Spis treści

Warunki Świadczenia Usług

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług zawierają ważne informacje na temat świadczonych przez nas Usług oraz zasady korzystania z takich Usług. Warunki Świadczenia Usług stanowią wiążącą Umowę zawartą bezpośrednio między Liigu OÜ i Użytkownikiem, ewentualnie przez pośrednika, dotyczącą dostępu do Usług i korzystania z Usług. Za każdym razem, gdy Użytkownik rezerwuje, wypożycza lub prowadzi samochód Liigu, automatycznie zgadza się na Warunki Świadczenia Usług. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków Świadczenia Usług, nie może rezerwować samochodu Liigu i musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Przed wypożyczeniem pojazdu Użytkownik musi uważnie przeczytać Warunki Świadczenia Usług.

Informacje ogólne

Stroną wypożyczającą jest spółka Liigu OÜ (dalej „Spółka”, „my”, „nas” lub „nasze”) z siedzibą pod adresem Lai 11, Tartu, 51005, Estonia. Liigu OÜ to platforma usług inteligentnych w zakresie mobilności. Oferujemy w pełni cyfrowe wypożyczanie samochodów w naszej aplikacji (dalej „Aplikacja”) i w naszej witrynie (dalej „Witryna”) oraz inne usługi objęte niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług (dalej „Warunki Świadczenia Usług”). Wszystkie nasze usługi będą nazywane dalej „Usługami”. Użytkownik może zarezerwować samochód w naszej witrynie, w naszej Aplikacji lub w Witrynach naszych partnerów. Aby jednak móc korzystać z samochodu Liigu, należy zainstalować naszą aplikację.

Możemy okresowo zmieniać Warunki Świadczenia Usług, dlatego zalecamy, aby Użytkownik sprawdzał naszą Witrynę lub Aplikację pod kątem ewentualnych zmian w Warunkach Świadczenia Usług, których musi przestrzegać. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Warunkach Świadczenia Usług, powiadomimy o tym Użytkownik w osobnej wiadomości, aby mógł zapoznać się ze zmianami i ewentualnie przestać korzystać z Usług, jeśli nie zgadza się na nowe Warunki.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług wraz z załącznikami i szczegółami wypożyczenia stanowią Umowę Wypożyczenia samochodu. Aby uzyskać wgląd w szczegóły wypożyczenia samochodu i zarządzać nimi w naszej aplikacji, wystarczy wybrać kolejno opcje More (Więcej) > Rentals (Wypożyczenia), po czym wybrać wypożyczenie do wyświetlenia na karcie Current Rentals (Bieżące wypożyczenia) lub Future rentals (Przyszłe wypożyczenia).

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między oryginalną wersją Warunków Świadczenia Usług w języku angielskim a tłumaczeniem na język obcy obowiązuje wersja w języku angielskim.

Nasze Usługi

Liigu oferuje w pełni cyfrowe Usługi wypożyczania samochodów. Dostępne samochody i lokalizacje można sprawdzić w naszej Aplikacji lub w naszej Witrynie. Funkcja wyszukiwania dostępnych samochodów w Aplikacji jest dostępna bez logowania czy rejestracji, samochód Liigu mogą wypożyczyć wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

Usługi Liigu są oparte o system stacji, co oznacza, że Użytkownik odbiera samochód, a następnie zwraca go w określone miejsce, na przykład na parking przy lotnisku. Instrukcje dotyczące dokładnego miejsca odbioru i zwrotu samochodu zostaną wyświetlone w aplikacji Liigu.

Dostawca Usług

Dostawcą Usług może być Liigu lub nasz lokalny partner, który ma za zadanie dbać o to, aby Użytkownik miał dostęp do samochodu Liigu w uzgodnionym czasie i miejscu. Rezerwując samochód Liigu, Użytkownik zawiera z Dostawcą Usług wiążącą Umowę Wypożyczenia. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią Umowę Wypożyczenia samochodu. Dostawca Usług danego wypożyczenia samochodu Liigu jest wyświetlany w Aplikacji Liigu.

Planowane Wypożyczenie

Planowane Wypożyczenie to rodzaj Usługi, w której Użytkownik musi podać datę i godzinę planowanego odbioru samochodu, a także datę i godzinę planowanego zwrotu samochodu. Czas powiadomienia z wyprzedzeniem w przypadku Planowanego Wypożyczenia zależy od lokalizacji i dostępności samochodu. Użytkownik może sprawdzić samochody dostępne w wybranym okresie, wyszukując je w Witrynie lub w Aplikacji Liigu. W przypadku Planowanego Wypożyczenia Użytkownik musi w pełni opłacić zaliczkę.

Samochód na Abonament

Samochód na Abonament to rodzaj Planowanego Wypożyczenia, w przypadku którego koszt wypożyczenia jest rozliczany w miesięcznych ratach. Okres wypożyczenia w Usłudze Samochód na Abonament jest zazwyczaj dłuższy niż 45 dni.

Marka i model samochodu

Samochody oferowane w platformie Liigu mogą mieć gwarantowaną markę i model lub mogą być to samochody podobnej klasy innej marki lub innego modelu oznaczone zwrotem „lub podobny”.

W przypadku samochodów z zagwarantowaną marką i modelem Użytkownik otrzyma samochód wyświetlony w Witrynie lub w Aplikacji. Kolor samochodu może różnić się od koloru na przykładowym zdjęciu.

Jeśli po nazwie marki i modelu znajduje się wyrażenie „lub podobny”, markę i model samochodu w ofercie podano poglądowo. Użytkownik może otrzymać inną markę i model z taką samą liczbą drzwi i siedzeń oraz z podobną pojemnością bagażnika.

W sporadycznych przypadkach, gdy zarezerwowany przez Użytkownika samochód lub rodzaj samochodu nie jest dostępny w terminie rozpoczęcia wypożyczenia, zaoferujemy Użytkownikowi samochód zastępczy. Możemy również zwrócić całą kwotę wypożyczenia.

Tworzenie Konta

Aby wypożyczyć samochód Liigu, należy utworzyć Konto. W tym celu należy pobrać naszą aplikację i wprowadzić swój numer telefonu. Użytkownik otrzyma wiadomość tekstową z kodem weryfikacyjnym w celu potwierdzenia jego numeru telefonu. Konto zostanie utworzone po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego w Aplikacji.

Aby zaoferować Użytkownikowi Usług Liigu, musimy potwierdzić, że jest on osobą, za którą się podaje, i ma uprawnienia do kierowania samochodami Liigu.

Należy podać wymagane dane osobowe w ramach dokonywania pierwszej rezerwacji lub w Aplikacji, wybierając kolejno opcje More (Więcej) -> Profile (Profil). Można w niej również przeglądać swoje dane i zarządzać nimi.

Wymagania dotyczące Użytkownika

Samochody Liigu są zasadniczo wypożyczane zweryfikowanym Użytkownikom w wieku 23–70 lat. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 23 lata lub więcej niż 70 lat, przeprowadzimy dodatkową ocenę ryzyka podczas weryfikacji jego tożsamości. Niektóre z naszych Usług mogą być niedostępne na kontach takich Użytkowników.

W zależności od wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka Liigu może uznać Użytkownika za uprawnionego do prowadzenia samochodu, ale może zażądać dodatkowych Opłat lub wyższej kaucji.

Dodatkowy Kierowca

Tylko zweryfikowany Dodatkowy Kierowca może prowadzić samochód Liigu przypisany do wypożyczenia Użytkownika. Użytkownik musi w okresie wypożyczenia zadbać o to, że samochodem nie będą jeździć osoby nieupoważnione.

 • Dodatkowego Kierowcę można dodać podczas rezerwacji samochodu lub w okresie wypożyczenia. Aby móc prowadzić pojazd, Dodatkowy Kierowca musi pobrać aplikację Liigu, założyć Konto i dokonać weryfikacji tożsamości, a główny Użytkownik musi dokonać płatności za dodanie Dodatkowego Kierowcy.
 • Dodatkowy Kierowca musi spełniać takie same wymagania jak Kierowca Główny.

Dodatkowy Kierowca zweryfikować swoją tożsamość. W tym celu musi podać działowi obsługi klienta Liigu swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia.

Podczas korzystania z samochodów Liigu Użytkownik musi zadbać o stałe przestrzeganie Warunków Świadczenia Usług.

Wymagane dokumenty

Aby móc prowadzić samochód Liigu, Użytkownik musi posiadać ważny dokument podróży oraz ważne prawo jazdy.

Dokumentem podróży musi być paszport lub dowód osobisty wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

 • Prawo jazdy musi być wydane przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone lub Kanadę. Użytkownik musi posiadać także międzynarodowe prawo jazdy.
 • Organy lokalne mogą mieć dodatkowe wymagania dotyczące międzynarodowego prawa jazdy w przypadku osób pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Użytkownik musi mieć ze sobą prawo jazdy i dokumenty tożsamości oraz okazać je naszym pracownikom lub organom lokalnym gdy zostanie o to poproszony.

Wszystkie dokumenty muszą być ważnymi oryginalnymi dokumentami fizycznymi. Proszę mieć na uwadze, że dokumenty tymczasowe nie są akceptowane.

Weryfikacja tożsamości

Aby rozpocząć proces weryfikacji, Użytkownik musi w naszej aplikacji zrobić zdjęcia wymaganych dokumentów i przesłać je przynajmniej 72 godziny przed planowanym czasem odbioru.

 • Aby zrobić wymagane zdjęcia, Użytkownik w Aplikacji musi wybrać kolejno opcje More (Więcej) -> ID Documents (Dokumenty tożsamości), a następnie postępować zgodnie z monitem wyświetlonym na ekranie. Ewentualnie może wybrać kolejno opcje My rental (Moje wypożyczenia) -> Add documents (Dodaj dokumenty).
 • Aby przejrzeć swoje dokumenty i zarządzać nimi, wystarczy wybrać kolejno opcje More (Więcej) -> ID Documents (Dokumenty tożsamości).

Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie swoich danych osobowych i zdjęć dokumentów. Aby sprawdzić swój status weryfikacji, wystarczy w Aplikacji wybrać kolejno opcje More (Więcej) -> Profile (Profil) -> Verification Status (Status weryfikacji).

Wymagania dotyczące zdjęcia

Wszystkie dokumenty, które Użytkownik przesyła do weryfikacji, muszą:

 • być wystawione na imię i nazwisko Użytkownika,
 • wskazywać jego tożsamość,
 • być ważne w chwili weryfikacji,
 • być ważne przynajmniej do zwrotu samochodu Liigu.

Przesyłane zdjęcia dokumentów muszą być:

 • wyraźne i czytelne, bez odblasków i nie rozmazane,
 • kompletne, tj. pokazywać cały dokument bez palców lub innych obiektów zasłaniających jego część,
 • zrobione na płaskiej powierzchni, tj. nie należy trzymać dokumentów w dłoni,
 • zdjęciami dokumentów, tj. nie mogą być zdjęciami innego ekranu lub innego zdjęcia.

Selfie

Na zdjęciu musi być widoczna cała twarz Użytkownika. Należy zdjąć nakrycie głowy, maseczkę itp. Religijne nakrycia głowy, takie jak hidżaby czy khimary, są akceptowane, pod warunkiem że będzie można rozpoznać w nich osobę widoczną na zdjęciach w dokumentach. Zwykłe przezroczyste okulary są akceptowane, o ile nie powodują odbić na zdjęciu. Należy zdjąć okulary z ciemnymi lub przyciemnianymi soczewkami. Należy ustawić twarz na środku zdjęcia i patrzeć prosto w obiektyw z otwartymi oczami.

Problemy z weryfikacją tożsamości

Liigu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz klienta, który nie przejdzie pomyślnie weryfikacji tożsamości. Mamy również prawo do anulowania wypożyczenia samochodu, gdy:

 • Użytkownik nie prześle wymaganych dokumentów przynajmniej 72 godziny przed planowanym odbiorem samochodu Liigu,
 • Użytkownik nie spełni wymagań wypożyczenia danego samochodu, na przykład nie mieści się w widełkach wiekowych albo posiada prawo jazdy zbyt krótko,
 • istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać że wypożyczenie wiąże się z oszustwem.

W przypadku wystąpienia powyższych powodów obowiązują nasze standardowe warunki anulowania rezerwacji.

Pomyślna weryfikacja

Po weryfikacji tożsamości Użytkownika jest on uznawany za zweryfikowanego Użytkownika. Oznacza to, że uzyska on dostęp do samochodu Liigu w wybranym czasie i miejscu odbioru.

Ponadto przed kolejnym wypożyczeniem samochodu Liigu nie będzie musiał przechodzić kolejnej weryfikacji.

Użytkownik zachowa status zweryfikowanego Użytkownika do czasu wygaśnięcia ważności jednego z dokumentów przesłanych na potrzeby weryfikacji. Gdy to nastąpi, poprosimy Użytkownika o przesłanie nowych dokumentów. Musimy także ponownie zweryfikować tożsamość Użytkownika, gdy zmieni on nazwisko lub datę urodzenia w aplikacji albo doda nowe zdjęcia.

Zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych

Przesyłając zdjęcia, Użytkownik potwierdza, że ma prawo do korzystania z tych dokumentów i obrazów, oraz udziela Liigu prawa do używania, powielania i wyświetlania takiej zawartości w związku z wykorzystywaniem Witryny, Aplikacji i Usług przez Użytkownika.

 • Liigu zachowuje to prawo, dopóki Użytkownik korzysta z Witryny, Aplikacji i Usług. Dotyczy ono zawartości chronionej prawem własności intelektualnej, prawem o ochronie danych osobowych i prawem o ochronie wizerunku Użytkownika.
 • Mamy prawo poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty, jeśli będzie to konieczne do weryfikacji tożsamości Użytkownika. W takim przypadku skontaktujemy się z nim bezpośrednio w celu ustalenia szczegółów.
 • W razie problemów z dokumentami przesłanymi przez Użytkownika skontaktujemy się z nim i poprosimy o zrobienie nowych zdjęć. Możemy również poprosić go o krótką rozmowę wideo.

Jeśli Liigu poniesie jakiekolwiek straty czy koszty lub zaciągnie zobowiązania w wyniku działań Użytkownika, będzie on za nie w pełni odpowiedzialny i zobowiązany do zrekompensowania ich Liigu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Konto Użytkownika, utraci on prawo do rejestracji w Usługach oraz do utworzenia nowego konta, także na inne dane, nawet wtedy, gdy chce korzystać z Usług w imieniu strony trzeciej.

Potwierdzenie rezerwacji i umowa

Po otrzymaniu zapłaty potwierdzimy wypożyczenie samochodu.

Użytkownik musi podać nam ważny adres e-mail i aktywny numer telefonu, aby nasza spółka mogła przesłać mu potwierdzenie oraz ważne informacje na temat wypożyczenia samochodu. Użytkownik musi logować się do aplikacji Liigu przy użyciu numeru telefonu podanego podczas składania rezerwacji za pośrednictwem innych kanałów. Tylko w ten sposób możliwa będzie synchronizacja szczegółów wypożyczenia między kanałami i urządzeniami.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią Umowę Wypożyczenia samochodu. Aby uzyskać wgląd w szczegóły wypożyczenia i zarządzać nimi, w naszej aplikacji wystarczy wybrać kolejno opcje More (Więcej) > Rentals (Wypożyczenia), po czym wybrać wypożyczenie do wyświetlenia na karcie Current Rentals (Bieżące wypożyczenia) lub Future rentals (Przyszłe wypożyczenia).

Jako użytkownik Liigu podczas tworzenia konta wyrażasz zgodę na nasze Warunki świadczenia usług. Konkretne szczegóły każdego wypożyczenia, takie jak szczegóły dotyczące samochodu, szczegóły dotyczące miejsca odbioru i zwrotu itp. są uzgadniane na początku wypożyczenia.

Firma Liigu zastrzega sobie prawo do odmowy przyszłego wypożyczenia lub zakończenia trwającego wypożyczenia ze względu na zagrożenie dla członków zespołu Liigu lub mienia.

Odbiór i zwrot samochodu

Szczegóły samochodu przypisanego do wypożyczenia, takie jak dokładna lokalizacja, marka i model, kolor i tablice rejestracyjne, będą dostępne w aplikacji przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem wypożyczenia.

Użytkownik ma obowiązek rozpocząć wypożyczenie i odebrać samochód w zaplanowanym terminie. Jeśli Użytkownik nie odbierze samochodu w zaplanowanym terminie, może to zostać uznane za Niestawiennictwo. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym Anulowania Rezerwacji i Niestawiennictwa.

Liigu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieudane próby odbioru spowodowane przez strony trzecie, w tym, m.in. za usługi transportowe. Liigu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane zwłoką klienta, w konsekwencji której usługa transportowa może nie być w stanie odebrać spóźnionych klientów.

Aby móc rozpocząć jazdę samochodem Liigu, Użytkownik musi:

 • mieć najnowszą wersję aplikacji Liigu zainstalowaną na swoim urządzeniu (iOS lub Android),
 • zalogować się, wprowadzając numer telefonu użyty w chwili rezerwacji samochodu,
 • w chwili rozpoczęcia wypożyczenia Użytkownik posiadać dostęp do Internetu umożliwiający pobranie klucza cyfrowego na telefon,
 • zadbać o to, aby telefon miał odpowiednio naładowaną baterię,
 • mieć przez cały czas włączony interfejs Bluetooth na swoim urządzeniu.

Dokładna metoda dostępu do samochodu i rozpoczęcia wypożyczenia zależy od lokalizacji i samochodu. Procedura może wymagać:

 • odblokowania samochodu w aplikacji (domyślnie),
 • odebrania kluczyka ze skrzynki na klucze lub od naszego pracownika przy samochodzie.

Zwracając samochód, należy zaparkować go dokładnie w miejscu wskazanym w Aplikacji Liigu i zakończyć wypożyczenie w Aplikacji.

 • W przypadku pozostawienia samochodu w innym miejscu Użytkownik pokryje wszystkie koszty związane z odzyskaniem samochodu z niewłaściwej lokalizacji. Ponadto będzie musiał zapłacić opłatę za nieoczekiwany zwrot samochodu zgodnie z rozdziałem Opłaty.
 • Wypożyczenie samochodu nie zostanie uznane za zakończone, dopóki samochód nie zostanie odprowadzony do uzgodnionego miejsca. Opłaty będą naliczane do czasu zwrotu samochodu zgodnie z instrukcjami w Aplikacji.

Jeśli użytkownik nie zwróci wypożyczonego samochodu w wyznaczonym terminie i nie przedłuży wypożyczenia, utraci dostęp do samochodu. Jeśli zwróci samochód z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, będzie musiał zapłacić opłatę za opóźnienie.

Stan samochodu

Wszystkie samochody Liigu są w doskonałym stanie technicznym oraz są czyszczone i dezynfekowane przed wydaniem Użytkownikowi. Użytkownik musi zwrócić samochód w takim samym stanie technicznym i odpowiednio czysty. Prosimy zapoznać się z podrozdziałem pt. „Dodatkowa opłata za czyszczenie” w rozdziale Opłaty.

W okresie wypożyczenia samochodu Użytkownik ma obowiązek monitorować jego stan.

 • Wszelkie problemy, na przykład konieczności uzupełnienia oleju lub znaków ostrzegawczych na desce rozdzielczej, należy natychmiast zgłaszać pracownikom działu obsługi klienta Liigu. Możemy zażądać, aby samochód był serwisowany w okresie wypożyczenia. W takim przypadku Użytkownik musi dostarczyć go do punktu serwisowego określonego przez Liigu.

Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji w samochodzie.

 • W przypadku dokonania jakichkolwiek nieautoryzowanych modyfikacji wszystkie ubezpieczenia Liigu stracą ważność, a Użytkownik w pełni pokryje wszystkie koszty przywrócenia samochodu do pierwotnego stanu.

Palenie lub używanie e-papierosów jest zabronione w samochodzie.

 • Palenie w samochodzie w okresie wypożyczenia skutkuje obciążeniem Użytkownika dodatkowymi związanych z tym kosztami czyszczenia. Prosimy zapoznać się z podrozdziałem pt. „Dodatkowa opłata za czyszczenie” w rozdziale Opłaty.

Polityka dotycząca paliwa

Polityka dotycząca paliwa określa wymagany poziom paliwa w zbiorniku samochodu Liigu na początku i na końcu wypożyczenia. Liigu stosuje Politykę dotyczącą tankowania paliwa do pełna, co oznacza, że Użytkownik otrzyma samochód Liigu zatankowany do pełna i oczekuje się od niego, że zwróci samochód w takim samym stanie. Jeśli Użytkownik nie napełni zbiornika przed zwróceniem samochodu, zostanie obciążony opłatą za brakujące paliwo. Prosimy zapoznać się z podrozdziałem pt. „Opłata za tankowanie” w rozdziale Opłaty.

Użytkownik ma obowiązek zadbać o stosowanie odpowiedniego rodzaju paliwa w samochodach Liigu. W przypadku zastosowania niewłaściwego rodzaju paliwa w samochodzie Użytkownik ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z zatankowaniem takiego paliwa.

Polityka dotycząca przebiegu

Polityka dotycząca przebiegu określa maksymalną liczbę kilometrów/mil, jaką można przejechać podczas wypożyczenia samochodu.

Wypożyczane samochody Liigu mogą posiadać ograniczony lub nieograniczony limit przebiegu. Dokładny limit przebiegu jest zawsze podany w ofercie.

Jeśli Użytkownik przekroczy limit przebiegu, zostanie doliczona Dodatkowa Opłata za Przekroczenie Przebiegu w zależności od liczby dodatkowych kilometrów przejechanych ponad limit.

Zwierzęta

Zwierzęta są mile widziane w samochodach Liigu, ale ze względu na ich bezpieczeństwo muszą być przewożone w nosidłach podróżnych w okresie wypożyczenia samochodu.

 • Tylko zwierzęta użytkowe towarzyszące osobie niepełnosprawnej mogą przebywać w samochodzie bez nosidła.
 • Użytkownik ma obowiązek w pełni pokryć wszelkie szkody i dodatkowe koszty czyszczenia związane z przewożeniem zwierząt w samochodach Liigu.

Ograniczenia geograficzne

Jeśli wypożyczony samochód odebrano w Europie kontynentalnej, Użytkownik może jeździć samochodem Liigu w następujących krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, a także Szwajcaria. Jazda w innych miejscach jest zabroniona.

Pojazdów Liigu nie można przewozić drogą wodną promami ani innymi rodzajami statków. Jeśli wypożyczenie samochodu rozpoczęło się na wyspie, Użytkownik może jeździć samochodem Liigu tylko na tej wyspie.

Wykupując Dodatkową opcję przekraczania granic, kierowca uzyskuje pozwolenie na przekraczanie granic wszystkich państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem Islandii.

Przekraczanie granic do innego kraju jest dozwolone tylko po wcześniejszym dodaniu Dodatkowej opcji przekraczania granic do wypożyczenia.

Jeśli firma Liigu wykryje nieautoryzowane przekroczenie granicy bez wykupienia dodatkowej opcji, użytkownik zostanie obciążony opłatą karną.

W przypadku podróży do innego kraju bez wykupienia Dodatkowej opcji przekraczania granic, wszystkie ubezpieczenia Liigu tracą ważność.

Jeśli firma Liigu wykryje, że użytkownik przekroczył granicę kraju objętego ograniczeniami, tj. takiego, który nie jest dozwolony w ramach Ograniczeń geograficznych, użytkownik zostanie obciążony opłatą karną.

Należy pamiętać, że Liigu nie oferuje Usługi Pomocy Drogowej poza krajem rozpoczęcia wypożyczenia.

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi lokalnymi zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz postępować zgodnie z nimi.

Płatności, opłaty i kaucja

Metody płatności

Akceptujemy płatności kartą kredytową lub debetową z funkcją płatności online. Akceptujemy jedynie fizyczne karty płatnicze. Karty wirtualne nie są akceptowane. Użytkownik musi mieć ze sobą kartę płatniczą i na żądanie okazać ją naszemu pracownikowi.

 • Karta, której Użytkownik używa do płacenia za Usługi Liigu, musi być wystawiona na jego nazwisko. W przeciwnym wypadku Użytkownik musi być w stanie wykazać, że ma uprawnienia do karty.

Opłaty za wypożyczenie samochodu oraz wszelkie dodatkowe usługi dodane przez Użytkownika do wypożyczenia będziemy pobierać z karty płatniczej w chwili rezerwacji samochodu. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na Opcjonalne Dodatki do wypożyczenia w późniejszym czasie, opłatę pobierzemy z tej samej karty płatniczej.

W przypadku Usługi Samochód na Abonament koszty wypożyczenia będziemy pobierać z karty płatniczej w miesięcznych ratach. Wysokość ostatniej raty będzie proporcjonalna do liczby dni eksploatacji samochodu w ostatnim miesiącu wypożyczenia.

Opłaty

Ceny w naszej Aplikacji i w naszej Witrynie zawierają podatki i opłaty. Jednak w pewnych okolicznościach mogą obowiązywać określone dodatkowe opłaty. Opisano je w rozdziale Opłaty do niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Te dodatkowe opłaty zostaną pobrane z kaucji Użytkownika lub z jego karty płatniczej po wypożyczeniu samochodu.

Użytkownik będzie powiadamiany o każdej pobranej Opłacie.

Kaucja

Z jego karty płatniczej zostanie pobrana kaucja na 48 godzin przed planowanym odbiorem samochodu.

 • Jeśli wypożyczenie rozpocznie się wcześniej niż 48 godzin po dokonaniu rezerwacji, kaucja zostanie pobrana niezwłocznie po potwierdzeniu rezerwacji i zweryfikowaniu tożsamości użytkownika.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia samochodu podczas wypożyczenia potrącimy potrzebną kwotę z kaucji. Jeśli wypożyczenie nadal trwa, zablokujemy dodatkową kwotę kaucji na karcie płatniczej użytkownika, aby środki wystarczyły na pełne pokrycie kosztów. W przypadku szkody spowodowanej przez osobę trzecią zatrzymamy kaucję w odpowiedniej wysokości do czasu, aż ubezpieczyciel takiej strony trzeciej wypłaci nam odszkodowanie.

 • Jeśli Użytkownik wybrał ofertę Zero Excess, kwota wymaganej kaucji zostanie znacznie zmniejszona. Zostanie ona wykorzystana jedynie w przypadku dodatkowych kosztów, których oferta Zero Excess nie pokrywa.

Kaucję zwolnimy nie później niż 72 godziny po zwrocie samochodu, o ile nie wystąpią nieoczekiwane wydatki lub roszczenia.

 • W przypadku niespodziewanych wydatków Liigu może zatrzymać kaucję do czasu ustalenia pełnego kosztu wydatków. Po obliczeniu kosztu ostatecznego użytkownik zostanie poinformowany o całkowitej kwocie oraz o części kaucji, która zostanie mu zwrócona.

Kursy walut i opłaty bankowe

Liigu prowadzi transakcje głównie w euro i do użytkownika należy pokrycie wszelkich różnic kursowych oraz opłat bankowych związanych z wypożyczeniem samochodu (w tym kaucji). Liigu nie ponosi odpowiedzialności za żadne różnice w kwotach wyświetlanych w naszej aplikacji i w naszej witrynie wynikające z wahań kursów walut i ewentualnych opłat bankowych. Waluta płatności jest wyświetlana wraz ze szczegółami wypożyczenia samochodu.

Kampanie i punkty Liigu

Co pewien czas Liigu może przeprowadzać kampanie promocyjne w celach marketingowych. Oferty kampanii mogą być dostępne w naszej Witrynie i w Aplikacji Liigu lub w witrynach naszych partnerów. Kampanie są zwykle dostępne przez ograniczony czas, określony w materiałach promocyjnych kampanii. O szczegółach trwającej kampanii można dowiedzieć się, kontaktując się z działem obsługi klienta Liigu.

Warunki kampanii zostaną opisane w ofercie lub w materiałach promocyjnych. Biorąc udział w kampanii, Użytkownik zgadza się na określone warunki trwającej kampanii, które mogą zastępować część Warunków Świadczenia Usług Liigu.

Zachowujemy prawo do zakończenia kampanii w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Jeśli mamy powody sądzić, że Użytkownik naruszył warunki kampanii, możemy obciążyć Użytkownika pełną ceną Usług będących przedmiotem oferty kampanii.

Punkty Liigu

Firma Liigu może zasilić konto użytkownika Punktami Liigu, które można wykorzystać do zapłaty za usługi Liigu. Punkty Liigu można otrzymać poprzez oferty kampanii, cashback lub ‒ w niektórych przypadkach ‒ jako zwrot pieniędzy za korzystanie z naszych usług.

O ile nie określono inaczej, punkty są ważne przez rok od daty dodania ich do konta użytkownika. Wartość jednego (1) Punktu Liigu jest równa jednemu (1) euro. Punktów Liigu nie można wymieniać na gotówkę. Nie można przenieść swoich punktów na inne konta Liigu. Warunkiem zachowania i korzystania z Punktów Liigu jest przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Naruszenie Warunków świadczenia usług może spowodować utratę Punktów Liigu.

Punkty Liigu można wykorzystać do opłacenia nowych rezerwacji. Punkty te można wykorzystać wyłącznie za pomocą aplikacji Liigu i naszego zespołu obsługi klienta. Firma Liigu zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta lub usunięcia punktów w przypadku wykrycia jakichkolwiek działań uznawanych za nadużycie, oszustwo lub naruszenie Warunków świadczenia usług.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik w pełni lub częściowo zapłacił za wynajem za pomocą Punktów Liigu i nie odbierze samochodu w zaplanowanym terminie bez uprzedniego poinformowania naszego Działu Obsługi Klienta o jakimkolwiek opóźnieniu, Punkty Liigu wykorzystane do opłacenia wynajmu zostaną unieważnione. W takim przypadku odpowiednia kwota zostanie pobrana z kaucji.

Ubezpieczenie

Wypożyczanie samochodów Liigu obejmuje ubezpieczenie od kolizji (CDW), ochrona przed kradzieżą (TP) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (TPL).

Oznacza to, że Użytkownik jest chroniony w przypadku uszkodzenia samochodu Liigu (ubezpieczenie od kolizji) lub jego kradzieży (ochrona przed kradzieżą). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty osób trzecich, którym Użytkownik wyrządził szkody w samochodzie Liigu, do kwoty 1,2 mln EUR oraz do kwoty 5,6 mln EUR za spowodowanie śmierci lub obrażeń ciała u ludzi.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej mają zastosowanie do wszystkich produktów Liigu.

Ochrona ubezpieczeniowa Liigu nie obejmuje:

 • uszkodzeń kół i opon,
 • uszkodzeń lusterek samochodowych,
 • kosztów utraty kluczyków,
 • kosztów wszelkich napraw, które nie zostały uprzednio zatwierdzone przez Liigu,
 • kosztów wynikających z używania niewłaściwego paliwa lub innych płynów w samochodzie,
 • opłat za przejazd taksówką lub innymi środkami transportu,
 • opłat za przejazd, mandatów za parkowanie i nieprawidłową jazdę,
 • rzeczy osobistych i wartościowych przedmiotów,
 • uszkodzeń zamków samochodowych,
 • dodatkowych opłat za czyszczenie,
 • uszkodzeń wnętrza samochodu (chyba że powstały w wyniku kolizji),
 • uszkodzeń lub utrat akcesoriów samochodowych, takich jak tablica rejestracyjna i wycieraczki,
 • uszkodzeń lub utrat Opcjonalnych Dodatków, takich jak foteliki dziecięce,
 • kradzieży samochodu, jeśli w pojeździe pozostawiono kluczyki fizyczne lub elektroniczne (telefon Użytkownika), ewentualnie doszło do zaniedbań czy nieostrożności.

Ubezpieczenie traci ważność w następujących przypadkach:

 • szkody lub wypadki, do jakich doszło z powodu naruszenia lokalnych zasad ruchu drogowego i innych przepisów,
 • Użytkownik nie dostarczył dokumentów, na przykład raportu policyjnego, lub do szkody doszło z powodu zaniedbania Użytkownika,
 • samochodem kierowała osoba nieupoważniona przez Liigu,
 • kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, umyślnie spowodował szkody, dopuścił się zaniedbań, uprawiał jazdę terenową lub kierował pojazdem bez rozwagi,
 • naruszone zostały niniejsze Warunki Świadczenia Usług,
 • strona trzecia zaangażowana w sprawę odmówiła zaspokojenia roszczenia,
 • Użytkownik przewoził w samochodzie Liigu nielegalne lub niebezpieczne towary lub materiały,
 • Użytkownik wykorzystywał samochód Liigu do udziału w wyścigach lub zawodach,
 • Użytkownik wykorzystywał samochód Liigu do holowania innych pojazdów,
 • Użytkownik wprowadził jakiekolwiek modyfikacje w samochodzie,
 • Użytkownik wykorzystywał samochód Liigu w celach zarobkowych lub przynoszących korzyści, jak np. wypożyczanie go osobom trzecim, odpłatny przewóz pasażerów, szkolenie kierowców itp.

Udział Własny

Udział Własny to kwota i odpowiedzialności pieniężnej Użytkownika w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu Liigu. Może on obejmować zdarzenia, takie jak pożar, wandalizm, kradzież i utratę możliwości użytkowania. Jest to kwota, którą Użytkownik zobowiązuje się zapłacić w przypadku roszczenia dotyczącego ubezpieczenia od kolizji (CDW) lub ubezpieczenia od kradzieży (TP) samochodu. Udział Własny jest naliczany za każde indywidualne zdarzenie ubezpieczeniowe. Dokładne kwoty udziału własnego zależą od rodzaju szkody lub straty, typu samochodu, miejsca wypożyczenia i wybranego pakietu ubezpieczenia. Kwoty udziału własnego są zawsze określone w szczegółach każdego samochodu Liigu oferowanego w naszej Aplikacji i w naszej Witrynie.

Opcje ochrony ubezpieczeniowej

Jeśli Użytkownik chce wyeliminować lub zmniejszyć udział własny w ramach ubezpieczenia od kolizji, może dodać opcje ubezpieczenia Liigu do wypożyczenia. Opcje mogą się różnić w zależności od umowy. Opcje ochrony ubezpieczeniowej znoszą lub zmniejszają opłaty za szkody, chyba że szkoda nastąpi w okolicznościach naruszających niniejsze Warunki świadczenia usług. Szczegółowe informacje znajdują się w części Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Opcje ochrony ubezpieczeniowej Liigu nie obejmują żadnych opłat związanych z paliwem, przebiegiem ani mandatami. Użytkownik wciąż musi pokryć takie koszty, jeśli wystąpią one w ramach wypożyczenia. Opcje ochrony ubezpieczeniowej Liigu nie obejmują również kradzieży pojazdu. Opcje ochrony ubezpieczeniowej Liigu nie mają zastosowania do kierowców, którzy nie spełniają wymogów dotyczących wieku użytkownika.

Opcje dodatkowe

Istnieje możliwość wybrania do wypożyczenia opcji dodatkowych, takich jak foteliki dla dzieci czy dodatkowe ubezpieczenie. Dokładna cena i dostępność tych dodatków zależy od miejsca wypożyczenia i wybranego samochodu. Dostępne opcjonalne dodatki i ich ceny są zawsze pokazywane przy każdej ofercie samochodu Liigu.

Opcje dodatkowe nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu wypożyczenia.

Jeśli w okresie wypożyczenia materialne Opcje Dodatkowe, takie jak foteliki dziecięce, łańcuchy zimowe czy inne przedmioty materialne zostaną zagubione, uszkodzone lub zabrudzone, Użytkownik ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z ich czyszczeniem lub wymianą. Materialne Opcje Dodatkowe można zamówić nie później niż na dwie godziny przed odbiorem. W razie konieczności zamówienia opcji dodatkowej po tym terminie prosimy o kontakt z naszą Obsługą Klienta - spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Nie możemy obiecać, że będziemy w stanie pomóc w przypadku późnego zamówienia; należy jednak pamiętać, że jeśli takie zamówienie uda się złożyć, to za naszą dodatkową pracę pobierzemy opłatę równą opłacie za zwłokę.

Montaż fotelików dziecięcych

W przypadku wyboru do wypożyczenia fotelika dziecięcego każdego rodzaju jako opcjonalnego dodatku dołożymy wszelkich starań, aby zamontować go w samochodzie wcześniej i zaoszczędzić czas Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest jednak przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić fotelik dziecięcy i upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia zamontowano prawidłowo i bezpiecznie. Liigu nie odpowiada za żadne obrażenia ani szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu fotelika dziecięcego.

Zdarzenia, wypadki i szkody

Istniejące szkody

Wszystkie samochody Liigu są sprawdzane pod kątem uszkodzeń przed ich wydaniem Użytkownikowi. W niektórych miejscach znane uszkodzenia są oznaczone małymi naklejkami.

Rozpoczynając wypożyczenie samochodu Liigu, Użytkownik ma obowiązek również sprawdzić samochód pod kątem istniejących szkód.

 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieoznakowanych uszkodzeń samochodu (takich jak zadrapania, wgniecenia itp.), które zdaniem użytkownika mogliśmy przeoczyć, należy jak najdokładniej je opisać i niezwłocznie zgłosić do naszego działu obsługi klienta, ale nie później niż dwie godziny po rozpoczęciu wypożyczenia samochodu. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, ubezpieczenie Liigu straci swoją ważność, a użytkownik będzie musiał pokryć szkody.

Nowe uszkodzenia, wypadki i awarie

Jeśli samochód Liigu wypożyczany przez Użytkownika zostanie uszkodzony w jakikolwiek sposób lub ulegnie awarii, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w okresie wypożyczenia lub udziału w wypadku drogowym podczas korzystania z samochodu Liigu również należy niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

 • Użytkownik ma obowiązek powiadomić nas o wszelkich zdarzeniach niezwłocznie, ale nie później niż 12 godzin po ich wystąpieniu.
 • Jeżeli Użytkownik nie zgłosi zdarzenia w ciągu 12 godzin, ubezpieczenie Liigu utraci ważność, z wyjątkiem przypadków, gdy skontaktowanie się z nami w tym czasie będzie niemożliwe (na przykład w przypadku poważnych obrażeń lub choroby Użytkownika).
 • Przekażemy instrukcje dotyczące dalszych działań, według których Użytkownik musi postępować.

Jeśli naprawa lub wymiana części okaże się konieczna, należy wcześniej uzyskać naszą zgodę.

 • Nie zwracamy kosztów jakichkolwiek nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji samochodów Liigu, a Użytkownik może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia samochodu do pierwotnego stanu.

Jeżeli w zdarzeniu biorą udział inne strony, Użytkownik musi wezwać policję.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z ubezpieczenia Liigu, musi zachować i przekazać nam całą powiązaną dokumentację.

 • Jeśli Użytkownik nie dostarczy dokumentów, na przykład raportu policyjnego, lub do szkody doszło z powodu zaniedbania Użytkownika lub naruszenia niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub lokalnych przepisów, ubezpieczenia Liigu tracą ważność, a Użytkownik zostanie obciążony wszystkimi kosztami.

Liigu pobiera również opłatę administracyjną za prowadzenie dochodzeń w przypadku uszkodzeń.

Proszę mieć na uwadze, że uszkodzenia wynikłe z zaniechania lub naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa spowodują unieważnienie ubezpieczenia Liigu, a wszelkie koszty w takich przypadkach poniesie Użytkownik. Przybliżony koszt uszkodzenia samochodu zostanie obliczony zgodnie z tabelą szacowania szkód Liigu. W przypadku, gdy koszty naprawy pojazdu przekroczą kwotę obliczoną na podstawie tabeli szacowania szkód, Liigu ma prawo domagać się różnicy między kwotą szacowaną a rzeczywistym kosztem usunięcia szkody. Jeśli część, akcesorium lub usługa dodatkowa niewymienione w tabeli szacowania uległy uszkodzeniu lub zostały zagubione podczas wypożyczenia samochodu lub jeśli ukryte uszkodzenia, do których doszło podczas wypożyczenia lub w związku z nim wyjdą na jaw po zwrocie samochodu, Liigu ma prawo domagać się odszkodowania w zakresie rzeczywistego kosztu poniesionej szkody (w tym szkody z tytułu utraty możliwości zarobkowych).

Liigu ma prawo zabrać pojazd z punktu zwrotu do swojego najbliższego serwisu. Informujemy, że tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 72 godzin od zakończenia okresu wypożyczenia samochodu, Liigu sprawdzi wskaźnik poziomu paliwa i przebieg pojazdu, a także czy nie doszło do łatwo zauważalnych uszkodzeń bez ruszania pojazdu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki panujące na parkingu lub w obiekcie jak również ich poziom czystości mogą nie być wystarczające do wykrycia drobnych uszkodzeń. W związku z tym Użytkownik niniejszym udziela Liigu, według własnego uznania, prawa do przewiezienia pojazdu do wyznaczonego punktu świadczenia usług Liigu lub do innego miejsca wybranego według własnego uznania Liigu w celu wyczyszczenia pojazdu i przeprowadzenia jego dokładnej kontroli. W zakresie, w jakim niniejsze warunki nie stanowią inaczej, niniejszym Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie nierozliczone i niezgłoszone uszkodzenia pojazdu, które zostaną wykryte w wyniku takiej kontroli.

W przypadku poważnego uszkodzenia wypożyczanego samochodu Liigu użytkownik może poprosić o samochód zastępczy. Liigu dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości zapewnić samochód zastępczy w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Tylko Liigu może określić, czy potrzebny jest samochód zastępczy, i zapewnić go w razie potrzeby.

Pomoc Drogowa

Usługa Pomocy Drogowej jest dostępna w przypadku każdego wypożyczenia samochodu Liigu w kraju odbioru danego samochodu.

Opłaty parkingowe, mandaty i wykroczenia

Nasze ceny nie zawierają opłat parkingowych. Wszelkie dodatkowe koszty parkingowe, które obowiązują na początku, w trakcie oraz na końcu wypożyczenia, opłaca Użytkownik.

Jeśli Użytkownik będzie musiał zwrócić samochód przed uzgodnionym czasem zwrotu, musi natychmiast powiadomić o tym nasz dział obsługi klienta, aby uniknąć lub obniżyć wysokość ewentualnych opłat parkingowych.

 • Jeśli Użytkownik nie powiadomi nas, że kończy wypożyczenie wcześniej, naliczona zostanie opłata za każdą godzinę parkowania do wyznaczonego czasu zwrotu.

Użytkownik pokrywa wszelkie opłaty parkingowe i mandaty otrzymane w okresie wypożyczenia samochodu Liigu.

 • W zależności od lokalnych przepisów obowiązujących w kraju wypożyczenia oraz sposobów przetwarzania mandatów przez organy lokalne możemy pobrać kwotę mandatu bezpośrednio z karty płatniczej Użytkownika lub na żądanie przekazać organom lokalnym jego dane kontaktowe.
 • Możemy również udostępniać informacje osobowe Użytkownika organom lokalnym, jeśli zwrócą się o nie w celu zbadania ewentualnych naruszeń lub przestępstw.

Liigu może również pobierać opłatę administracyjną za obsługę takich przypadków.

Zmiany w wypożyczeniu

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w przypadku chęci wprowadzenia zmian w warunkach wypożyczenia po jego potwierdzeniu. Zmiany mogą dotyczyć na przykład terminu wypożyczenia, samochodu lub opcjonalnych dodatków.

Przypominamy, że wszelkie zmiany dotyczące wypożyczenia mogą wpłynąć na jego cenę, ponieważ stawki obowiązujące w chwili rezerwacji i w chwili dokonywania zmian nie zawsze są takie same. W razie konieczności przedłużenia wypożyczenia samochodu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Nie możemy jednak zagwarantować, że przedłużenie będzie możliwe.

Jeśli Użytkownik chce zakończyć wypożyczenie wcześniej, musi poinformować o tym jak najszybciej nasz dział obsługi klienta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wcześniejszego zakończenia wypożyczenia opłaty za wypożyczenie nie podlegają zwrotowi.

Z Usługi Samochód na Abonament można zrezygnować w dowolnej chwili okresu abonamentowego. W przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu w okresie abonamentowym, Użytkownik zostanie obciążony kwotą dwóch miesięcy abonamentu, ale nie większą niż pozostałą sumą miesięcznych płatności.

W okresie subskrypcji Użytkownik może zamienić swój samochód Liigu na inny. Aby zmienić samochód, musi poinformować nas o tym, jaki model samochodu go interesuje. Realizacja zmiany może zająć nam do 14 dni zależnie od dostępności zamówionego modelu. Koszt wszelkich dodatków miesięcznych, które Użytkownik dodał w okresie abonamentu, zostanie odjęty od opłaty.

Anulowanie i Niestawiennictwo

Anulowanie

Użytkownik może anulować swoje wypożyczenie przed planowanym czasem odbioru samochodu, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta lub prosząc o anulowanie wypożyczenia w Aplikacji Liigu.

Takie same zasady dotyczące anulowania wypożyczenia obowiązują, gdy Użytkownik sam anuluje wypożyczenie lub gdy anuluje go Liigu z powodu nieprzestrzegania Warunków Świadczenia Usług.

W przypadku anulowania wypożyczenia przynajmniej 24 godziny przed planowanym terminem odbioru samochodu Użytkownik otrzyma pełny zwrot pieniędzy.

Jeśli Użytkownik anuluje wypożyczenie w czasie krótszym niż 24 godziny, ale przed planowanym terminem odbioru, pobierzemy Opłatę za Anulowanie wypożyczenia i zwrócimy uiszczoną wcześniej opłatę, która przekracza Opłatę za Anulowanie.

Jeśli nie uda nam się zapewnić samochodu Użytkownikowi, dołożymy wszelkich starań, aby dokonać rezerwacji u innego Dostawcy Usług. Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować alternatywnego samochodu, skontaktujemy się z Użytkownikiem i zwrócimy pełną kwotę.

Niestawiennictwo

Jeśli Użytkownik nie odbierze samochodu o zaplanowanym czasie i nie poinformuje naszego działu obsługi klienta o opóźnieniu, wypożyczenie zostanie uznane za Niestawiennictwo, a my obciążymy Użytkownika opłatą za Niestawiennictwo.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby zatrzymać samochód dla użytkownika w przypadku, gdy się spóźni, jednak nie możemy zagwarantować jego dostępności w przypadku spóźnienia się o ponad godzinę. Jeśli samochód nie będzie dostępny z powodu spóźnionego przybycia użytkownika, prosimy o kontakt. Spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. W takim przypadku będzie obowiązywać opłata za opóźnienie. Prosimy zapoznać się z punktem „Opłata za opóźnienie” w „Opłaty”.

Zdjęcia samochodów

W naszej Aplikacji i w naszej Witrynie znajdują się zdjęcia od spółki izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000–2023] izmo, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zamieszczone tutaj zdjęcia samochodów są własnością spółki izmo, Inc. i są chronione przepisami o prawach autorskich Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi układami o prawach autorskich. Dostęp do tych zdjęć i korzystanie z nich ogranicza się Warunkami odrębnej umowy licencyjnej. Nieuprawnione wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, zapisywanie lub modyfikowanie tych zdjęć jest surowo zabronione.

Przechowywanie, ochrona i udostępnianie danych

Szczegółowe informacje na temat przechowywania, przetwarzania i udostępniania posiadanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Odpowiedzialność

Pobranie Aplikacji Liigu i korzystanie z niej oznacza zgodę Użytkownika na to zastrzeżenie. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko. Aplikacja Liigu jest dostarczana w stanie, w jakim jest, i w miarę dostępności, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, jednak wyłączenia obowiązują tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i nie wpływają na prawa Użytkownika.

 • Aplikacja Liigu jest dostępna na wszystkich urządzeniach z systemem iOS i na większości urządzeń z systemem Android.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje w naszej Aplikacji i w naszej Witrynie były dokładne, nie odpowiadamy za udostępnianie nieprawidłowych ani wybrakowanych informacji. Nie odpowiadamy za żadne decyzje Użytkownika wyłącznie na podstawie przekazywanych przez nas informacji. Nie odpowiadamy za awarie techniczne skutkujące brakiem dostępu do Internetu, Aplikacji oraz Witryny, a także za uszkodzenia ciała lub mienia Użytkownika powstałe podczas korzystania z Aplikacji, Witryny lub Usług.

Aplikacja Liigu zbiera i przechowuje dane osobowe Użytkownika potrzebne do rezerwacji i wypożyczenia pojazdu. Chociaż wdrożone zostały wszelkie uzasadnione środki ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika, nie gwarantujemy pełnego zabezpieczenia przed naruszeniami ani pełnej prywatności korespondencji elektronicznej pomiędzy nami a Użytkownikiem.

Przypominamy, że Użytkownik odgrywa ważną rolę w ochronie danych. Odradzamy Użytkownikowi dzieleniem się danymi konta Liigu i zalecamy odpowiednie zabezpieczenie telefonu.

Zalecamy, by nie wykonywać na telefonie czynności typu jailbreak lub root, czyli nie usuwać ograniczeń oprogramowania nakładanych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Usunięcie ograniczeń oprogramowania może narazić telefon na złośliwe oprogramowanie, wirusy i złośliwie spreparowane programy oraz zakłócać pracę zabezpieczeń telefonu. Ponadto może to spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji Liigu lub uniemożliwić jej funkcjonowanie.

Nie odpowiadamy działania ani zaniechania osób trzecich, niezależnie od przyczyny, ani za szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe specjalne, wynikowe czy moralne, niezależnie od przyczyny, powstałe w związku z Aplikacją, Witryną lub Usługami Liigu.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli użytkownik mieszka w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie, może złożyć skargę dotyczącą naszych usług za pomocą usługi internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Jeśli użytkownik mieszka w UE, Norwegii, Islandii lub w Liechtensteinie, może również złożyć skargę i dowiedzieć się o innych możliwościach za pomocą lokalnego oddziału ECC-Net.

Użytkownicy spoza UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą złożyć skargę do estońskiej komisji ds. sporów konsumenckich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji rozwiązywania sporów, prosimy o kontakt pod adresem support@liigu.me.

Licencja na aplikację mobilną

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług w Aplikacji, udzielamy mu odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego prawa do instalowania i korzystania z Aplikacji na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych, które posiada lub kontroluje, oraz do uzyskiwania dostępu i korzystania z Aplikacji na takich urządzeniach zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartymi w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług.

Użytkownik nie może:

 • dokonywać dekompilacji, rozkładać na czynniki pierwsze, demontować, podejmować prób pozyskania kodu źródłowego ani odszyfrowywać Aplikacji, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo,
 • dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, poprawek, ulepszeń, tłumaczeń ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Aplikacji,
 • naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad ani rozporządzeń w związku z dostępem do Aplikacji lub korzystaniem z niej,
 • usuwać, zmieniać ani ukrywać informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) opublikowanych przez nas lub licencjodawców Aplikacji,
 • używać Aplikacji do działań generujących przychody, przedsięwzięć komercyjnych oraz innych celów, do których nie została stworzona ani przeznaczona,
 • zapewniać Aplikacji w sieci lub w innym środowisku, w którym dostęp do niej i jej funkcji ma wiele urządzeń lub użytkowników w tym samym czasie,
 • używać Aplikacji do tworzenia produktów, usług lub programów bezpośrednio lub pośrednio konkurujących z Aplikacją, ewentualnie ją zastępujących,
 • używać Aplikacji do wysyłania zautomatyzowanych zapytań do witryn lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail,
 • wykorzystywać jakichkolwiek zastrzeżonych informacji, naszych interfejsów lub innej własności intelektualnej podczas tworzenia, opracowywania, wytwarzania, licencjonowania lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń przeznaczonych do użytku wraz z Aplikacją.

Siła wyższa

Liigu nie odpowiada za opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań, jeśli dojdzie do nich w wyniku zdarzeń będących poza kontrolą Liigu, w tym katastrof, zamieszek, wojny, czynów szkodliwych popełnianych w złej wierze, pożarów lub awarii zasilania elektrycznego.

Zakończenie Umowy o Świadczenie Usług

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto w aplikacji Liigu, jeśli nie ma żadnych bieżących lub nadchodzących wypożyczeń. Jeśli Użytkownik ma bieżące lub nadchodzące wypożyczenia, musi je zakończyć lub anulować przed usunięciem konta. Liigu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w dowolnej chwili w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Świadczenia Usług, jakichkolwiek przepisów prawa lub praw jakiejkolwiek osoby.