Innehållsförteckning

Användarvillkor

Dessa användarvillkor innehåller mycket viktig information om de tjänster vi tillhandahåller och villkor som gäller för användning av dessa tjänster. Genom att använda Liigu-tjänsterna, anger du att du accepterar och godkänner dessa användarvillkor och är juridiskt bunden av dem. Varje gång du bokar, hyr eller kör en Liigu-bil, bekräftar du ditt avtal med dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till någon del av dessa användarvillkor ska du inte boka en Liigu-bil och sluta använda våra tjänster omedelbart.

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU HYR.

Allmän information

Det här är Liigu, en plattform för smarta rörlighetstjänster. Vi erbjuder kontaktlös biluthyrning via vår app och webbplats. Du kan antingen boka en bil från vår webbplats eller från vår app men för att använda en Liigu-bil behöver du använda vår app.

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor emellanåt, och du uppmanas att kontrollera vår webbplats eller app för att ta del av ändringar av dessa användarvillkor som kan gälla dig. Vid omfattande ändringar av dessa användarvillkor kommer vi att meddela dig personligen, så att du kan ta del av ändringarna och sluta använda våra tjänster om du inte samtycker till dem.

I händelse av avvikelser mellan den engelska originalversionen av dessa användarvillkor och eventuell översättning till ett annat språk så gäller den engelska versionen.

Definitioner

I det här avsnittet definierar vi några fraser som har en specifik betydelse i samband med dessa användarvillkor.

Liigu (vi, oss, vår) – Liigu OÜ, internationell leverantör av rörlighetstjänster med den registrerade adressen Lai 11, Tartu, 51005, Estland.

Användare (du, din) – person som använder Liigu-appen, -webbplatsen och/eller -tjänsterna.

Webbplats – Liigu-webbplatsen, tillgänglig på liigu.me.

Appen – Liigu-rörlighetsappen som finns för Android- och iOS-enheter.

Tjänster – rörlighetstjänster som tillhandahålls av Liigu, inklusive men inte begränsat till, biluthyrning och bilabonnemang.

Bilabonnemang – typ av hyrbil där kostnaden för hyran debiteras i månatliga betalningar. Ett bilabonnemang måste ha en varaktighet som är längre än 45 dagar.

Liigu-bil – alla bilar som hyrs ut på Liigu-plattformen.

Konto – ett användarkonto på Liigu-plattformen som gör det möjligt för användaren att söka, boka och använda Liigu-tjänster.

Tjänsteleverantör – den part som du ingår ett juridiskt bindande hyresavtal med. Dessa användarvillkor fungerar som hyresavtal. Tjänsteleverantören är antingen Liigu OÜ eller vår lokala partner. Mer information finns i avsnittet Tjänsteleverantör .

Hyresavgifter – de pengar som vi tar ut från användare för att använda en Liigu-bil. Den exakta summan beror på hur länge du använder bilen, var du använder den, vilken typ av bil du använder samt din valda körsträcka och täckningsalternativ. Mer information finns i avsnittetHyresavgifter .

Självrisk – det belopp du ansvarar för vid skada på eller förlust av en Liigu-bil. Detta kan inkludera brand, vandalism, stöld och förlust av användning. Det är summan du samtycker till att betala i händelse av anspråk på att utnyttja bilens försäkring. Det exakta självriskbeloppet beror på biltyp, användningsplats och det försäkringspaket du väljer. Mer information finns i avsnittet Självrisk.

Deposition – det belopp som vi reserverar på ditt betalkort innan du hämtar din bil för att täcka eventuella oplanerade avgifter, som t.ex. skador på bilen. Vi kommer att släppa dessa pengar till dig efter att du har lämnat tillbaka bilen om inga oväntade kostnader eller anspråk har inträffat. Mer information finns i avsnittet Deposition.

Identitetsverifiering – processen som utförs av Liigu för att kontrollera användarens identitet baserat på de dokument och foton som användaren har laddat upp i appen. Mer information finns i avsnittet Identitetsverifiering.

Tillval – tjänster eller enheter som du kan lägga till i hyresavtalet mot en extra avgift. Dessa inkluderar, till exempel, extra täckning av försäkringen och barnstolar. Mer information finns i avsnittet Tillval.

Utebliven ankomst – med utebliven ankomst avses om du inte avbokar din bokning och inte dyker upp vid hyresperiodens start. Mer information finns i avsnittet Utebliven ankomst.

Extra förare – en person som är registrerad och auktoriserad av Liigu att köra hyrbilen under hyresperioden utöver användaren. Mer information finns i avsnittet Extra förare.

Beskrivning av tjänster

Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören kan antingen vara Liigu eller Liigus lokala partner som ansvarar för att Liigu-bilarna görs tillgängliga för våra användare vid de överenskomna tiderna på de överenskomna platserna. Genom att boka en Liigu-bil ingår du ett juridiskt bindande hyresavtal med tjänsteleverantören. Dessa användarvillkor fungerar som hyresavtal. Tjänsteleverantören för din specifika Liigu-uthyrning visas i Liigu-appen.

Fullständigt digital, schemalagd och stationsbaserad biluthyrning

Liigu erbjuder fullständigt digitala biluthyrningsstjänster. Du kan kontrollera lediga bilar och platser i appen eller på webbplatsen. Du kan använda appen utan att logga in/registrera dig för att söka efter tillgängliga bilar, men för att använda en Liigu-bil behöver du skapa ett konto.

Du måste ladda ner appen och logga in för att verifiera din identitet, få åtkomst till bilen och lämna tillbaka den. Du måste ladda upp de dokument som krävs i appen (mer information finns i avsnittet Identitetsverifiering) och du kan gå direkt till din bil vid den planerade hämtningstiden. Dessa användarvillkor fungerar som ett hyresavtal mellan dig och tjänsteleverantören. Varje gång du hyr en Liigu-bil bekräftar du ditt avtal med dessa användarvillkor.

Liigu-tjänster är planerade. Detta innebär att när du vill hyra en Liigu-bil måste du ange datum och tid när du vill börja använda bilen, samt datum och tid när du vill lämna tillbaka bilen. Tiden för förhandsavisering beror på bilens plats och tillgänglighet. Du kan se vilka bilar som är tillgängliga för din valda tidsperiod genom att göra en sökning på Liigus webbplats eller app.

Vi gör vårt bästa för att vara flexibla med förlängningar och tidig återlämning om du meddelar oss i förväg. Vi kan inte garantera att förlängningar eller återbetalningar alltid är möjliga, eller att du inte kommer att debiteras för att lämna tillbaka bilen tidigt. Mer information finns i avsnittet Ändringar i hyresavtalet.

Liigu-tjänsterna är stationsbaserade, vilket innebär att du hämtar bilen och återlämnar den på en viss plats eller i ett visst område, till exempel en flygplatsparkering. När du lämnar tillbaka bilen så parkerar du den på platsen eller området enligt instruktionerna i Liigu-appen och använder sedan appen för att avsluta hyran (mer information finns i avsnittet Avsluta hyran).

Bilmärke och modell

Vissa bilar som listas på Liigu-plattformen har garanti för modell och tillverkare, vilket innebär att den modell och tillverkare som visas med erbjudandet är den bil du får. Färgen på den specifika bilen du får kan skilja sig från den i exemplet.

Om tillverkare och modell som visas följs av frasen ”eller likvärdig”, så innebär detta att det bilmärke och den modell som visas är ett exempel på vilken typ av bil du får om du väljer det specifika erbjudandet. Du kan få ett annat märke och modell med samma antal dörrar och säten och liknande bagagekapacitet.

I sällsynta fall när den specifika bilen eller bilkategorin som du bokat inte är tillgänglig när din hyra ska börja kommer vi att ge dig en uppgradering till en högre kategori gratis.

Skapa ett konto

För att hyra en Liigu-bil måste du skapa ett konto i vår app. För att skapa ett konto måste du ange ditt telefonnummer. Vi kommer att skicka ett textmeddelande med en verifieringskod för att kontrollera att det med säkerhet är ditt nummer. När du har angett rätt verifieringskod i appen så har ditt konto skapats.

Vi kan också använda det telefonnummer som du angav för att skicka viktig information om din hyra, till exempel meddelanden om kommande hyror och påminnelser när din hyra är på väg att ta slut.

Identitetsverifiering

För att kunna erbjuda dig Liigu-tjänster måste vi se till att du verkligen är den du utger dig för att vara och att du är behörig att köra Liigu-bilar. Processen för detta kallas identitetsverifiering, och det görs via vår app. Du kan kontrollera verifieringsstatus i appen under More -> Profile -> Verification Status (Mer -> Profil -> Verifieringsstatus).

Information och dokumentation som krävs

Du måste fylla i de personuppgifter som krävs när du gör din första bokning eller i appen under More -> Profile (Mer -> Profil). Där kan du också alltid visa och hantera dina personuppgifter. Du ansvarar för att se till att dina personuppgifter och dokumentfoton är uppdaterade.

Du måste ta de foton som krävs i appen, antingen under More -> ID Documents (Mer -> ID-dokument), genom att följa uppmaningen som visas i appen efter att din hyra har bekräftats, eller genom att trycka på My rental -> Add documents (Min hyra -> Lägg till dokument). Du kan alltid visa och hantera dina dokument under More -> ID Documents (Mer -> ID-dokument).

Om du laddar upp falsk dokumentation eller uppger falska uppgifter så har vi rätt att neka din hyra och avsluta ditt konto. Om detta inträffar och Liigu drabbas av förluster, skulder eller kostnader till följd av dina handlingar kan du hållas fullt ansvarig för dessa och kan bli ansvarig för att kompensera Liigu för dessa.

För att starta verifieringsprocessen måste du använda appen för att ta bilder av de dokument som krävs och ladda upp dem minst 72 timmar innan din schemalagda hämtningstid.

Vi behöver foton av följande:

 • körkortet (både fram- och baksidan)
  • om detta inte utfärdats av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Kanada så behöver vi även ett internationellt körkort
  • observera att lokala myndigheter kan ha ytterligare krav för internationellt körkort när förare kommer från länder utanför EES
 • din resehandling:
  • pass (identifieringssida)
  • eller ID-kort utfärdat av ett EU-land (både fram- och baksidan)
 • dig själv (en selfie)

Alla dokument som du skickar in för granskning ska:

 • vara i ditt namn
 • visa din identitet
 • vara giltiga vid tiden för uppladdningen
 • vara giltiga åtminstone tills du lämnar tillbaka Liigu-bilen

De dokumentfoton som du överför måste vara:

 • tydliga och läsbara – inga reflexer eller oskärpa
 • kompletta – visa dokumentet i full storlek utan att fingrar eller andra objekt blockerar en del av dokumentet
 • tagna på en platt yta – håll inte dokumentet i handen
 • nya – inte tagna från en annan skärm eller ett foto.

Om bilderna är suddiga kan du prova att rengöra kameralinsen och ta en bild med bättre belysning. Om en reflex framträder på foto ska du stänga av blixten, försöka ändra kameravinkeln eller ta ett foto längre bort från ljuskällan.

Var uppmärksam på följande när du tar ett foto av dig själv:

 • Ta av dig glasögonen om de har mörka eller tonade linser. Vanliga transparenta glasögon är bra så länge de inte orsakar reflexer på fotot.
 • Hela ansiktet måste vara synligt. Ta av dig mössa, ansiktsmask, mm.
 • Ditt ansikte ska vara i mitten av bilden, och du ska titta rakt in i kameran med öppna ögon.

Genom att ladda upp bilderna garanterar du att du har rätt att använda dessa dokument och bilder och ger oss rätt att använda dessa dokument och bilder, samt rätt använda, återge och representera dem i samband med att du använder vår webbplats, app och tjänster. Vi har denna rätt så länge du fortsätter att använda vår webbplats, app och tjänster och denna rätt gäller element som omfattas av immateriella rättigheter, likväl som för de som är relaterade till dataskydd och bildrättigheter.

Problem med verifiering

Vi har rätt att begära ytterligare information eller dokumentation om det är nödvändigt för att verifiera din identitet. I det här fallet kommer vi att kontakta dig direkt med uppgifterna. Om det uppstår några problem med de dokument som laddas upp (reflexer, oskärpa, utgångna dokument, mm.) så kommer vi också att kontakta dig och be dig ta nya bilder. Vi kan också begära ett kort videosamtal med dig.

Vi har rätt att avboka hyresbilen om:

 • Du inte laddar upp de dokument som krävs minst 72 timmar den planerade upphämtningen av Liigu-bilen.
 • Du inte uppfyller kraven för att hyra den specifika bilen – till exempel om du är för ung eller gammal, eller om du inte har haft ditt körkort under den nödvändiga perioden.
 • Du inte blir godkänd i identitetsverifieringen.
 • Vi har rimliga skäl att misstänka att uthyrningen görs med bedrägliga uppgifter.

Om vi måste avboka uthyrningen på grund av något av ovanstående skäl gäller våra standardvillkor för avbokning. Dessa villkor beskrivs i avsnittet Avbokningar i dessa användarvillkor.

Verifieringen lyckades

När vi har verifierat din identitet betraktas du som en verifierad användare. Detta innebär att du kommer att få tillgång till Liigu-bilen vid den planerade hämtningstiden och -platsen. Nästa gång du hyr med Liigu behöver du inte lägga till några dokument.

Din status kommer att förbli ”verifierad” tills ett av de dokument du laddade upp inför verifieringen passerar sitt sista giltighetsdatum. När detta händer kommer vi att be dig att ladda upp dina förnyade dokument. Vi måste också verifiera din identitet igen när du ändrar ditt namn eller födelsedatum i appen eller laddar upp nya foton.

Bokningsbekräftelse och kontrakt

När vi har tagit emot betalningen eller den första delbetalningen av din hyra, kommer hyran att bekräftas. Om du är en verifierad användare behöver du inte göra något annat innan du börjar hyra. Om du inte är en verifierad användare ska du följa de steg som beskrivs i avsnittet Identitetsverifiering så att verifiering genomförs innan hyresperioden börjar.

Du måste ange en giltig e-postadress och ditt telefonnummer så att vi kan skicka dig en bokningsbekräftelse och viktig information om uthyrningen.

Dessa användarvillkor fungerar som hyresavtal. Du kan alltid visa och hantera dina hyresavtalsuppgifter i vår app under More -> Rentals (Mer -> Hyror) genom att välja den hyra du vill hantera under fliken Current Rentals (Aktuella hyror) eller Future rentals (Framtida hyror).

Hämtning

För att starta hyresperioden och få tillgång till bilen behöver du Liigu-appen.

Vid hämtningen ska du se till att du:

 • har en smart enhet med appen installerad (antingen iOS eller Android)
 • är inloggad
 • den smarta enheten har tillgång till nätet på din destination
 • har ett laddat batteri i enheten
 • har Bluetooth aktiverat på enheten.

När du anländer till din destination kan du gå direkt till Liigu-bilen. Exakt metod för att få tillgång till fordonet och starta hyresperioden varierar beroende på plats och bil. Dessa alternativ inkluderar att använda appen för att låsa upp bilen, skanna en QR-kod, hämta nyckeln från en nyckelbox eller från personal där bilen finns. Följ instruktionerna som visas i vår app när din hyra ska startas. Om appen instruerar dig att bara göra vissa åtgärder när du är mycket nära bilen så ska du se till att du är inom angivet avstånd från bilen. Uppgifter som exakt plats, märke och modell, färg och registreringsskylt för den specifika bil som tilldelats din hyra kommer att vara tillgängliga i appen minst 30 minuter innan din hyresperiod planeras börja. Appen leder dig till bilen och berättar exakt vad du ska göra.

Även om identitetsverifiering görs online innan hyresperioden inleds så måste du ta med dig ditt körkort och identitetshandlingar och vara beredd att visa upp dem om så behövs. Vi kan ibland skicka en personal som ska kontrollera dina dokument vid tidpunkten för hämtningen. Under hyresperioden kan du behöva visa upp dem för lokala myndigheter.

Om du stöter på några problem ska du kontakta vår kundsupport via appen omedelbart så gör vi allt för att hjälpa dig. Om du vill kontakta vår kundsupport trycker du antingen på supportbubblan som visas i appen eller så går du till Help (Hjälp) och väljer hur du vill kontakta oss. För akuta frågor rekommenderar vi att du ringer oss.

Om det finns omarkerade befintliga skador på bilen vid hämtningen är det ditt ansvar att ta bilder som tydligt visar den befintliga skadan och rapportera skadan till Liigu kundsupport omedelbart (mer information finns i avsnittet Befintlig skada).

Parkeringsavgifter

Observera att våra priser inte inkluderar parkeringsbiljetter. Alla parkeringskostnader i början och under biluthyrningen är kundens ansvar. Biluthyrningen kan ta sin början på en avgiftsbelagd parkering, till exempel en flygplatsparkering. I så fall måste du betala för parkeringen innan du lämnar området. Informera oss i god tid om du behöver lämna tillbaka din bil tidigare än planerat. Mer information finns i Ändringar i avsnittet om biluthyrning. Om du inte informerar oss att du vill avsluta biluthyrningen i förtid, debiterar vi dig för varje parkeringstimme fram till den avsedda återlämningstiden.

Sen hämtning

Du måste starta din hyra och ta bilen i besittning av bilen vid den schemalagda hämtningstiden. Om du är försenad måste du informera vår kundsupport så snart som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla kvar bilen åt dig om du meddelar oss, men vi kan inte garantera tillgänglighet om du är mer än en timme sen.

Om din hyresperiod inleds på en flygplats och du har angett ditt flightnummer så gör vi vårt bästa för att reservera bilen åt dig om ditt flyg är försenat, men vi kan inte alltid garantera tillgänglighet.

Om du inte hämtar bilen vid den avtalade tidpunkten, betraktas detta som utebliven ankomst (mer information finns i avsnittet Utebliven ankomst).

Under hyresperioden

Under hyresperioden kan du använda Liigu-appen för att kontakta vår kundsupport när du behöver hjälp med hyran. Du kan också använda appen för att kontrollera dina hyresavtalsuppgifter, till exempel när bilen ska lämnas tillbaka samt exakt återlämningsplats.

Lämna tillbaka bilen

Instruktioner om exakt återlämningsplats visas i appen och du måste följa dessa instruktioner. Det är ditt ansvar att parkera bilen i rätt område enligt anvisningarna i Liigu-appen. På stora parkeringsplatser som t.ex. på flygplatsparkeringar, så måste du kanske lämna bilen på en viss våning, i en viss sektion eller ett specifikt intervall av parkeringsplatser. Om du inte lämnar bilen i det angivna området så kan du hållas ansvarig för alla kostnader som uppstår för hämtning av bilen på fel plats. Din hyresperiod anses inte avslutad förrän bilen har återlämnats till överenskommen plats, och vi fortsätter debitera dig tills detta är gjort.

För att avsluta hyresperioden och lämna tillbaka bilen till Liigu måste du genomföra alla steg, exakt så som anges i appen. Dessa steg kan vara lite olika beroende på exakt plats och bil. I vissa fall är det inte möjligt att avsluta hyran i appen om du inte befinner dig på rätt plats.

Om du inte lämnar tillbaka hyrbilen inom den överenskomna tiden och inte har förlängt hyran så förlorar du åtkomst till bilen. Du debiteras för den extra tiden och kostnaderna för att återlämna bilen till avlämningsplatsen. Mer information finns i avsnittet Ändringar i hyresavtalet.

Användarkrav

Tänk på att endast du och verifierade extra förare får köra den Liigu-bil som tilldelats dig genom hyresavtalet, och att du ansvarar för att se till att ingen annan kör bilen under hyresperioden.

Åldersgränser för Liigu-användare

Användare som är 23–70 år kan hyra Liigu-bilar.

Om du är yngre än 23 år eller äldre än 70 år, kommer vi att göra en ytterligare riskbedömning under din ID-verifiering. Beroende på resultatet kan Liigu auktorisera dig som behörig att köra en Liigu-bil, men kan komma att begära ytterligare avgifter eller en högre deposition. Om du behöver ett skräddarsytt erbjudande rekommenderar vi att du slutför ID-verifieringen så snart som möjligt, så att vårt team har den tid som krävs för att genomföra riskbedömningen.

Nödvändiga dokument

För att hyra en Liigu-bil behöver du följande dokument:

 • Körkort (mer information finns i avsnittet Körkortskrav)
 • Resehandling: ID-kort eller pass som utfärdats av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, USA eller Kanada
 • Betalkort (mer information finns i avsnittet Betalkortkrav)

Mer information om hur du överför dina dokument och slutför identitetsverifieringsprocessen finns i avsnittet Identitetsverifiering. Tänk på att det betalkort du använder för att betala för Liigu-tjänster måste vara i ditt namn.

Körkortskrav

Körkortet måste uppfylla följande krav:

 • Du måste ha haft körkort i minst 12 månader.
 • Körkortet ska ha utfärdats av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Kanada, eller ska kompletteras av ett internationellt körkort.
 • Körkortet ska vara i ditt namn.
 • Körkortet ska vara giltigt när du laddar upp det till appen.
 • Körkortet ska vara giltigt minst tills du lämnar tillbaka Liigu-bilen.

Betalkortkrav

Liigu accepterar följande betalkort:

 • kreditkort
 • bankkort med online-betalningsfunktion.

Liigu accepterar endast fysiska betalkort, vi accepterar inte virtuella kort. Även om alla betalningar görs elektroniskt i appen, på webbplatsen eller i våra partners kanaler så måste du fysiskt ta med ditt betalkort och presentera det för en av våra personal för validering om så önskas.

Extra förare

Extra förare kan läggas till när du bokar din bil eller under hyresperioden. För att kunna köra måste den extra föraren ladda ner Liigu-appen, skapa ett konto, slutföra identitetsverifieringen (mer information finns i avsnittet Identitetsverifiering) och låta huvudanvändaren slutföra betalningen för att lägga till en extra förare. En extra förare måste uppfylla alla användarkrav.

För att auktorisera den extra föraren måste du dela namn, e-post, telefonnummer och födelsedatum med Liigus kundsupport. En auktorisering innebär att den extra föraren har accepterat och godkänt Liigus användarvillkor och är juridiskt bunden av dessa. Du måste säkerställa att användarvillkoren alltid följs under tiden Liigu-bilen används.

Bränsle, körsträcka, bilens skick och geografiska begränsningar

Bränslepolicy

Bränslepolicyn fastställer hur mycket bränsle som ska finnas i tanken på Liigu-bilen i början och slutet av hyran. Liigu använder alltid en fulltankspolicy för bränsle, vilket innebär att du alltid får din Liigu-bil med en full tank bränsle och du bör se till att lämna tillbaka bilen med full tank. Om du inte fyller tanken innan du lämnar tillbaka bilen så debiterar vi dig för det saknade bränslet. Mer information om tankningsavgift finns i avsnittet Avgifter.

Det är ditt ansvar att se till att du använder rätt typ av bränsle i Liigu-bilar. Om du använder fel typ av bränsle i bilen kommer du att vara ansvarig för alla kostnader i samband med feltankning.

Policy för körsträcka

Policyn för körsträcka fastställer hur många km/mile du får köra per hyresperiod. Den policy för körsträcka som gäller för den bil du hyr visas alltid med alla erbjudanden i appen och på webbplatsen.

Liigu-hyrbilar kan ha obegränsad eller begränsad körsträcka. Den exakta gränsen för körsträckan visas alltid med erbjudandet. Du kan alltid kontrollera den gräns som gäller för din hyra i appen under My rental -> Rental details/Rentals -> Current/Future/Past (Min hyra -> Hyresuppgifter/Hyror -> Aktuella/framtida/tidigare) och välja den specifika hyra du vill kontrollera körsträckan för.

Om du kör längre än gränsen för körsträcka så debiteras en avgift för extra körsträcka, baserat på hur många kilometer över gränsen du körde. Avgiften för extra körsträcka visas på webbplatsen och i appen med alla erbjudanden. Se även Avgiften för extra körsträcka i avsnittet Avgifter.

Bilens skick

Alla Liigu-bilar är i utmärkt tekniskt skick, rena och desinficerade innan de överlämnas till dig. Du förväntas lämna tillbaka bilen i samma skick tekniskt och någorlunda ren (mer information om extra städavgift finns i avsnittet Avgifter). Under hyresperioden är det ditt ansvar att övervaka fordonets skick. Om det uppstår några problem, t.ex. om bilen behöver mer olja eller spolarvätska, ska du omedelbart informera Liigu-supporten. Vi kan begära att bilen ska servas under hyresperioden och du måste leverera den till den serviceplats som anges av Liigu. Du får inte modifiera bilen på något sätt. Vi eventuella obehöriga ändringar blir alla Liigu-försäkringar ogiltiga och du är fullt ansvarig för alla kostnader för att återställa bilen till dess ursprungliga skick.

Under hyresperioden, måste du vidta försiktighetsåtgärder för att se till att bilen inte blir stulen eller vandaliseras. Lämna till exempel inte några värdesaker så att de syns i bilen. Om dörrarna till den specifika Liigu-bilen du hyrde kan låsas upp med Liigu-appen så ska du se till att ha kontroll över mobilen och använda skärmlås.

Om du har fått fysiska bilnycklar är det ditt ansvar att se till att de hålls säkra. Det är förbjudet att röka i bilen. Om någon röker i bilen under din hyresperiod så ansvarar du för de extra kostnader för städning som det orsakar. Mer informationen om extra städavgifter finns i avsnittet Avgifter.

Husdjur

Husdjur är välkomna i Liigu-bilar men för deras säkerhet och för att hålla bilen fri från djurhår ska de alltid vistas i transportburar eller väskor. Endast servicedjur som följer med någon med funktionshinder får vistas i bilen utan transportbur eller väska. Du är fullt ansvarig för eventuella skador och extra städkostnader som orsakas av transport av husdjur i Liigu-bilar.

Geografiska begränsningar

Om din hyresperiod startade på kontinenten i Europa kan du köra Liigu-bilar i följande länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du får inte köra någon annanstans.

Om din hyresperiod inleddes på en ö så kan du endast köra Liigu-bilen på den specifika ön.

Tänk på att Liigu inte erbjuder vägassistans utanför det land där din hyra startade.

Det är ditt ansvar att bekanta dig med alla lokala trafikregler och regler och följa dem.

Betalning, deposition och avgifter

Hyresavgifter

Vi kommer att debitera kostnaden för hyran samt eventuella Tillval som du har lagt till din hyra från ditt betalkort när du hyr bilen. Om du lägger till några Tillval till hyresavtalet vid ett senare tillfälle så debiterar vi kostnaderna från samma betalkort.

Om det rör sig om ett bilabonnemang debiterar vi kostnaden för hyran varje månad från ditt betalkort. Den sista delbetalningen är proportionell till antalet dagar du använde bilen under den sista månaden.

Avgifter

Priserna som visas i appen och på webbplatsen inkluderar redan skatter och avgifter. Vissa ytterligare avgifter kan dock tillkomma under vissa omständigheter. Dessa omständigheter och avgifter beskrivs nedan. Du har rätt att debitera dessa avgifter från ditt betalkort under sådana omständigheter. Vi meddelar dig alltid när vi tar ut en avgift från dig.

Tankningsavgift, 3,50 EUR/liter – Om du lämnar tillbaka bilen med mindre bränsle i tanken än vad som anges i bränslepolicyn för ditt hyresavtal (mer information finns i avsnittet Bränslepolicy), så kommer vi att debitera dig för det bränsle som saknas.

Extra städavgift, upp till 300 EUR – Alla Liigu-bilar går igenom vanlig rengöring och desinficering efter varje hyra. Om standardrengöringen inte räcker till för att rengöra bilen och tillval (som barnstolar), så kan vi debitera dig för kostnaden för extra städning, vilket vanligtvis inte överskrider 300 EUR. Men om våra städavgifter avsevärt överskrider det angivna beloppet, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för hela beloppet av den städning som krävs. Denna avgift kan gälla om du till exempel har rökt i bilen, lämnat skräp i bilen eller spillt mat eller dryck i bilen. Hur ren bilen är avgörs helt och hållet av Liigu.

Avgift för extra körsträcka, 0,25 EUR/km – Om du väljer att köra längre än den tillåtna körsträckan så debiteras du 0,25 EUR för varje extra km du har kört över gränsen (mer information finns i avsnittet Policy för körsträcka).

Parkeringsavgifter, vägskatt och vägtullavgifter som fastställs av lokala myndigheter – Du ansvarar för alla parkeringsavgifter, vägskatter och vägtullavgifter som uppstår under din hyresperiod. Om du inte betalar dem direkt till de lokala myndigheterna kan vi antingen debitera alla sådana skatter och avgifter direkt från ditt betalkort eller vidarebefordra dina kontaktuppgifter till de ansvariga lokala myndigheterna så att de kan debitera dig.

Avbokningsavgift, 100 EUR – Du debiteras en avbokningsavgift om hyran avbokas av dig eller Liigu mindre än 24 timmar före den planerade hämtningstiden (mer information finns i avsnittet Avbokningar).

Avgift för utebliven ankomst, vilken uppgår till tre dagshyror, men som inte överstiger hela det belopp du har betalat – du debiteras en avgift för utebliven ankomst om du inte hämtar din Liigu-bil vid den planerade tidpunkten och inte informerar Liigu om eventuella förseningar (mer information finns i avsnittet Utebliven ankomst).

Om någon av dessa avgifter gäller kommer vi antingen dra av beloppet från din deposition eller debitera det från ditt betalkort efter din hyresperiod. Vid trafikförseelser kan vi vidarebefordra dina kontaktuppgifter till de lokala myndigheterna om så begärs.

Deposition

Depositionen är det belopp som vi reserverar på ditt betalkort 48 timmar innan tiden då du ska hämta bilen. Om din hyra startar mindre än 48 timmar efter bokning, kommer depositionen att reserveras så snart som möjligt efter att bokningen har bekräftats och identiteten verifierats. Vi gör detta för att täcka eventuella oplanerade utgifter, som t.ex. för skador på bilen eller tankningsavgift. Vi kommer att lämna tillbaka dessa pengar till dig efter att du har lämnat tillbaka bilen om inga oväntade kostnader eller anspråk har inträffat. Vid skador på bilen under din hyra kommer vi att debitera depositionen och om din hyra fortfarande pågår kommer vi att reservera en annan deposition på ditt betalkort. Om du har valt noll i självrisk minskar kraftigt det depositionsbelopp som krävs. Depositionen kommer endast att användas för debitering vid extra kostnader som självrisken inte täcker.

Depositionen återförs till kontot senast 72 timmar efter att du har lämnat tillbaka bilen om inga oväntade kostnader uppstår. I händelse av oväntade utgifter kan Liigu hålla inne depositionen tills hela kostnaden för utgifterna har fastställts. Därefter kommer du att informeras om den totala kostnaden och summan av depositionen som kommer att släppas. Exakt hur lång tid det tar för pengarna att komma in på ditt konto beror på din bank.

Valutakurser och bankavgifter

Liigu kan inte hållas ansvarig för eventuella skillnader i belopp som visas i appen och på webbplatsen på grund av fluktuationer i valutakurser och andra möjliga bankavgifter.

Kampanjer och Liigu-krediter

Vi kan ibland ha reklamkampanjer i marknadsföringssyfte. Kampanjerbjudanden kan vara tillgängliga på Liigus webbplats och app, eller på våra partners webbplatser. Kampanjer är vanligtvis tillgängliga under en begränsad tid, enligt vad som anges i kampanjens reklammaterial. Mer information om detaljerna för en pågående kampanj får du genom att kontakta Liigus kundsupport.

Kampanjvillkor kommer att förklaras i erbjudandet eller i reklammaterialet. Genom att delta i kampanjen godkänner du specifika villkor för den pågående kampanjen, vilka kan åsidosätta delar av Liigus användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta kampanjer utan föregående meddelande. Om vi har anledning att tro att du har brutit mot kampanjvillkoren, kan vi komma att debitera dig för hela beloppet för de tjänster som omfattas av kampanjerbjudandet.

Liigu-krediter

Liigu kan ge dig interna krediter på ditt konto, som kan användas för att betala för Liigu-tjänster. Liigu-krediter kan erhållas genom kampanjerbjudanden, cashback eller i vissa fall som återbetalning för användning av våra tjänster. Kontakta kundsupporten om du vill kontrollera saldot eller använda Liigu-krediter.

Liigu-krediter är giltiga i ett år efter det datum de har lagts till på ditt konto, om inte annat anges. Värdet på 1 Liigu-kredit är lika med 1 EUR. Liigu-krediter kan inte lösas in mot kontanter. Du kan inte överföra dina krediter till andra Liigu-konton.

Täckning

Alla Liigu-hyror inkluderar helförsäkring (CDW), stöldskydd (TP) och trafikförsäkringsskydd (TPL). Detta innebär att det finns ett skydd om Liigu-bilen skadas (CDW) eller stjäls (TP). TPL täcker kostnaderna för skador som eventuellt kan uppstå för tredje part genom Liigu-bilen, upp till 1,2 miljoner EUR, och upp till 5,6 miljoner EUR för dödsfall eller fysiska skador på individer. Det finns dock några viktiga punkter att tänka på när det gäller dessa skydd.

Självrisk

Självrisk är det belopp du ansvarar för vid skada på eller förlust av en Liigu-bil. Detta kan inkludera brand, vandalism, stöld och förlust av användning. Det är summan som du samtycker till att betala i händelse av en fordran på bilens CDW- eller TP-försäkring. Självrisk debiteras för varje enskild försäkringshändelse. Det exakta självriskbeloppet beror på typ av skada eller förlust, biltyp, användningsplats och det täckningspaket du väljer. Självriskbelopp anges alltid i biluppgifter för varje Liigu-bil som erbjuds i appen och på webbplatsen.

Tjänsten Noll självrisk

Om du vill vara säker på att inte betala CDW så kan du lägga till en tjänst för Noll självrisk till din Liigu-hyra. Detta innebär att du inte kommer att debiteras för skador såvida inte skadan sker under omständigheter som bryter mot dessa användarvillkor. Mer information finns i avsnittet Undantag från täckning. Tjänsten Noll självrisk täcker inte avgifter relaterade till bränsle, körsträcka, eller trafikböter. Du är fortfarande ansvarig för sådana kostnader om de gäller för din hyra. Tjänsten Noll självrisk täcker inte heller stöld av fordonet.

Undantag från täckning

Liigus försäkringar täcker inte följande:

 • skador på hjul och däck
 • skador på backspeglar
 • kostnader för förlust av bilnycklar
 • skador på kopplingen
 • kostnader för eventuella reparationer som inte i förväg har godkänts av Liigu
 • kostnader som orsakas av att fel bränsle och/eller andra vätskor i bilen
 • taxi eller andra transportavgifter
 • vägtullar, parkering och trafikböter
 • personliga tillhörigheter eller värdesaker
 • skador på billås
 • extra städavgifter
 • skador på bilens interiör (om de inte orsakats av en krock)
 • skador på, eller förlust av, biltillbehör såsom registreringsskylt och vindrutetorkare
 • skador på eller förlust av extra tillval, som t.ex. barnstolar
 • bilstöld om fysiska eller digitala nycklar (mobilen) lämnas kvar i fordonet eller om vederbörlig försiktighet och uppmärksamhet inte vidtas.

Alla försäkringar blir ogiltiga i följande fall:

 • Om skador/olyckor inträffar på grund av brott mot lokala trafikregler och annan lagstiftning.
 • Om du underlåter att tillhandahålla dokumentation, som polisanmälningar, eller om skadan orsakats av försumlighet eller något annat brott mot dessa användarvillkor eller lokal lagstiftning, kommer Liigu-försäkringar att bli ogiltiga och du kommer att vara ansvarig för alla kostnader.
 • Om någon som inte har auktoriserats av Liigu kör bilen.
 • Om någon kör bilen under påverkan av alkohol/droger eller om skada orsakas avsiktligt, genom oaktsamhet, terrängkörning eller vårdslös körning.
 • Om brott mot användarvillkoren sker.
 • Om en inblandad tredjepart vägrar lösa ett krav.
 • Om du transporterar olagliga, farliga varor eller material i Liigu-bilen.
 • Om du använder Liigu-bilen för att delta i tävlingar.
 • Om du använder Liigu-bilen för att bogsera andra fordon.
 • Om du modifierar bilen på något sätt.
 • Om du använder Liigu-bilen för att någon form av vinst, fördel eller belöning, t.ex. genom att hyra ut fordonet till tredje part, köra passagerare för pengar, ge körlektioner, mm.

Tillval

Det är möjligt att lägga till tillval, som t.ex. barnstolar och extra försäkring, till din hyra. Det exakta priset och tillgängligheten för dessa tillval kan variera beroende på din hyrplats och den specifika bilen. Tillgängliga tillval och deras priser visas alltid med varje Liigu-bilerbjudande.

Om fysiska tillval som t.ex. barnstolar, förloras, skadas eller smutsas ned under hyran så ansvarar du för alla kostnader relaterade till rengöring eller ersättning av dessa tillval.

Montera barnstolar

Om du lägger till barnstolar av någon typ till hyran som tillval så gör vi vårt bästa för att montera dem i bilen i förväg för att spara tid. Det är dock ditt ansvar att kontrollera barnstolar och se till att all säkerhetsutrustning installeras korrekt och säkert innan du kör iväg. Liigu ansvarar inte för skador som orsakas av felaktigt installerade barnstolar.

Incidenter, olyckor, böter och skador

Befintliga skador

Alla Liigu-bilar inspekteras innan de överlämnas till dig. På vissa platser märks skador som vi redan känner till ut med små klistermärken.

När du startar en Liigu-hyra är det ditt ansvar att inspektera bilen för befintliga skador också. Om du lägger märket till något som du tror att vi kan ha missat ska du ta bilder som visar skadan tydligt och kontakta vår kundsupport omedelbart.

Nya skador, olyckor och haverier

Om Liigu-bilen skadas på något sätt eller går sönder så ska du kontakta vår kundtjänst omedelbart för hjälp. Om du upplever några tekniska problem under din hyra, eller är inblandad i en trafikolycka i Liigu-bilen, så måste du också kontakta vår kundsupport omedelbart. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns alltid tillgängliga på vår webbplats under Contact (Kontakt) och i appen under Help (Hjälp). Du kan antingen ringa, e-posta eller chatta med oss. Du ska informera oss om eventuella incidenter omedelbart, men inte senare än 12 timmar efter att den har inträffat. Om du inte rapporterar incidenten inom 12 timmar så är Liigu-försäkringen inte giltig, förutom i de fall där det är omöjligt att kontakta oss i tid (till exempel om du blir allvarligt skadad eller sjuk). Vi kommer att instruera dig om vad du behöver göra härnäst och du ska följa de givna instruktionerna noggrant.

Om reparationer eller byten behövs behöver du samtycke från oss i förväg. Vi kommer inte att ersätta icke-auktoriserade reparationer eller ändringar av Liigu-bilar och du kan också behöva täcka kostnaderna för att återställa bilen till sitt ursprungliga skick. Om andra parter är inblandade i incidenten ska du ringa polisen. Du måste behålla och vidarebefordra all relaterad dokumentation till oss om du vill använda någon skadeförsäkring som tillhandahålls av Liigu. Tänk på att om du underlåter att tillhandahålla dokumentation, som polisanmälningar, eller om skadan orsakats av försumlighet eller något annat brott mot dessa användarvillkor eller lokal lagstiftning, kommer Liigu-försäkringar att bli ogiltiga och du kommer att vara ansvarig för alla kostnader. Liigu kan också ta ut en administrationsavgift för hantering av sådana fall.

Tänk på att alla skador som orsakas på grund av försumlighet eller brott mot lagar ogiltigförklarar allt som Liigu-försäkringen täcker och att du själv blir ansvarig för eventuella kostnader. Kostnaden för bilskador kommer att beräknas enligt Liigus skadeuppskattningstabell.

Om Liigu-bilen skadas allvarligt kan du begära en ersättningsbil. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillhandahålla ersättningsbilen inom 72 timmar efter förfrågan när så är möjligt. Vår kundsupport kommer att kontakta dig för att bestämma plats och tid för byte av bilar. Observera att behovet av en ersättningsbil fastställs av Liigu.

Trafikböter och överträdelser

Du är ansvarig för alla trafikböter som uppkommit under din Liigu-hyresperiod. Detta inkluderar men är inte begränsat till böter för fortkörning och parkering. Tänk på att det kan ta flera månader innan den här typen information vidarebefordras till oss av myndigheterna på vissa uthyrningsställen. Beroende på den lokala lagstiftningen i ditt hyresland och på hur lokala myndigheter hanterar böter kan vi antingen debitera dem direkt från ditt betalkort eller vidarebefordra dina kontaktuppgifter till de lokala myndigheterna om så önskas. Vi kan också dela dina personuppgifter med lokala myndigheter om de begär att de ska utreda eventuella överträdelser eller brott. Liigu kan också ta ut en administrationsavgift för hantering av sådana fall.

Vägassistans

Vi erbjuder vägassistanstjänster för alla Liigu-hyror inom det land där du hämtat ut din bil. Kontakta kundtjänst om du vill ha information om detta.

Ändringar i hyresavtalet

Kontakta vår kundtjänst om du behöver göra några ändringar i hyresavtalet efter att den har bekräftats. Detta inkluderar men är inte begränsat till att ändra hyresdatum, hyrbil och lägga till tillval. Tänk på att eventuella ändringar av hyresavtalet även kan påverka priset eftersom de priser som gäller vid bokningstillfället och då ändringarna görs kanske inte alltid är desamma. Vårt supportteam kommer att informera dig om eventuella ändringar i priset innan du går vidare med de begärda ändringarna.

Om du behöver utöka din hyresperiod ska du kontakta vår kundsupport. Vi gör vårt bästa för att vara flexibla om du meddelar oss i förväg. Vi kan dock inte garantera att förlängningar är möjliga.

Om du behöver avsluta din hyresperiod tidigt bör du meddela vår kundsupport så snart som möjligt. Om du meddelar oss mindre än 72 timmar före din planerade avlämningstid kommer vi inte att återbetala dig för den outnyttjade hyrestiden. Om du meddelar oss mer än 72 timmar före avlämningen, kommer vi att återbetala dig för den outnyttjade hyrestiden minus kostnaden för tre dagar för din hyra.

Du kan byta din Liigu-bil under abonnemangsperioden. Berätta för oss vilken bilmodell du är intresserad av om du vill byta bil. Observera att det kan dröja upp till 14 dagar att ordna bytet, beroende på tillgängligheten för den modell du har begärt.

Du kan avsluta ditt bilabonnemang när som helst under abonnemangsperioden. Kontakta bara vår kundsupport för att komma överens om detaljerna för returen. Tänk på att du vid tidig retur kommer att debiteras en summa motsvarande två månader av din abonnemangsavgift, men inte mer än den återstående summan av månadsbetalningar. Kostnaden för eventuella månatliga tillägg som du har lagt till under abonnemangsperioden kommer att dras från avgiften.

Avbokningar och utebliven ankomst

Avbokningar

Om du måste avboka hyrbilen innan den planerade hämtningstiden kan du göra det antingen genom att kontakta Liigus kundtjänst eller i Liigu-appen. För att avboka i appen letar du rätt på bokningen du vill avboka, antingen i My Rental (Min hyra) (visar nästa Liigu-hyra) eller i Rentals -> Future (Hyror -> Framtida). Öppna hyresuppgifterna eller den specifika bokningen och tryck på Cancel rental (Avbryt hyra).

Om du avbokar hyran minst 24 timmar före den planerade hämtningstiden ger vi dig fullständig återbetalning.

Om du avbokar hyresperioden senare, men fortfarande före den schemalagda hämtningstiden så tar vi ut en avbokningsavgift och återbetalar eventuella tidigare belopp som överskrider avbokningsavgiften. Mer information om avbokningsavgift finns i avsnittet Avgifter.

Om Liigu avbokar din bokning av någon anledning som nämns i dessa användarvillkor (t.ex. om vi inte kan reservera en deposition på ditt betalkort i tid, om identitetsverifieringen inte kan genomföras, om det finns skäl att misstänka bedrägeri), så gäller samma regler som när du avbokar själv.

Om Liigu inte kan leverera bilen till dig så gör vi vårt bästa för att omdirigera din bokning till en annan tjänsteleverantör. Under perioder med många uthyrningar är detta inte alltid möjligt. Om vi inte kan erbjuda dig ett alternativ så kontaktar vi dig, avbokar bokningen och återbetalar det du betalat i sin helhet.

Utebliven ankomst

Om du inte hämtar bilen i tid och inte har informerat Liigus kundsupport, kommer hyran att betraktas som utebliven ankomst och vi kommer att debitera dig en avgift för detta. Mer information om avgift för utebliven ankomst finns i avsnittet Avgifter. Om du upplever några förseningar så ska du kontakta vår kundsupport omedelbart. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla kvar bilen för dig, men vi kan inte garantera tillgänglighet om du är mer än en timme sen. Mer information finns i avsnittet Sen hämtning.

Kundsupport

Du kan kontakta oss antingen genom att ringa, e-posta eller via chatt. Du hittar exakta kontaktuppgifter i appen under Help (Hjälp) och på webbplatsen i avsnittet Kontakt.

Klagomål

Det är mycket viktigt för oss att du är nöjd och vi strävar alltid efter att förbättra vår service. Om du har några frågor om din hyra ber vi dig att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att lösa problemet.

Förfrågningar om funktioner

Liigu är ett växande företag och vi har inte haft möjlighet att implementera alla funktioner som vi har planerat. Om det finns några funktioner som du vill se i appen eller i våra tjänster i allmänhet, meddela oss gärna. Vi uppskattar verkligen din insats!

Bilder på bilar

Vår app och webbplats innehåller bilder från izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000 – 2023] izmo, Inc. Med ensamrätt. Bilderna på bilar som finns här ägs av izmo, Inc. och är skyddade enligt upphovsrättslagen i USA och internationell upphovsrättslag. Åtkomst till och användning av dessa bilder begränsas av villkoren i ett separat licensavtal. All obehörig användning, reproduktion, distribution, inspelning eller modifiering av dessa bilder är strängt förbjuden.

Datalagring, skydd och delning

Mer information om hur vi lagrar, behandlar och delar personuppgifter som vi har finns i vår Dataskyddspolicy.

Ansvar

Genom att ladda ner och använda Liigu-rörlighetsappen så samtycker du till denna ansvarsfriskrivning. Observera att användningen av denna app sker på egen risk. Liigu-rörlighetsappen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet” i enlighet med vad som tillåts enligt lag. Observera dock att undantag endast gäller i den utsträckning som lagen tillåter och att dina lagstadgade rättigheter inte påverkas.

Även om vi gör allt som står i vår makt för att säkerställa riktigheten i den information som tillhandahålls via appen och webbplatsen, tar vi inget ansvar för eventuell felaktig information eller utelämnanden i den information vi delar med dig i appen eller på webbplatsen. Vi tar inget ansvar för något beslut som du fattar baserat enbart på den information som förmedlas av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella tekniska fel i nätanslutningen och/eller appen eller webbplatsen, eller personskada eller skada av din egendom till följd av eller i samband med din användning av appen, webbplatsen eller tjänsterna.

Liigu-rörlighetsappen samlar in och lagrar dina personuppgifter som behövs bokning och uthyrning av fordon. Även om vi har vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder för att hålla den information du lämnar till oss skyddad mot förlust och missbruk kan vi inte garantera att ett brott mot säkerheten inte kommer att inträffa eller att den elektroniska kommunikationen mellan oss och dig inte kommer att läsas av andra. Vi vill påpeka att du spelar en viktig roll när det gäller att hålla din information säker. Du ska inte dela dina Liigu-kontouppgifter med någon annan och du bör även hålla din mobil säker. Vi rekommenderar att du inte utför jailbreak eller rootning av din mobil, det vill säga att du inte tar bort begränsningar och skydd som införts av det officiella operativsystemet för enheten. Om du tar bort programvarubegränsningar och skydd kan mobilen bli sårbar för skadlig programvara, virus, skadlig programvara och mobilens säkerhetssystem kan påverkas. Dessutom kan det leda till att Liigu-appen inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls.

Vi kommer inte att åta oss ansvar för några handlingar eller försummelser av tredje part, oavsett hur dessa orsakas, och inte heller för några direkta, indirekta, tillfälliga eller specifika följdskador eller skadeståndsersättning, oavsett hur de orsakas, till följd av eller i samband med användning av Liigu Mobility App, webbplatsen eller tjänsterna.

Force majeure

Liigu är inte ansvarig för någon försening när det gäller att uppfylla skyldigheter på grund av orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive force majeure, upplopp, krig, skadliga handlingar, bränder eller strömförsörjningsfel.

Avsluta tjänsteavtalet

Du kan när som helst ta bort kontot i Liigu-appen om du inte har några pågående eller kommande hyresavtal. Om du har pågående eller kommande hyresavtal måste du avbryta eller avboka dessa först innan du tar bort kontot. Liigu förbehåller sig rätten att avsluta serviceavtalet när som helst om du bryter mot dessa användarvillkor, eventuella lagar eller någon persons rättigheter.