Innehållsförteckning

Användarvillkor

Dessa användarvillkor innehåller viktig information om de tjänster vi tillhandahåller och de villkor som gäller för att använda dem. Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Liigu OÜ och dig, antingen personligen eller på uppdrag av en entitet, angående din tillgång till och användning av tjänsterna. Varje gång du bokar, hyr eller kör en Liigu-bil bekräftar du ditt samtycke till våra användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor bör du inte boka en Liigu-bil och bör sluta använda våra tjänster omedelbart.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du hyr.

Allmän information

Vi är Liigu OÜ (“företaget”, “vi”, “oss” eller “vår”), med den registrerade adressen Lai 11, Tartu, 51005, Estland. Liigu OÜ är en plattform för smarta mobilitetstjänster. Vi erbjuder heldigital biluthyrning genom vår app (“appen”) och webbplats (“webbplatsen”) och andra tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa användarvillkor (“användarvillkoren”) (sammantaget “tjänsterna”). Du kan boka en bil antingen på vår webbplats, i vår app eller via vår partners webbplatser. Men för att kunna använda en Liigu-bil måste du installera vår app.

Vi kan uppdatera våra användarvillkor emellanåt, och du rekommenderas att kontrollera vår webbplats eller app för att granska eventuella ändringar av dessa användarvillkor som gäller dig. Vid större ändringar i våra användarvillkor kommer du att få ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande, så att du kan bekanta dig med ändringarna och sluta använda våra tjänster om du inte samtycker till dem.

Dessa användarvillkor, tillsammans med bilagorna och dina hyresuppgifter, fungerar som ditt hyresavtal. Du kan se och hantera dina hyresuppgifter i vår app under Mer > Uthyrning genom att välja den uthyrning du vill hantera antingen från fliken Aktuella uthyrningar eller Framtida uthyrningar.

I händelse av avvikelser mellan den engelska originalversionen av dessa användarvillkor och eventuell översättning av andra språk, ska den engelska versionen ha företräde

Våra tjänster

Liigu erbjuder helt digitala biluthyrningstjänster. Du kan söka efter tillgängliga bilar och platser i vår app eller på vår webbplats. Du kan använda vår app utan att logga in eller registrera dig för att söka efter tillgängliga bilar. Men för att kunna använda en Liigu-bil måste du skapa ett konto.

Liigu-tjänsterna är stationsbaserade, vilket innebär att du hämtar bilen och lämnar tillbaka den till en specifik plats eller område, till exempel en flygplatsparkering. Instruktioner för de exakta hämtnings- och återlämningsplatserna kommer att visas för dig i Liigu-appen.

Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören kan antingen vara Liigu eller Liigus lokala partner som är ansvarig för att se till att Liigu-bilar är tillgängliga för våra användare på överenskomna tider och platser. Genom att boka en Liigu-bil ingår du ett juridiskt bindande hyresavtal med tjänsteleverantören. Dessa användarvillkor fungerar som hyresavtal. Tjänsteleverantören för din specifika Liigu-uthyrning visas i Liigu-appen.

Schemalagd hyrbil

Schemalagd hyrbil är en typ av tjänst där du behöver ange önskat datum och tid för användning av bilen samt avsett återlämningsdatum och tid. Tiden för förhandsbesked för schemalagd uthyrning beror på bilens läge och tillgänglighet. Du kan se vilka bilar som är tillgängliga för din valda tidsperiod genom att göra en sökning på Liigus webbplats eller app. Schemalagd hyrbil kräver full förskottsbetalning av användaren.

Bilprenumeration

Bilabonnemang är en typ av schemalagd hyrbil där kostnaden för uthyrningen debiteras i månatliga avbetalningar. Hyresperioden för ett bilabonnemang är vanligtvis längre än 45 dagar.

Bilmärke och modell

Bilarna som listas på Liigu-plattformen kan antingen vara märkes- och modellgarantier eller de som liknar det begärda märket och modellen, indikerat med frasen “eller liknande”.

När det gäller bilarna som är garanterade efter märke och modell, kommer du att få bilen visad på webbplatsen eller i appen. Färgen på den specifika bilen kan skilja sig från den på exempelbilden.

Om märket och modellen följs av frasen eller liknande, betyder det att märket och modellen på bilen som visas med erbjudandet är ett exempel. Du kan få ett annat märke och modell, men med samma antal dörrar, säten och liknande bagagekapacitet.

I det sällsynta fall att den specifika bil eller bilkategori som du bokat inte är tillgänglig när din uthyrning ska starta, kommer vi att tillsammans med dig hitta nästa möjliga alternativ för dig. Alternativt kan vi återbetala dig fullt ut.

Skapa ett konto

För att kunna hyra en Liigu-bil måste du skapa ett konto. För detta behöver du ladda ner vår App och ange ditt telefonnummer. Du kommer då att få ett sms med en verifieringskod för att bekräfta ditt nummer. När du anger rätt verifieringskod i appen kommer ditt konto att skapas.

För att kunna tillhandahålla dig Liigu-tjänster måste vi verifiera din identitet och att du är behörig att köra Liigu-bilar.

Du måste fylla i nödvändiga personuppgifter när du gör din första bokning eller i appen under Mer -> Profil. Där kan du också se och hantera dina personuppgifter.

Användarkrav

Endast verifierade användare som är mellan 23 och 70 år är berättigade att hyra Liigu-bilar som standard. Om du är yngre än 23 eller äldre än 70 kommer du att gå igenom en ytterligare riskbedömning under din ID-verifiering och tillgängligheten för vissa av våra tjänster kan vara begränsad.

Beroende på den ytterligare riskbedömningen kan Liigu auktorisera dig som behörig att köra en av deras bilar, men vi kan begära ytterligare avgifter eller en högre deposition.

Extra förare

Endast en verifierad extra förare får köra Liigu-bilen som tilldelats din uthyrning och du är ansvarig för att se till att ingen obehörig person kör den under din hyresperiod.

 • Extra förare kan läggas till vid bokning eller under pågående hyra. För att kunna köra måste den andra föraren ladda ner Liigu-appen, skapa ett konto, slutföra identitetsverifiering och låta huvudanvändaren slutföra betalningen för att lägga till en andra förare.
 • Extra förare måste uppfylla samma användarkrav som huvudföraren.

Extra förare måste genomgå identitetsverifiering. De måste dela med sig av sitt namn, e-postnummer och födelsedatum med Liigu kundtjänst.

Huvudföraren måste se till att användarvillkoren följs hela tiden när denne använder Liigu-bilar.

Krav på handlingar

Du måste ha ett giltigt resedokument och ett giltigt körkort för att köra en Liigu-bil.

Ditt resedokument måste vara ett pass eller ett id-kort utfärdat av ett EU-medlemsland.

 • Om ditt körkort inte är utfärdat av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, USA eller Kanada, behöver du också ett internationellt körkort.
 • Lokala myndigheter kan ha ytterligare krav på internationellt körkort om föraren kommer från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Du måste ha ditt körkort och identifieringshandlingar med dig och vara redo att visa upp dem för vår personal eller för de lokala myndigheterna, om så begärs.

Alla handlingar måste vara giltiga fysiska originalhandlingar. Tänk på att tillfälliga handlingar inte accepteras.

Identitetsverifiering

För att starta verifieringsprocessen måste du använda vår app för att ta bilder av de nödvändiga handlingarna och ladda upp dem minst 72 timmar före din planerade upphämtningstid.

 • Du måste ta de foton som krävs i appen antingen under Mer -> ID-handlingar, genom att följa uppmaningen som visas i appen efter att din uthyrning har bekräftats, eller genom att trycka på Min uthyrning -> Lägg till handling.
 • Du kan se och hantera dina dokument under Mer -> ID-handlingar.

Du ansvarar för att hålla dina personuppgifter och handlingar uppdaterade. Du kan kontrollera din verifieringsstatus i appen under Mer -> Profil -> Verifieringsstatus.

Fotokrav

Alla handlingar som du skickar in för verifiering måste:

 • var i ditt namn;
 • visa din identitet;
 • vara giltiga vid verifieringstidpunkten;
 • vara giltiga åtminstone tills du lämnar tillbaka Liigu-bilen.

Fotona i handlingarna som du laddar upp måste vara:

 • tydliga och synbara utan några reflektioner eller oskärpa;
 • kompletta – visas i full storlek utan fingrar eller andra föremål som blockerar någon del av dokumentet;
 • tagna på en plan yta – håll inte handlingarna i handen;
 • originalbilder – ta inte foton från en annan skärm eller ett annat foto.

Selfie

Hela ditt ansikte måste synas. Ta av dig hatten, ansiktsmasken osv. Religiösa huvudbeklädnader som hijab, khimar accepteras så länge du är identifierbar jämfört med dina officiella handlingar. Vanliga genomskinliga glasögon är bra så länge de inte orsakar reflexer på fotot. Ta av glasögon som har mörka eller tonade linser. Placera ditt ansikte i mitten av fotot och titta rakt in i kameran med öppna ögon.

Verifieringsfel

Liigu förbehåller sig rätten att vägra tjänst till alla kunder som inte klarar identitetsverifieringen. Vi har även rätt att säga upp din uthyrning om:

 • du inte har laddat upp de nödvändiga handlingarna minst 72 timmar innan du ska hämta din Liigu-bil;
 • du uppfyller inte användarkrav för att hyra den specifika bilen, t.ex. på grund av åldersbegränsningar, eller om du inte har haft ditt körkort under den tid som krävs;
 • det finns rimliga skäl att misstänka att din uthyrning är bedräglig.

Om vi behöver avboka din bokning av någon av de ovan nämnda anledningarna kommer våra standardavbokningsvillkor att gälla.

Verifieringsgiltighet

När vi har verifierat din identitet kommer du att betraktas som en verifierad användare och du kommer att få tillgång till din Liigu-bil vid den angivna upphämtningstiden och den plats som du begärt.

Verifierade användare behöver inte verifiera sig igen när de återvänder för sin nästa hyrbil.

Din status kommer att förbli “verifierad” tills en av handlingarna du laddade upp för verifiering löper ut. När detta händer kommer vi att be dig ladda upp dina förnyade handlingar. Vi behöver också verifiera din identitet igen när du ändrar ditt namn eller födelsedatum i appen eller laddar upp nya bilder.

Personuppgiftsansvar

Genom att ladda upp fotona bekräftar du att du har rättigheterna att använda dessa handlingar och bilder, och ger Liigu rätt att använda, reproducera och visa dem i samband med din användning av vår webbplats, app och tjänster.

 • Liigu förbehåller sig denna rätt tills du fortsätter att använda vår webbplats, app och tjänster, och denna rätt gäller för element som omfattas av immateriella rättigheter såväl som de som hänför sig till skyddet av din integritet och dina bildrättigheter.
 • Vi har rätt att begära ytterligare information eller dokumentation om det är nödvändigt för att verifiera din identitet. I det här fallet kommer vi att kontakta dig direkt med uppgifterna.
 • Om det finns några problem med de handlingar du laddat upp kommer vi att kontakta dig och be dig ta nya foton. Vi kan också begära ett kort videosamtal med dig.

Skulle Liigu lida några förluster, skulder eller kostnader till följd av dina handlingar, kommer du att vara fullt ansvarig för alla dessa och skyldig att kompensera Liigu för dem.

Om vi av någon anledning avslutar eller stänger av ditt konto av, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part.

Bekräftelse och kontraktering

Din uthyrning kommer att bekräftas när betalningen är genomförd.

Din giltiga e-postadress och ditt aktiva telefonnummer krävs för att du ska kunna skicka en bekräftelse och viktig information om din hyra. Du måste använda samma telefonnummer för att logga in i Liigu-appen och när du gör en bokning via andra kanaler. Detta är nödvändigt för att möjliggöra synkronisering av hyresuppgifter över kanaler och enheter.

Dessa användarvillkor fungerar som ditt hyresavtal. Du kan se och hantera dina hyresuppgifter i vår app under Mer > Uthyrning genom att välja den uthyrning du vill hantera antingen från fliken Aktuella eller Framtida uthyrningar.

Som Liigu-användare godkänner du våra användarvillkor när du skapar ditt konto. De specifika hyresdetaljerna, såsom biluppgifter, information om upphämtnings- och avlämningsplats osv., överenskoms i början av uthyrningen.

Liigu förbehåller sig rätten att vägra en kommande uthyrning eller avsluta en pågående uthyrning på grund av hot mot Liigu-medarbetare eller egendom.

Upphämtning- och återlämning av bilen

Den exakta platsen, märket och modellen, färgen och registreringsskylten för den specifika bil som tilldelats din uthyrning kommer att finnas tillgänglig i appen minst 30 minuter innan din uthyrning är planerad att börja.

Du måste starta din uthyrning vid den schemalagda upphämtningstiden. Om du inte hämtar bilen på utsatt tid kommer din uthyrning att betraktas som utebliven. Se avsnittet Avbokningar och uteblivna ankomster för detaljer.

Liigu ansvarar inte för eventuella förseningar eller misslyckade hämtningar som orsakats av tredje part, som till exempel flygplatsbuss. Liigu ansvarar inte för eventuella förseningar som orsakats av kunders försening och följaktligen kan flygplatsbuss inte ha möjlighet hämta kunder som kommer för sent.

För att kunna börja köra Liigu-bil måste du se till att:

 • du har den senaste versionen av Liigu-appen installerad på din enhet (antingen iOS eller Android);
 • du är inloggad med det telefonnummer du använde vid bokningstillfället;
 • internet är tillgängligt i början av din uthyrning för att hämta den digitala nyckeln till din telefon;
 • telefonens batteri har tillräckligt med laddning;
 • du alltid har aktiverat Bluetooth på din enhet.

Den exakta metoden för att komma åt fordonet och starta uthyrningen varierar beroende på plats och bil. De kan omfatta:

 • att använda appen för att låsa upp bilen (standard);
 • att få nyckeln från ett nyckelskåp eller av någon i vår personal vid bilen.

När du lämnar tillbaka bilen måste du parkera den på exakt plats eller område enligt instruktionerna i Liigu-appen och använda appen för att avsluta hyrtiden.

 • Om du inte lämnar bilen på anvisat område står du för alla kostnader som är förknippade med att hämta bilen från fel plats. Dessutom måste du betala en avgift för oväntad avlämning enligt beskrivningen i avsnittet Avgifter.
 • Din uthyrning kan inte anses avslutad förrän bilen har återlämnats till överenskommen plats och du kommer att debiteras tills bilen har återlämnats enligt instruktionerna i appen.

Om du inte lämnar tillbaka hyrbilen inom överenskommen tid och inte har förlängt din hyra, kommer du att förlora tillgången till bilen. Om du lämnar tillbaka bilen mer än två timmar för sent kommer du att debiteras en förseningsavgift.

Bilens skick

Alla Liigu-bilar är i utmärkt tekniskt skick, rengjorda och desinficerade innan de överlämnas till dig. Du förväntas lämna tillbaka bilen i samma tekniska skick och någorlunda ren. Se “Extra städavgift” i avsnittet Avgifter.

Under hyresperioden är det ditt ansvar att övervaka fordonets skick.

 • Om något problem uppstår, som att bilen kräver mer olja eller varningsskyltar som visas på instrumentbrädan, informera Liigu kundtjänst omedelbart. Vi kan begära att bilen servas under hyresperioden och du måste leverera den till den serviceplats som Liigu angett.

Du får inte modifiera bilen på något sätt.

 • I händelse av otillåtna modifieringar, blir alla Liigu-försäkringar ogiltiga, och du är fullt ansvarig för alla kostnader för att återställa bilen till dess ursprungliga skick.

Det är förbjudet att röka eller använda e-cigaretter i bilen.

 • Om någon röker i bilen under din hyresperiod står du för de extra städkostnader det medför. Se “Extra städavgift” i avsnittet Avgifter.

Bränslepolicy

Bränslepolicyn anger den nödvändiga bränslenivån i tanken på din Liigu-bil i början och slutet av din uthyrning. Liigu använder full till full-bränslepolicy, vilket innebär att du alltid får din Liigu-bil med full bränsletank, och det förväntas att du lämnar tillbaka bilen med full tank också. Om du inte fyller på tanken innan du lämnar tillbaka bilen debiterar vi dig för det bränsle som saknas. Se “Tanknings- avgift” i avsnittet Avgifter.

Det är ditt ansvar att se till att du använder rätt typ av bränsle i Liigu-bilar. Om du använder fel typ av bränsle står du för alla kostnader kopplade till feltankningen.

Körsträckspolicy

Kilometerpolicyn bestämmer det maximala antalet kilometer/mil du får köra per uthyrning.

Liigu-uthyrningar kan ha obegränsad eller begränsad körsträcka. Den exakta körsträcksgränsen visas alltid med erbjudandet.

Om du överskrider körsträckegränsen, debiteras du en extra kilometeravgift baserat på antalet kilometer/mil du kört över gränsen.

Husdjur

Husdjur är välkomna i Liigu-bilar, men för deras egen säkerhet måste de förvaras i djurhållare hela tiden under hyresperioden.

 • Endast tjänstedjur som följer med någon med funktionsnedsättning är tillåtna i bilen utan djurhållare.
 • Du är fullt ansvarig för eventuella skador och extra städkostnader som uppstår till följd av transport av husdjur i Liigu-bilar.

Geografiska restriktioner

Om din uthyrning startade på Kontinentaleuropa, tillåts du köra Liigu-bilar i följande länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike och Schweiz. Du får inte köra någon annanstans.

Liigu-fordon får inte transporteras över vatten med färjor eller någon annan typ av fartyg. Om din uthyrning startade på en ö, kan du köra din Liigu-bil endast på den specifika ön.

Genom att betala extraavgiften för gränsöverskridande körning får föraren tillstånd att passera gränsen till alla EES-länder utom Island.

Gränsöverskridande körning till ett annat land är endast tillåtet om du har betalat extraavgiften för gränsöverskridande körning för din hyrbil i förväg.

Om Liigu upptäcker en otillåten gränsöverskridande körning utan att extraavgiften betalats debiteras du en straffavgift.

Om du reser till ett annat land utan att ha betalat en extraavgift för gränsöverskridande körning, blir alla Liigu-försäkringar ogiltiga.

Om Liigu upptäcker att du har korsat en gräns till ett land med restriktioner, dvs. ett land som inte är tillåtet enligt de geografiska restriktionerna, debiteras du en straffavgift.

Kom ihåg att Liigu inte erbjuder tjänsten vägassistans utanför det land där din uthyrning började.

Det är ditt ansvar att bekanta dig med och följa alla lokala trafikregler och föreskrifter.

Betalning, avgifter och deposition

Betalningsmetoder

Vi accepterar betalningar som görs med kredit- eller betalkort med en online-betalningsfunktion. Vi accepterar endast fysiska betalkort; virtuella kort accepteras inte. Du måste ta med dig ditt betalkort och visa upp det för någon i vår personal för validering, om så önskas.

 • Kortet du använder för att betala för Liigu-tjänster måste stå i ditt namn. Om det inte är det måste du kunna verifiera att du är en legitim användare av det angivna kortet.

Vi kommer att debitera kostnaden för uthyrningen, inklusive eventuella extratjänster som du har lagt till din uthyrning från ditt betalkort vid bokningstillfället. Om du lägger till några tillval till din uthyrning vid ett senare tillfälle debiterar vi kostnaden på samma betalkort.

Vid bilabonnemang debiterar vi kostnaden för uthyrningen i månatliga delbetalningar från ditt betalkort. Den slutliga delbetalningen kommer att vara proportionell mot antalet dagar du använde bilen under den sista månaden.

Avgifter

Priserna som visas i vår app och på vår webbplats inkluderar redan skatter och avgifter. Vissa extra avgifter kan dock tillkomma under vissa omständigheter. De beskrivs i avsnittet Avgifter av användarvillkoren.

Om någon av dessa extraavgifter tillkommer kommer de att dras från din deposition eller debiteras ditt betalkort efter din uthyrning.

Du kommer alltid att meddelas när vi tar ut en avgift.

Deposition

En säkerhetsdeposition kommer att tas från ditt betalkort 48 timmar innan du ska hämta din bil.

 • Om din uthyrning startar mindre än 48 timmar efter bokning, kommer depositionen att tas omedelbart efter att bokningen har bekräftats och din identitet har verifierats.

Vid eventuella skador på bilen under din uthyrning behåller vi det nödvändiga beloppet från depositionen. Om din uthyrning fortfarande pågår kommer vi att ta en extra deposition från ditt betalkort för att säkerställa tillräcklig täckning. I händelse av skada orsakad av en tredje part kommer vi att hålla kvar din deposition i lämplig utsträckning tills den tredje partens försäkringsbolag har ersatt vår skada.

 • Om du har valt erbjudandet Ingen självrisk kommer det nödvändiga depositionsbeloppet att minska avsevärt. Den kommer endast att användas för debitering vid extrakostnader, som inte täcks av policyn för Ingen självrisk.

Depositionen kommer att återbetalas till dig senast 72 timmar efter att du lämnat tillbaka bilen, givet att inga oväntade utgifter eller anspråk har inträffat.

 • I händelse av oförutsedda utgifter kan Liigu hålla depositionen tills hela kostnaden för utgifterna har fastställts. När den slutliga kostnaden har beräknats kommer du att informeras om hela beloppet och den del av depositionen som kommer att återbetalas till dig.

Valutakurser och bankavgifter

Liigu gör transaktioner huvudsakligen i euro, och det är upp till dig att täcka eventuella växelkursskillnader och bankavgifter i samband med din hyra (inklusive din deposition). Tänk på att beloppen som visas i vår app och på vår webbplats kan skilja sig åt på grund av fluktuationer i valutakurser och möjliga bankavgifter. Betalningsvalutan visas i dina hyresuppgifter.

Kampanjer och Liigu-poäng

Ibland kan Liigu köra reklamkampanjer i marknadsföringssyfte. Kampanjerbjudanden kan vara tillgängliga på vår webbplats och app eller på våra partners webbplatser. Kampanjer är vanligtvis tillgängliga under en begränsad tid, enligt vad som anges i kampanjmaterialet. Du kan lära dig mer om detaljerna för en pågående kampanj genom att kontakta Liigu kundtjänst.

Kampanjvillkor kommer att förklaras i erbjudandet eller i kampanjmaterialet. Genom att delta i kampanjen, accepterar du specifika villkor för den pågående kampanjen, som kan åsidosätta delar av Liigus användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjer när som helst utan att meddela innan. Om vi har anledning att tro att du har brutit mot kampanjvillkoren, kan vi komma att debitera dig för hela priset för de tjänster som omfattas av kampanjerbjudandet.

Liigu-poäng

Liigu kan kreditera ditt konto med Liigu-poäng som kan användas för att betala för Liigu-tjänster. Liigu-poäng kan erhållas genom kampanjerbjudanden, cashback eller i vissa fall som återbetalning för användning av våra tjänster.

Poängen är giltiga i ett år efter det datum då har lagts till på ditt konto, om inte annat anges. Värdet på en (1) Liigu-poäng är lika med en (1) euro. Liigu-poäng kan inte lösas in mot kontanter. Du kan inte överföra dina poäng till andra Liigu-konton. Förutsättningen för att behålla och använda Liigu-poäng är att dessa användarvillkor följs. Om du bryter mot dessa användarvillkor kan du förlora dina Liigu-poäng.

Liigu-poäng kan användas för att betala för nya bokningar. Dessa poäng kan endast användas via Liigu-appen och genom vår kundsupport. Liigu förbehåller sig rätten att stänga konton eller ta bort poäng om någon aktivitet som vi har anledning att tro är missbrukande, bedräglig eller i strid med användarvillkoren upptäcks.

Observera att om du helt eller delvis har betalat för din hyrbil med Liigu-poäng och inte hämtar bilen vid den avtalade tiden utan att informera vår kundsupport om någon försening, kommer de Liigu-poäng som användes för att betala för din hyra att bli ogiltiga. Istället kommer motsvarande belopp att debiteras från din deposition.

Försäkring

Alla Liigu-uthyrningar inkluderar skadekostnadsreducering (CDW, Collision Damage Waiver), stöldskydd (TP, Theft Protection) och ansvarsförsäkring för tredje part (TPL, Third Party Liability).

Detta innebär att du är försäkrad om din Liigu-bil skulle bli skadad (CDW) eller stulen (TP). TPL täcker kostnaderna för tredje part som du kan orsaka skada på din Liigu-bil på upp till 1,2 miljoner euro och upp till 5,6 miljoner euro för att orsakande av dödsfall eller fysiska skador på människor.

Försäkringsundantag

Försäkringsundantag gäller för alla Liigu-försäkringar.

Liigu-försäkringar täcker inte följande:

 • skada på hjulen och däcken;
 • skada på backspeglar;
 • kostnader för förlust av bilnycklar;
 • kostnader för reparationer som inte är förhandsgodkända av Liigu;
 • kostnader orsakade av att använda fel bränsle och/eller andra vätskor i bilen;
 • taxi eller andra transportavgifter;
 • vägtullar, parkering och trafikböter;
 • personliga tillhörigheter eller värdesaker;
 • skada på billås;
 • Extra städföravgifter;
 • skada på bilens interiör (såvida den inte orsakats av en kollision);
 • skada på eller förlust av biltillbehör såsom registreringsskyltar och vindrutetorkare;
 • skada på eller förlust av tillval, som bilbarnstolar;
 • bilstöld om de fysiska eller digitala nycklarna (din telefon) finns kvar i fordonet eller om vederbörlig försiktighet och uppmärksamhet inte iakttas.

All försäkring blir ogiltigt om:

 • skada eller olyckor som inträffat på grund av brott mot lokala trafikregler och annan lagstiftning;
 • du underlåter att tillhandahålla handlingar, som polisrapporter, eller om skadan orsakats av din vårdslöshet;
 • en obehörig person kör bilen;
 • alla personer som visar sig köra under påverkan av alkohol eller droger, medvetet orsaka skada, vara vårdslös, ägna sig åt terrängkörning eller köra på ett vårdslöst sätt;
 • dessa användarvillkor bryts;
 • någon inblandad tredje part vägrar att reglera ett krav;
 • du transporterar olagligt eller farligt gods eller material i Liigu-bilen;
 • du använder Liigu-bilen för att delta i lopp eller tävlingar;
 • du använder Liigu-bilen för att bogsera andra fordon;
 • du modifierar bilen på något sätt;
 • du använder Liigu-bilen för att uppnå någon form av vinst eller belöningar, som att hyra ut den till tredjepart, transportera passagerare mot en avgift, ge körlektioner, etc.

Självrisk

Självrisken är den summa pengar som du hålls ansvarig för i händelse av skada på eller förlust av en Liigu-bil. Detta kan inkludera brand, skadegörelse, stöld och användningsförslut. Det är det belopp som du samtycker till att betala vid anspråk på bilens CDW- eller TP-policy. Självrisken debiteras för varje enskilt försäkringsfall. De exakta självriskbeloppen beror på vilken typ av skada eller förlust, biltyp, uthyrningsplats och försäkringspaket du väljer. Överskjutande belopp anges alltid i biluppgifterna för varje Liigu-bil som erbjuds i vår app och på vår webbplats.

Försäkringsalternativ

Om du vill eliminera eller minska din CDW så kan du lägga till Liigus försäkringsalternativ till din hyra. Alternativen kan variera beroende på ditt avtal. Försäkringsalternativ upphäver eller minskar avgifterna för skada såvida inte skadan inträffar under omständigheter som bryter mot dessa användarvillkor. Se avsnittet Försäkringsundantag för detaljer. Liigus försäkringsalternativ täcker inte avgifter relaterade till bränsle, körsträcka eller trafikböter. Du är fortfarande ansvarig för sådana kostnader om de gäller för din hyra. Liigus försäkringsalternativ täcker inte heller stöld av fordonet. Liigus försäkringsalternativ gäller inte för förare som inte uppfyller de vanliga ålderskraven för användare.

Tillval

Det går att lägga till tillval, såsom barnstolar och extraförsäkring, till din hyrbil. Det exakta priset och tillgängligheten för dessa tillval kan variera beroende på din uthyrningsplats och den specifika bilen. Tillgängliga tillval och deras priser visas alltid med varje Liigu-bilerbjudande.

Tillval återbetalas inte när uthyrningen har påbörjats.

Om fysiska tillval, såsom barnstolar, snökedjor eller andra materiella föremål, försvinner, tappas bort, skadas eller blir smutsiga under din hyra, kommer du att stå för alla kostnader relaterade till rengöring eller utbyte. Tillval kan endast läggas till upp till två timmar före hämtning. Om tillval behövs efter denna period, vänligen kontakta vår kundtjänst så försöker vi hitta en lösning. Vi kan inte lova att vi kommer att kunna hjälpa till med en så pass sen begäran, men tänk på att, om det lyckas, debiteras dessa extra ansträngningar enligt ytterligare avgifter motsvarande vår förseningsavgift.

Montering av barnstolar

Om du lägger till barnstolar av någon typ till din uthyrning som tillval, kommer vi att göra vårt bästa för att montera dem i bilen innan för att spara tid. Det är dock ditt ansvar att kontrollera barnstolarna och se till att all säkerhetsutrustning är korrekt och säkert installerad innan du kör iväg. Liigu ansvarar inte för personskador eller skador orsakade av felaktigt monterade barnstolar.

Incidenter, olyckor och skador

Befintlig skada

Alla Liigu-bilar inspekteras för skador innan de överlämnas till dig. På vissa platser är skadorna som vi redan känner till markerade med små klistermärken.

Det är också ditt ansvar att inspektera bilen för eventuella skador innan du påbörjar din Liigu-uthyrning.

 • Om du märker någon omärkt skada (repa, buckla etc.) som du tror att vi kan ha missat, vänligen rapportera det så noggrant som möjligt till vår kundtjänst omedelbart, dock senast två timmar från början av uthyrningen. Om du inte gör det kommer Liigu-täckningen att bli ogiltig och du kommer att hållas ansvarig för skadan.

Nya skador, olyckor och haverier

Om din Liigu-bil skadas på något sätt eller går sönder måste du omedelbart kontakta vår kundtjänst för hjälp.

Om du upplever någon form av tekniska problem under din uthyrning eller är inblandad i en trafikolycka i Liigu-bilen måste du omedelbart kontakta vår kundtjänst.

 • Du måste informera oss om eventuella incidenter omedelbart men senast 12 timmar efter att incidenten inträffade.
 • Om du inte rapporterar incidenten inom 12 timmar kommer Liigu-täckningen att bli ogiltig, förutom i de fall då det är omöjligt att kontakta oss i tid (till exempel när du är allvarligt skadad eller sjuk).
 • Vi kommer att instruera dig om vad du behöver göra härnäst, och du måste följa instruktionerna noggrant.

Om några reparationer eller byten behövs måste du få medgivande från oss i förväg.

 • Vi kommer inte att erbjuda ersättning för obehöriga reparationer eller modifieringar av Liigu-bilar och du kan bli ansvarig för att täcka kostnaderna för att återställa bilen till dess ursprungliga skick.

Om det finns andra parter inblandade i händelsen behöver du ringa polisen.

Du måste behålla och vidarebefordra all relaterad dokumentation till oss om du vill använda någon skadeförsäkring från Liigu.

 • Tänk på att om du misslyckas med att tillhandahålla handlingar, som polisrapporter, eller om skadan orsakats av din försumlighet eller någon annan överträdelse av våra användarvillkor eller lokal lagstiftning, kommer Liigu-försäkringarna att bli ogiltiga och du kommer att bli ansvarig för alla kostnader.

Liigu tar också ut en administrationsavgift för hantering av skadeärenden.

Kom ihåg att skada som orsakats på grund av din försumlighet eller brott mot någon lag gör all täckning från Liigu ogiltig och du kommer att bli ansvarig för alla kostnader. Den ungefärliga kostnaden för skador på bilen kommer att beräknas enligt Liigus skadeuppskattningstabell. Om reparationskostnaderna för fordonet överstiger det belopp som beräknats baserat på skadeuppskattningstabellen, har Liigu rätt att utkräva mellanskillnaden mellan det uppskattade beloppet och det faktiska skadebeloppet. Om en komponent, ett tillbehör eller ett tillval som inte finns med i skadeuppskattningstabellen har skadats eller gått förlorad under din uthyrning, eller om det har uppstått dolda skador orsakade under eller i samband med din uthyrning som blir uppenbara efter din uthyrning, har Liigu rätt att kräva skadestånd motsvarande det faktiska beloppet för skadan som uppstått (inklusive affärsbortfall).

Liigu har rätt att ta fordonet från avlämningsplatsen till Liigus närmaste serviceområde. Tänk på att Liigu så snart som möjligt men senast inom 72 timmar efter utgången av din hyresperiod kommer att kontrollera fordonets bränslemätare och körsträcka samt förekomsten av lätt märkbara skador utan att flytta fordonet. Du är medveten om att förhållandena på parkeringsplatsen eller anläggningen eller renhetsnivån kanske inte är tillräcklig för att upptäcka mindre skador. Därför ger du härmed Liigu rätten att, efter eget gottfinnande, köra fordonet till Liigus avsedda serviceplats eller till en annan plats vald efter Liigus gottfinnande i syfte att rengöra fordonet och utföra en grundlig inspektion av fordonet. I den mån dessa villkor inte anger något annat, tar du härmed ansvar för alla icke redovisade och icke inrapporterade skador och åverkan på fordonet, som blir uppenbara som ett resultat av sådan inspektion.

Om din Liigu-bil är allvarligt skadad kan du begära en ersättning. Liigu kommer att göra sitt yttersta för att förse dig med en ersättningsbil inom 72 timmar efter begäran, där så är möjligt. Endast Liigu kan avgöra om en ersättningsbil är nödvändig och tillhandahålla den till dig vid behov.

Vägassistans

Vägassistanstjänsten är tillgänglig för alla Liigu-uthyrningar i det land där du hämtade din bil.

Parkeringsavgifter, trafikböter och överträdelser

Våra priser inkluderar inte parkeringsavgifter. Eventuella ytterligare parkeringsavgifter som gäller i början, under eller slutet av hyran är endast ditt ansvar.

Om du behöver lämna tillbaka bilen före den överenskomna avlämningstiden, meddela vår kundtjänst omedelbart för att undvika eller minska de potentiella parkeringsavgifterna.

 • Om du inte har meddelat oss att du avslutar din uthyrning tidigt, kommer vi att debitera dig för varje timmes parkering fram till den angivna avlämningstiden.

Du ansvarar för alla trafik- och parkeringsböter som uppstår under din hyresperiod.

 • Beroende på den lokala lagstiftningen i det land du hyr i och hur lokala myndigheter hanterar böter, kommer vi antingen att debitera trafik- och parkeringsböter direkt från ditt betalkort eller vidarebefordra dina kontaktuppgifter till de lokala myndigheterna på begäran.
 • Vi kan också dela dina personuppgifter med lokala myndigheter om de begär det för att utreda eventuella överträdelser eller brott.

Liigu kan också ta ut en administrationsavgift för att hantera sådana ärenden.

Ändringar av din uthyrning

Kontakta vårt kundtjänstteam om du behöver göra några ändringar i din hyra efter att den har bekräftats. Detta inkluderar men är inte begränsat till att ändra dina hyrdatum, bilen och lägga till tillval.

Ändringar av hyresuppgifterna kan också ändra priset på hyran eftersom priserna som gäller vid bokningstillfället och vid tidpunkten för ändringarna kan skilja sig åt. Om du behöver förlänga din tid för din uthyrning, kontakta vår kundtjänst. Vi kan dock inte alltid garantera att förlängningar är möjliga.

Om du behöver avsluta din hyra tidigt, meddela vår kundtjänst så snart som möjligt. Du bekräftar att hyresbetalningarna inte är återbetalningsbara om du avslutar din hyra i förtid.

Om du har ett bilabonnemang kan du avsluta det när som helst under prenumerationsperioden. Vid tidig återkomst under prenumerationsperioden kommer du att debiteras summan av två månader av din prenumerationsavgift, men högst den återstående summan av månadsbetalningar.

Du kan byta din Liigu-bil under din prenumerationsperiod. För att byta bilen, låt oss veta vilken bilmodell du är intresserad av. Det kan ta oss upp till 14 dagar att ordna bytet, beroende på tillgängligheten för den modell du begärt. Kostnaden för eventuella månatliga tillval som du har lagt till under prenumerationsperioden kommer att dras av från avgiften.

Avbokningar och uteblivna ankomster

Avbokningar

Du kan avboka din hyra före den planerade hämtningstiden genom att kontakta vår kundtjänst eller begära avbokning i Liigu-appen.

Samma avbokningsregler gäller när du avbokar din uthyrning själv eller när Liigu avbokar din uthyrning för att inte följa användarvillkoren.

Om du avbokar din uthyrning minst 24 timmar före den schemalagda upphämtningstiden ger vi dig full återbetalning.

Om du avbokar din hyra mindre än 24 timmar före den schemalagda hämtningstiden, kommer du att debiteras en avbokningsavgift och återbetala eventuellt tidigare betalt belopp som överstiger avbokningsavgiften.

Om Liigu inte kan förse dig med bilen kommer vi att göra allt vi kan för att omdirigera din bokning till en annan tjänsteleverantör. Om ett alternativ inte erbjuds kommer vi att kontakta dig och återbetala din betalning i sin helhet.

Utebliven ankomst

Om du misslyckas med att hämta bilen vid utsatt tid och inte har informerat vår kundtjänst om några förseningar, kommer hyran att betraktas som en utebliven ankomst och vi kommer att debitera dig en avgift för utebliven ankomst.

Om du upplever några förseningar, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla din bil åt dig om du är sen, men vi kan inte alltid garantera tillgänglighet om du är mer än en timme försenad. Om bilen inte är tillgänglig för dig på grund av sen ankomst, vänligen kontakta oss. Vi ska försöka hitta en lösning för dig. I detta fall tillkommer en förseningsavgift. Se "Förseningsavgift" i avsnittet Avgifter.

Bilbilder

Vår app och webbplats innehåller bilder från izmo, Inc.: Automotive Images, Copyright [2000–2023] izmo, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Bilbilderna häri ägs av izmo, Inc. och är skyddade enligt USA och internationell upphovsrättslagstiftning. Tillgång till och användning av dessa bilder begränsas av villkoren i ett separat licensavtal. All otillåten användning, reproduktion, distribution, upptagning eller modifiering av dessa bilder är strängt förbjuden.

Datalagring, skydd och delning

För detaljer om hur vi lagrar, behandlar och delar alla personuppgifter som vi har, vänligen se vår sekretesspolicy.

Ansvar

Genom att ladda ner och använda Liigu-appen ger du ditt samtycke till denna ansvarsfriskrivning. Observera att användningen av denna applikation sker på egen risk. Liigu-appen tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgänglig”, i den maximala utsträckning som lagen tillåter. Observera dock att undantag endast gäller i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, och dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

 • Liigu-appen är tillgänglig på alla iOS-enheter och de flesta Android-enheter.

Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa riktigheten av informationen som tillhandahålls via vår app och webbplats, tar vi inget ansvar för eventuell felaktig information eller utelämnanden i informationen som vi delar med dig i appen eller på webbplatsen. Vi tar inte ansvar för något beslut du fattar baserat enbart på den information som förmedlas av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för något tekniskt fel på internet och/eller appen eller webbplatsen, eller egendomsskada eller personskada på dig eller din egendom till följd av eller i samband med din användning av appen, webbplatsen eller tjänsterna.

Liigu-appen samlar in och lagrar din personliga information som behövs för att boka och hyra ett fordon. Även om vi har vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder för att hålla den information du lämnar till oss skyddad mot förlust och missbruk, kan vi inte garantera att ett säkerhetsbrott inte kommer att inträffa eller att den elektroniska korrespondensen mellan oss och dig inte kommer att övervakas eller läsas av andra.

Vi vill poängtera att du spelar en viktig roll för att hålla din information säker. Du bör inte dela dina Liigu-kontouppgifter med någon och du bör också hålla din telefon säker.

Vi rekommenderar att du inte bryter upp eller rootar din telefon, d.v.s. tar inte bort programvarubegränsningar och begränsningar som införts av det officiella operativsystemet på din enhet. Att ta bort programbegränsningar och begränsningar kan göra din telefon sårbar för skadlig programvara, virus, skadliga program och äventyra telefonens säkerhetssystem. Dessutom kan det göra att Liigu-appen inte fungerar korrekt eller inte alls.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för några handlingar eller försummelser av tredjepart på något sätt, eller för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, på något sätt, härrörande från eller i samband med Liigus app, webbplats och tjänster.

Tvistlösning

Om du är bosatt i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kan du lämna in ett klagomål mot oss via Europeiska kommissionens onlinetvistlösningstjänster (ODR). Besök deras webbplats för mer information.

Om du bor i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kan du också lämna in ett klagomål och lära dig om andra alternativ via det ECC-nätverkets estniska kontor.

Om du är ifrån utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein kan du lämna in ett klagomål till Konsumenttvistkommittén i Estland (Estonian Consumer Disputes Committee). Besök deras webbplats för mer information.

Tveka inte att kontakta oss på support@liigu.me för mer information om andra alternativ för tvistlösning.

Licens för mobilapplikationer

Om du får åtkomst till tjänsterna via appen ger vi dig en återkallbar, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rättighet att installera och använda appen på trådlösa elektroniska enheter som ägs eller kontrolleras av dig, och att få tillgång till och använda appen på sådana enheter strikt i enlighet med villkoren för denna mobilapplikationslicens som finns i dessa användarvillkor.

Du är förbjuden att:

 • dekompilera, bakåtkonstruera, demontera, försöka härleda källkoden till eller dekryptera appen, förutom vad som tillåts enligt tillämplig lag;
 • göra modifieringar, anpassningar, förbättringar, utveckling, översättningar eller härledda arbeten från appen;
 • bryta mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar i samband med din åtkomst till eller användning av appen;
 • ta bort, ändra eller dölja alla äganderättsmeddelanden (inklusive eventuella meddelanden om upphovsrätt eller varumärke) som publicerats av oss eller licensgivarna för appen;
 • använda appen för intäktsgenererande verksamheter, kommersiella företag eller andra ändamål som den inte är utvecklad eller avsedd för;
 • göra appen tillgänglig över ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera enheter eller användare samtidigt;
 • använda appen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som, direkt eller indirekt, är konkurrenskraftig med eller på något sätt en ersättning för appen;
 • använda appen för att skicka automatiska frågor till vilken webbplats som helst eller för att skicka oönskad kommersiell e-post; eller
 • använda någon proprietär information eller något av våra gränssnitt eller våra andra immateriella rättigheter i design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av applikationer, tillbehör eller enheter för användning med appen.

Force majeure

Liigu ansvarar inte för någon försening av att uppfylla sina skyldigheter på grund av orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive force majeure, upplopp, krig, uppsåtliga skadehandlingar, bränder eller fel på elförsörjningen.

Avsluta serviceavtalet

Du kan radera ditt konto i Liigu-appen när som helst om du inte har några pågående eller kommande uthyrningar. Om du har några pågående eller kommande uthyrningar måste du avsluta eller avbryta dem innan du raderar ditt konto. Liigu förbehåller sig rätten att avsluta tjänsteavtalet när som helst om du bryter mot dessa användarvillkor, några juridiska regler eller någon persons rättigheter.