Avgifter

Priserna som visas i vår app och på vår webbplats inkluderar redan skatter och avgifter.

Vissa extraavgifter kan dock tillkomma under vissa omständigheter. Dessa omständigheter och avgifter beskrivs nedan.

Vi har rätt att ta ut dessa avgifter från ditt betalkort under dessa omständigheter. Vi meddelar dig alltid när vi tar ut en avgift från dig.

Tankningsavgift - 3,50 euro/liter
Om du lämnar tillbaka bilen med mindre bränsle i tanken än vad som anges i bränslepolicyn för din hyra, debiterar vi dig för det saknade bränslet.
Extra städavgift - Upp till 300 euro/bil
Alla Liigu-bilar genomgår standard in- och exteriörrengöring och desinfektion efter varje uthyrning. Om standardstädningen inte räcker för att rengöra bilen och tillval (som barnstolar), kan vi debitera dig för kostnaden för extra städning. Avgiften överstiger vanligtvis inte 300 euro. Men om våra städavgifter avsevärt överstiger 300 euro, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för hela beloppet för den städning som krävs. Denna avgift kan tillkomma när du till exempel röker i bilen, lämnar skräp efter dig eller spiller mat eller dryck i bilen. Renlighetsstatus bestäms enbart av Liigu.
Avgift för extra körsträcka - 0,25 euro/km
Om du väljer att köra över milgränsen debiterar vi dig för varje kilometer som du har kört över milgränsen. Du hittar körsträckan i erbjudandedetaljerna när du bokar en uthyrning.
Parkeringsavgifter, vägskatter och vägtullar - Fastställs av lokala myndigheter
Du är ansvarig för att betala alla parkeringsavgifter, vägskatter och vägtullar som uppstår under din uthyrning. Om du inte betalar dem direkt till de lokala myndigheterna kan vi antingen debitera alla sådana skatter och avgifter direkt från ditt betalkort eller vidarebefordra din kontaktinformation till de ansvariga lokala myndigheterna så att de kan debitera dig.
Avbokningsavgift - 100 euro
Vi debiterar dig en avbokningsavgift om hyran avbokas av dig eller Liigu mindre än 24 timmar före den planerade hämtningstiden.
Avgift för utebliven ankomst - Kostnad för tre dagar av din hyra, men inte mer än hela beloppet av vad du har betalat.
Vi debiterar dig en avgift om du inte hämtar din Liigu-bil vid den schemalagda upphämtningstiden och inte informerar Liigu om försening.

Om någon av dessa avgifter gäller kommer vi antingen att dra av respektive belopp från din deposition eller debitera dem från ditt betalkort efter din uthyrning.

Vid trafiköverträdelser kan vi komma att vidarebefordra din kontaktinformation till de lokala myndigheterna på begäran.

Liigu kan inte hållas ansvarigt för eventuella skillnader i beloppen som visas i vår app och på vår webbplats på grund av fluktuationer i valutakurser och andra möjliga bankavgifter.