów jakichkolwiek nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji samochodów Liigu, przy czym Użytkownik może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia samochodu do pierwotnego stanu. Jeżeli w zdarzeniu biorą udział inne strony, należy zadzwonić na policję. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z ubezpieczenia Liigu, musi zachować i przekazać nam całą powiązaną dokumentację. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik nie dostarczy dokumentów, na przykład raportu policyjnego, lub jeśli do szkody doszło z powodu zaniedbania Użytkownika lub naruszenia niniejszych Warunków świadczenia Usług lub lokalnych przepisów, ubezpieczenia Liigu tracą ważność i Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów. Liigu może również pobierać opłatę administracyjną za obsługę takich przypadków.

W przypadku poważnego uszkodzenia wypożyczanego samochodu Liigu, Użytkownik może poprosić o samochód zastępczy. Dostarczymy samochód zastępczy w ciągu 72 godzin od zgłoszenia prośby. Nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia czasu i miejsca wymiany samochodów. Należy pamiętać, że o konieczności zapewnienia samochodu zastępczego decyduje Liigu. Jeśli Liigu nie może zapewnić samochodu zastępczego, Użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy za okres, w którym nie mógł korzystać z samochodu Liigu.

Mandaty i naruszenia przepisów ruchu drogowego

Użytkownik ma obowiązek pokryć koszty wszelkich mandatów otrzymanych w okresie wypożyczenia samochodu Liigu. Dotyczy to między innymi wszelkich mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości i nieprawidłowe parkowanie. Należy pamiętać, że w niektórych miejscach wypożyczenia takie informacje są nam przekazywane przez władze nawet po kilku miesiącach. W zależności od lokalnych przepisów obowiązujących w kraju wypożyczenia oraz sposobu postępowania z mandatami przez władze lokalne możemy pobrać kwotę mandatu bezpośrednio z karty płatniczej Użytkownika lub na żądanie przekazać władzom lokalnym dane kontaktowe Użytkownika. Możemy również udostępniać informacje osobowe Użytkownika władzom lokalnym, jeśli zwrócą się o nie w celu zbadania ewentualnych naruszeń lub przestępstw. Liigu może również pobierać opłatę administracyjną za obsługę takich przypadków.

Pomoc drogowa

Oferujemy usługi pomocy drogowej dla wszystkich wypożyczeń samochodów Liigu w kraju, gdzie dany samochód został odebrany. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Zmiany w wypożyczeniu

Jeśli Użytkownik chce wprowadzić zmiany w wypożyczeniu po potwierdzeniu wypożyczenia, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta. Zmiany mogą dotyczyć na przykład terminu wypożyczenia, samochodu lub opcjonalnych dodatków. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące wypożyczenia mogą wpłynąć na jego cenę, ponieważ stawki obowiązujące w momencie rezerwacji i w chwili dokonywania zmian nie zawsze są takie same. Nasz zespół obsługi klienta powiadomi Użytkownika o ewentualnych zmianach ceny przed wprowadzeniem żądanych modyfikacji.

W razie konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w okresie wypożyczenia należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Staramy się elastycznie podchodzić do próśb o przedłużenie terminu i wcześniejszy zwrot, jeśli Użytkownik powiadomi nas z wyprzedzeniem. Nie możemy zagwarantować, że przedłużenie terminu zawsze będzie możliwe lub że nie zostanie naliczona opłata za wcześniejszy zwrot samochodu, jeśli spowoduje to dodatkowe koszty po stronie Liigu.

W przypadku samochodu na abonament można w okresie abonamentu zamienić samochód Liigu na inny. Aby zamienić samochód, należy wysłać zgłoszenie do naszego działu obsługi klienta z 14-dniowym wyprzedzeniem. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi żądany samochód. Nie możemy zagwarantować, że zamiana zawsze będzie możliwa, ponieważ zależy to od dostępności.

Anulowanie rezerwacji i niestawiennictwo

Anulowanie

Jeśli Użytkownik musi anulować wypożyczenie przed planowanym terminem odbioru, może to zrobić, kontaktując się z działem obsługi klienta Liigu lub w aplikacji Liigu. Aby anulować rezerwację w aplikacji, należy odnaleźć tę rezerwację w części My Rental (Moje wypożyczenie), gdzie wyświetlane jest kolejne wypożyczenie Liigu, lub w części Rentals (Wypożyczenia) > Future (Przyszłe). Należy otworzyć Rental details (Szczegóły wypożyczenia) lub określoną rezerwację i dotknąć opcji Cancel rental (Anuluj wypożyczenie).

W przypadku anulowania rezerwacji na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem odbioru, Użytkownik otrzyma pełny zwrot pieniędzy.

Jeśli Użytkownik anuluje rezerwację później, ale jeszcze przed planowanym terminem odbioru, pobierzemy opłatę za anulowanie wypożyczenia w wysokości 50 EUR i zwrócimy uiszczoną wcześniej opłatę powyżej kwoty 50 EUR.

Jeśli Liigu anuluje rezerwację z jakiegokolwiek powodu wymienionego w niniejszych Warunkach świadczenia usług (na przykład, jeśli nie mogliśmy w odpowiednim czasie zarezerwować kaucji na karcie płatniczej, jeśli nie udało się przeprowadzić weryfikacji tożsamości, jeśli mamy uzasadnione podstawy do podejrzewania oszustwa), obowiązują te same zasady, co w przypadku samodzielnego anulowania rezerwacji.

Jeśli Liigu nie może zapewnić Użytkownikowi samochodu, dołożymy wszelkich starań, aby przekierować rezerwację do innego dostawcy usług. W okresach szczytowych nie zawsze jest to możliwe. Jeśli nie możemy zaoferować alternatywy, skontaktujemy się z Użytkownikiem, anulujemy rezerwację i zwrócimy pełną kwotę.

W przypadku samochodu na abonament można anulować abonament w dowolnym momencie jego trwania. Jeśli miesięczna cena abonamentu za pierwotny okres jest niższa niż cena za okres, w którym samochód był faktycznie używany, pobierzemy kwotę różnicy. Na przykład miesięczna cena abonamentu w przypadku 12-miesięcznego okresu abonamentu wynosi 500 EUR, a w przypadku 6-miesięcznego okresu abonamentu wynosi 550 EUR. Jeśli Użytkownik wybrał 12-miesięczny abonament, ale anulował go po 6 miesiącach, pobierzemy kwotę różnicy w wysokości 300 EUR.

Niestawiennictwo

Jeśli Użytkownik anuluje wypożyczenie po upływie planowanego terminu odbioru lub nie odbierze samochodu w odpowiednim czasie bez uprzedniego powiadomienia działu obsługi klienta Liigu, zostanie to uznane za niestawiennictwo. Pobierzemy wówczas opłatę za niestawiennictwo w wysokości 100 EUR i zwrócimy uiszczoną wcześniej opłatę powyżej kwoty 100 EUR. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby zatrzymać dla Użytkownika zarezerwowany przez niego samochód, ale nie możemy zagwarantować dostępności w przypadku spóźnienia o więcej niż jedną godzinę. Szczegółowe informacje znajdują się w części Opóźniony odbiór.

Obsługa klienta

Można skontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na czacie. Nasze dokładne dane kontaktowe są dostępne w aplikacji w części Help (Pomoc) i w witrynie w części Kontakt.

Reklamacje

Zadowolenie klienta jest dla nas bardzo ważne i zawsze staramy się ulepszać nasze usługi. W rasie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypożyczenia, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem.

Proponowane funkcje

Liigu jest firmą rozwijającą się i nie wdrożyliśmy jeszcze wszystkich zaplanowanych przez nas funkcji. Jeśli w aplikacji lub ogólnie w naszym serwisie Użytkownik chciałby znaleźć określone funkcje, prosimy o powiadomienie nas o tym. Propozycje naszych klientów są dla nas bardzo ważne!

Zdjęcia samochodów

W naszej aplikacji i witrynie znajdują się zdjęcia pochodzące od izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000 – 2022] izmo, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia samochodów, które się tu znajdują, są własnością izmo, Inc. i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowym prawem autorskim. Dostęp do tych zdjęć i korzystanie z nich jest ograniczone warunkami użytkowania odrębnej umowy licencyjnej. Nieuprawnione wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, zapisywanie lub modyfikowanie tych zdjęć jest surowo zabronione.

Przechowywanie, ochrona i udostępnianie danych

Szczegółowe informacje na temat przechowywania, przetwarzania i udostępniania posiadanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Odpowiedzialność

Pobranie aplikacji Liigu z usługami mobilności i korzystanie z niej oznacza zgodę Użytkownika na to zastrzeżenie. Należy pamiętać, że korzystanie z tej aplikacji odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Aplikacja Liigu z usługami mobilności jest dostarczana w takim stanie, w jakim jest i w miarę dostępności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Należy jednak pamiętać, że wyłączenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo i ustawowe prawa Użytkownika nie są naruszane.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji przedstawianych w naszej aplikacji i witrynie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości ani braki w informacjach udostępnianych Użytkownikowi w tej aplikacji lub witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Użytkownika wyłącznie na podstawie przekazywanych przez nas informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne Internetu i/lub aplikacji lub witryny, ani za uszkodzenia ciała lub mienia Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z aplikacji, witryny lub usług.

Aplikacja Liigu z usługami mobilności zbiera i przechowuje informacje osobowe Użytkownika potrzebne do rezerwacji i wypożyczenia pojazdu. Chociaż podjęliśmy wszelkie rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przekazywanych nam przez Użytkownika przed utratą i jakimkolwiek niewłaściwym wykorzystaniem, nie możemy zagwarantować, że nie nastąpi naruszenie bezpieczeństwa ani że korespondencja elektroniczna między nami a Użytkownikiem nie będzie monitorowana lub odczytywana przez inne osoby. Pragniemy zaznaczyć, że Użytkownik odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa swoich informacji. Użytkownik nie powinien udostępniać nikomu danych swojego konta Liigu. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swojego telefonu. Zalecamy, by nie wykonywać na telefonie czynności typu jailbreak lub root, czyli nie usuwać ograniczeń oprogramowania nakładanych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Usunięcie ograniczeń oprogramowania może spowodować, że telefon będzie narażony na szkodliwe oprogramowanie, wirusy i złośliwe programy oraz może zakłócać działanie systemu zabezpieczeń telefonu. Ponadto może to spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji Liigu lub uniemożliwić jej funkcjonowanie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani zaniechania osób trzecich, niezależnie od przyczyny, ani z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, bezpośrednich, ubocznych, specjalnych, wynikowych lub odszkodowania retorsyjnego, niezależnie od przyczyny, w związku z aplikacją Liigu z usługami mobilności, witryną i usługami.

Siła wyższa

Liigu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań z powodu przyczyn wykraczających poza rozsądną kontrolę Liigu, w tym zdarzeń losowych, zamieszek, wojny, czynów szkodliwych popełnianych w złej wierze, pożarów lub awarii zasilania elektrycznego.

Zakończenie umowy o świadczenie usług

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto w aplikacji Liigu, jeśli nie ma żadnych bieżących lub nadchodzących wypożyczeń. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek bieżące nadchodzące wypożyczenia, przed usunięciem konta musi je anulować. Liigu zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy o świadczenie usług w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług, jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw jakiejkolwiek osoby.